26. 08. 2013 Nadácia Pontis

Ponuka firmy GiftWorks

Špecializovaný softvér pre sledovanie finančných darov a prísľubov a riadenie fundraisingových kampaní neziskových organizácií.

Spoločnosť GiftWorks ponúka špecializovaný softvér pre sledovanie finančných darov a prísľubov a riadenie fundraisingových kampaní neziskových organizácií. Ak pracujete s individuálnymi darcami, toto je softvér práce pre vás!

Softvér umožňuje evidenciu prijatých darov a prísľubov darov, načasovanie a automatické odosielanie poďakovaní, výziev a pripomenutí na cielené zoznamy darcov, podporovateľov alebo perspektívnych záujemcov. Podporuje tiež komunikáciu s darcami prostredníctvom sociálnych sietí Facebook, Twitter a LinkedIn.

Ponuku od spoločnosti GiftWorks nájdete tu, spolu s popisom produktu a poplatkom za jednu licenciu.

Špeciálne podmienky firmy GiftWorks

Záujemcovia o darovaný softvér od spoločnosti GiftWorks

V registračnom formulári si každá organizácia zvolí jednu hlavnú aktivitu, ktorá vystihuje jej základné poslanie a aktivity. Spoločnosť GiftWorks určité aktivity podporuje, iné však nie. O softvérové dary spoločnosti GiftWorks sa môžu uchádzať iba organizácie, ktoré realizujú podporované aktivity.

Počet žiadostí o softvérový dar a základný cyklus

Oprávnené organizácie podávajú svoje požiadavky v ročných cykloch. Cyklus je daný finančným rokom spoločnosti GiftWorks a trvá od 1.júla do 30.júna nasledujúceho kalendárneho roka. Následne začína nový ročný cyklus, počítadlo prijatých licencií sa vynuluje a organizácia má zase nárok na plný počet licencií.

Limity na počet získaných licencií

V jednom darovacom cykle má každá oprávnená organizácia nárok požiadať maximálne 1 licenciu programu GiftWorks Standard.

Záujemcovia o darovaný softvér od spoločnosti GiftWorks

  • vyplnia registračný formulár do programu TechSoup Slovensko *,
  • na adresu administrátora pošlú e-mailom základné dokumenty organizácie podľa kritérií programu TechSoup,
  • musia splniť špeciálne podmienky spoločnosti GiftWorks,
  • po schválení do programu TechSoup a po aktivácii používateľského účtu si môže organizácia požiadať o softvérový dar od spoločnosti GiftWorks, iba ak jej podmienkam vyhovuje,
  • po uhradení administratívneho poplatku doručí administrátor príjemcovi prístup ku požadovanému produktu a aktivačný kľúč (vo forme on-line prístupu do e-shopu darcu).

* Program TechSoup vyžaduje jedinú registráciu každej organizácie. Ak do programu vstúpi nový softvérový darca, rozšíria sa tým aj možnosti organizácie, ak spĺňa podmienky nového darcu. Nie je potrebné vytvárať novú registráciu pre každého darcu!

Prečo účtujeme administratívny poplatok

Firma GiftWorks poskytuje svoje produkty vybraným organizáciám zadarmo.

Program TechSoup si za administráciu procesu darovania účtuje minimálny administratívny poplatok vo výške 4-6% trhovej hodnoty ceny produktov. Poplatok slúži na dlhodobé zabezpečenie programu darovania TechSoup.

Ďalšie informácie poskytne

Maroš Silný

administrátor programu TechSoup Slovensko

mobil: 0948 016 123

e-mail: info@pontisno.sk

Stručný prehľad odkazov programu darovania spoločnosti GiftWorks

Podmienky programu darovania spoločnosti GiftWorks http://bit.ly/Zdii3D

Produkty od spoločnosti GiftWorks http://bit.ly/15BUENs

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111