05. 05. 2015 Nadácia Pontis

Pomáhame spolu: Mimovládky dosiahli zachovanie asignácie 2 % z daní

Minister financií Peter Kažimír a zástupcovia neziskoviek dnes podpísali memorandum za vyššiu transparentnosť tretieho sektora.

Dohoda je výsledkom rokovaní medzi štátom a aktivistami s cieľom vylepšiť model asignácie dane z príjmu právnických osôb, aby motivoval firmy darovať aj vlastné peniaze, a zároveň umožnil podporiť čo najviac verejnoprospešných projektov.Pre tretí sektor aj pre ministerstvo financií bude zárukou pre jasné pravidlá pri asignácii dane, a zároveň poskytne donorom, vláde aj verejnosti transparentné informácie o fungovaní tretieho sektora. 

Odsúhlasený model asignácie 2 % dane z príjmu právnických osôb sa v najbližších rokoch nebude meniť. Zároveň bude motivovať firmy nielen asignovať, ale aj darovať financie z vlastného zisku. Firma či iná právnická osoba, ktorá venuje dary vo výške aspoň 0,5 % jej dane z vlastného zisku, môže asignovať 2 % z daní. Pokiaľ nedaruje žiadne financie, môže asignovať 1 % z daní. “Toto nastavenie je z pohľadu tretieho sektor prijateľným riešením. Dôležitý je aj fakt, že memorandum zaisťuje stabilitu tohto modelu, ktorý by nemal v budúcich rokoch prechádzať neustálymi zmenami,“ povedal predseda Komory neziskových organizácií Marcel Zajac.

Súčasťou memoranda je aj prísľub o vytvorení povinného, verejného registra neziskových organizácií, ktorý bude okrem administratívnych informácií obsahovať aj štruktúrované údaje o príjmoch a výdavkoch.  Bude sa pravidelne aktualizovať a citeľne zvýši transparentnosť mimovládneho sektora. Konečný výsledok je dobrou správou  pre všetky verejnoprospešné organizácie na Slovensku, ktoré svoju misiu, pomáhať druhým, realizujú aj vďaka financiám z 2% dane z príjmu právnických osôb.

„2% z daní od firiem sú svetovo unikátnym modelom podpory tretieho sektora. Dnešná dohoda so štátom vysiela signál tiež politikom a aktivistom za našimi hranicami, že zvýšiť spoločenskú angažovanosť firiem v ich krajine sa  dá aj týmto spôsobom,“ hovorí odborník na asignáciu, Peter Handiak.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.