22. 02. 2015 Zodpovedné podnikanie

Poznáme firmy, ktoré postúpili do užšieho kola ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2014

Aj firmy na Slovensku vedia inšpirovať. Hodnotiaca komisia posunula do ďalšieho kola 23 nominácií. Z nich už čoskoro rozhodne o víťazoch.

Mnohé firmy na Slovensku dokazujú, že biznis sa dá robiť aj inak. Prinášame vám zoznam firiem, ktoré sa spomedzi 61 nominovaných dostali do užšieho výberu na prestížne ocenenie Via Bona Slovakia. Nadácia Pontis ho udelí v 7 kategóriách za najinšpiratívnejšie projekty v oblasti firemnej filantropie a zodpoveného podnikania za uplynulý rok. 

Zodpovedná veľká firma

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.: Chceme byť jednotkou v zodpovednom podnikaní
Ako najväčší výrobca automobilov na Slovensku má rozvinutú stratégiu podnikania, ktorej súčasťou sú napr. ekologická iniciatíva „Think Blue. Factory.“, podpora miestnej komunity, rozvíjanie komunikácie, kultúry riadenia či strategický rozvoj schopností. Široký rozsah svojich aktivít pravidelne sledujú a vyhodnocujú. Či už ide o poskytovanie nadštandardných podmienok pre zamestnancov a starostlivosti o nich, ochranu životného prostredia, spoluprácu s vysokými školami, výber dodávateľov, ale tiež vplyv na komunitu v blízkosti závodu. Podľa aktuálneho celokoncernového prieskumu spokojnosti až 93 % zamestnancov uviedlo, že radi pracujú vo Volkswagen Slovakia. Etický kódex a zamedzenie korupcii sú pre spoločnosť a jej zamestnancov prvoradé. Podozrivé správanie je možné nahlásiť v zriadenom systéme ombudsmana u externých právnikov. Vďaka iniciatíve „Think Blue. Factory.“ chcú do roku 2018 znížiť spotrebu energií, vody, emisií prchavých organických látok, produkciu emisií CO2 a odpadov o 25 % na vyrobené auto, oproti hodnote roku 2010. Zatiaľ úspešne smerujú k jej naplneniu.

Partizánske Building Components –SK, s.r.o.: Firma založená na hodnotách
Oddanosť, vzájomný rešpekt, zlepšovania, angažovanosť v miestnych iniciatívach a dôkladnosť – to sú hodnoty spoločnosti Partizánske Building Components, výrobcu strešných okien, svetlovodov a strešných výlezov pod značkou VELUX. Firma chce byť najlepším zamestnávateľom v regióne. Vo všetkých výrobných halách a v sklade hotových výrobkov sú napr. vytvorené oddychové miestnosti. Vo výrobe sa zamestnanci počas pracovnej zmeny menia aspoň na 4 pracovných pozíciách tak, aby minimalizovali jednostranné pracovné zaťaženie a zvyšovali koncentráciu pri práci. Pri výbere nepriameho materiálu zohľadňujú dodávateľov z Partizánskeho a okolia, čím podporujú zamestnanosť v Trenčianskom kraji. Spoločnosť má zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004. Pri svojich rozhodnutiach postupujú transparentne a v súlade s prijatým etickým kódexom, čo sa odráža napr. pri informovanosti zamestnancov o rozhodnutiach manažmentu, obsadzovaní voľných pracovných miest, ale tiež výbere dodávateľov. Podporujú miestne iniciatívy a prispievajú k skvalitňovaniu života v meste.

Accenture, s.r.o.: The Accenture Way
Firma, ktorá poskytuje odborné služby v manažérskom poradenstve, IKT a outsourcingu, je zároveň známa aktívnym prístupom v presadzovaní zodpovedného podnikania na Slovensku. Stratégiu firemného občianstva postavili na piatich pilieroch – riadení spoločnosti, podpore a investícii do vzdelávania, starostlivosti o životné prostredie, zamestnancoch a dodávateľoch. Integrita v správaní a nepodporovanie korupcie sú ich zásadou. Etický kódex sa vzťahuje rovnako na zamestnancov, ako aj dodávateľov. Cez program Skills to Succeed rozvíjajú zručnosti ľudí, aby sa mohli uplatniť na trhu práce. S cieľom znížiť svoju ekologickú stopu častejšie využívajú počítačové technológie, hľadajú alternatívne formy cestovania a podporujú trvalo udržateľný rozvoj aj u dodávateľov. Zamestnancov považujú za svoje najvzácnejšie aktívum a vytvárajú pre nich podmienky pre vyvážený pracovný a osobný život. Rozvíjajú firemné darcovstvo a dobrovoľníctvo. Firma v roku 2014 podporila 90 organizácií. V spolupráci s Aptech Europe napr. vyškolila 41 nezamestnaných, pričom 22 z nich si do konca roka našlo zamestnanie.

Zodpovedná malá/ stredná firma

ALFA BIO, s.r.o.: Prinášame ľuďom zdravie na stôl
Prinášať ľuďom zdravie na stôl. S touto myšlienkou založil svoju firmu Ján Lunter v roku 1991. Odvtedy sa úspešne venujú výrobe rastlinných potravín. Z malej firmy s prevádzkou v rodinnom dome vyrástla spoločnosť, ktorá dnes pôsobí aj v Maďarsku, Poľsku a Českej republike. O svojich viac ako 100 zamestnancov sa príkladne starajú. Svedčí o tom  fakt, že až 31 % zamestnancov v nej pracuje viac ako 10 rokov. V ALFA BIO sa myslí aj ekologicky. Vybudovali si vlastnú studňu, čím nezaťažujú mestský rezervoár v záťažových obdobiach. Použitú vodu recyklujú a viacnásobne využívajú. V roku 2014 inštalovali automatický veľkokapacitný lis na papier a plasty. Spoločnosť má už vyše 10 rokov vlastnú CNG stanicu. Vďaka vozidlám na zemný plyn dosahuje zníženie emisií CO2 až o 25 % oproti benzínu a až do 40 % nákladov oproti konvenčným pohonným hmotám. Na zlepšenie starostlivosti o zákazníkov v roku 2014 zaviedli Call centrum.

BUBO travel agency s.r.o.: Rozvíjanie slovenského cestovateľstva
Cestovná kancelária, ktorá vznikla s cieľom rozvíjať cestovanie Slovákov do zahraničia. Klienti sú pre ňu prvoradí a pre sprievodcov platí prísny etický kódex. Dôraz kladie aj na vzdelávanie zamestnancov. V BUBO cestovateľskej akadémii rozoberajú praktické problémy súvisiace s cestovaním. Každý pondelok diskutujú a pozerajú filmy z ciest. Zamestnancov motivujú aj ku aktívnemu pohybu – napr. cez BUBO running team. Benefitom pre všetkých zamestnancov je možnosť cestovať. Veľký dôraz dávajú na životné prostredie. Podporujú separovanie odpadu a platí to aj na cestách. Všetko, čo turisti prinesú, si aj odnesú. Od svojho vzniku filantropicky pomáhajú na šiestich kontinentoch sveta a sú známi aj tým, že za 22 rokov svojej činnosti nedali úplatok, aby získali zákazku. V ostrovnom štáte Palau podporili reedukačné centrum, v Afganistane materiálovo prispeli k vybaveniu školy v meste Herát. V BUBO podporujú mladých podnikateľov a nabádajú k tomu, aby mladí neopúšťali Slovensko, ale snažili sa ho zlepšiť. Minulý rok spolu s portálom www.dikymoc.sk organizovali cestovateľskú súťaž pre všetky školy na Slovensku.

VISIBILITY, s.r.o.: Slobodná firma
Internetovú marketingovú agentúru pred šiestimi rokmi založili dvaja majitelia a dvaja stážisti. Dnes v nej pracuje viac ako 30 ľudí. Firma stavia na priateľskej a otvorenej atmosfére. Zamestnanci si môžu vybrať, odkiaľ chcú pracovať, prispôsobiť si svoj pracovný čas a prístup majú aj k informáciám o dianí vo firme a dôležitých projektoch. Neustále sa vzdelávajú, každý zamestnanec má možnosť prispievať na firemný blog. Firma oceňuje nielen autora mesiaca, ale aj zamestnanca mesiaca. V priestoroch agentúry je k dispozícii knižnica, stolový futbal, nechýba sauna, oddychová zóna so sedacími vakmi a s barovým sedením i masérka. Od vzniku firmy sa v nej starajú o životné prostredie. Triedia odpad, nekupuje sa balená voda, ale filtruje. Každý kto potrebuje, môže využívať firemný bicykel, reguluje sa tlač dokumentov i vykurovanie či klíma. VISIBILITY spolupracuje aj s neziskovými organizáciami. Za jedno zo svojich základných poslaní považujú vzdelávanie verejnosti prostredníctvom bezplatných blogov, e-kníh, videoblogov, webinárov či zaujímavých infografík. Je zakladajúcou agentúrou Asociácie digitálnych agentúr (ADMA) a partnerskou agentúrou Google. Má dokonca svoju českú a maďarskú pobočku a dostala sa medzi najrýchlejšie rastúce technologické firmy strednej Európy. V spolupráci s ADMA sa snaží zaviesť digitálny marketing ako študijný program na vysokých školách a prepájať teóriu s praxou v agentúrach.

Skvelý zamestnávateľ

Modrý koník, s.r.o.: Vlastný kuchár
Modrý koník prevádzkuje webové stránky na Slovensku i v zahraničí.Zakladatelia firmy prišli s myšlienkou mať vlastného kuchára, ktorý bude variť priamo vo firme. Kuchár s dvomi Michelinovskými hviezdami je neodmysliteľnou súčasťou firmy. Denne pripraví asi 30 porcií troch chodov jedál. Pri varení používa väčšinou surovín v bio kvalite, ktoré odoberá od viacerých dodávateľov. Vlastný kuchár má veľa výhod. Kolegovia sa počas obeda nerozídu po okolitých reštauráciách, ale sadnú si k spoločnému stolu priamo v rodinnom dome, kde firma sídli. Servírovanie jedál sa stalo každodenným teambuildingom kolegov, ktorí kuchárovi pomáhajú. Na stretnutia vo firme sa dokonca pýtajú aj sami klienti. Dobré jedlo sa stalo súčasťou firemnej kultúry. Modrý koník sa považuje za slobodnú firmu, v ktorej podporujú vzdelávanie zamestnancov a flexibilný pracovný čas. Firma nakupujeveľa kníh, má predplatenérôzne on-line kurzy a podporuje účasť zamestnancov na konferenciách. K dispozícii majú klavír, gitary, playstation i posilňovňu.

DeutschMann Internationale Spedition, s.r.o.: Systém vzdelávania
Východ Slovenska už niekoľko rokov trpí odlivom mladých talentov. Špedičná firma DeutschMann Internationale Spedition z Trebišova vytvorila systém vzdelávania Progress Board, cez ktorý v súčasnosti umožňuje len pomocou dvoch zamestnancov dodať ročne až 600 kurzov. Zabezpečuje tak možné úplné zaškolenie až 80 nových ľudí ročne na akúkoľvek pozíciu, plus priebežné vzdelávanie všetkých existujúcich pracovníkov. Výsledkom je, že zamestnanci na sebe začali intenzívne pracovať, majú výborné pracovné výsledky a zlepšila sa kvalita ich súkromného života. Začali študovať dokonca aj tí, ktorí sa netajili laxným prístupom k štúdiu v minulosti. Keďže priemerný vek zamestnancov je 28 rokov, firma vzdelávaním supluje u mnohých to, čo im nedala škola. Vďaka systému Progress Board je spoločnosť schopná prijať človeka bez väčších pracovných skúseností a priviesť ho k úspechu, o akom ani nesníval.   

Accenture: Užívaj si život s Accenture
Pre Accenture sú ľudia to najdôležitejšie. Chce priťahovať a udržať si tých najlepších ľudí a preto im chce poskytnúť špičkové podmienky. Sústredia sa na dve oblasti: vyvážený pracovný a súkromný život zamestnancov a podporu žien. Užívaj si život s Accenture dáva zamestnancov možnosť vybrať si čas, miesto a spôsob práce. Zohľadňuje pritom životnú etapu konkrétneho človeka. Či už je to mamička nastupujúca po materskej, pracovník na projekte v zahraničí alebo kolega po dlhodobej absencii. Postaveniu žien venujú špeciálnu pozornosť. Ich zastúpenie vo firme je na úrovni takmer 50 %. Unikátnym aspektom vzdelávania v Accenture je myšlienka lídri učia lídrov, pričom mnohé kurzy vedú lídri z radov zamestnancov, na základe vlastnej skúsenosti. Každému zamestnancovi je pridelený Osobný kariérny poradca zo skúsenejších kolegov. Cez projekt Zručnosti pre úspech napĺňajú celosvetovú potrebu budovať u ľudí zručnosti pre získanie práce alebo vlastné podnikanie. Spoločnosť rastie v súlade so svojou environmentálnou stratégiou, v ktorej sa sústredí na efektívnu prevádzku, udržateľný rast a poskytovanie poznatkov pre udržateľný rast u svojich klientov.

Férový hráč na trhu

Ten Senses, s.r.o.: Podpora Fair trade
Ten Senses pomáha zlepšovať podmienky farmárom v rozvojových krajinách. Zavedením Fair Trade (spravodlivého obchodu) im zabezpečuje férovúcenu za produkty, dlhodobé zmluvy a peniaze na rozvoj komunity. Prvým produktom bola káva, ktorú pražia v Bratislave a je jedinou lokálnou fair trade kávou na slovenskom trhu. V kenskom Nairobi firma vlastní a spravuje továreň na spracovanie makadamových a kešu orechov. Reagovala tak na nespravodlivé podmienky kenských farmárov, ktorí boli zneužívaní pre neznalosť trhu a svoje produkty predávali za nízke ceny. V továrni zamestnáva 300 žien z neďalekého slumu, čím majú prvýkrát v živote šancu na slušnú a bezpečnú prácu.

Pivovary Topvar, a.s.: Kampaň Zodpovedne tehotná
Známy výrobca piva je jedinou spoločnosťou na Slovensku, ktorá realizuje prevenciu nezodpovednej konzumácie alkoholu u tehotných žien. Na Slovensku sa ročne narodí približne 250 detí s diagnózou fetálneho alkoholového syndrómu (FAS). Pivovary Topvar prišli s kampaňou, ktorá je zameraná na zvýšenie informovanosti o škodlivých účinkoch alkoholu počas tehotenstva. Aktivity firma výraznejšie realizovala od 9. septembra 2014, ktorý je svetovým dňom povedomia o FAS. Na obaly svojich vybraných pivných značiek umiestňujú posolstvo so správou Alkohol je nevhodný pre tehotné ženy, vytvorili samostatnú webovú stránku Promileinfo.sk, špeciálnu on-line aplikáciu do smartfónov PromileLady. Súčasťou je aj vzdelávanie odborníkov na prevenciu a liečbu FAS v spolupráci s Nadáciou P. Dvorského HARMONY.

Filo&Tomasik, s.r.o. – www.Debnickari.sk: Všetko pre ľudí
Malá firma vznikla vďaka nápadu dvoch mladých ľudí, ktorí prišli s myšlienkou priniesť kvalitnejšie produkty na stôl ľuďom. Spojili lokálnych dodávateľov so zákazníkmi, ktorým každý deň prinášajú kvalitné bio ovocie, zeleninu a iné produkty. Debnickari.sk stavajú na kvalite, výnimočnom prístupe a dôvere. Pomáhajú nielen miestnym farmárom, ale tiež uľahčujú prácu ženám pri ich starostlivosti o rodiny. Priniesli nový spôsob nakupovania a získavania potravín z overených zdrojov. Zákazníkom uľahčujú výber a umožňujú prístup k bio produktom, dodávatelia zasa majú bližšie k ľuďom. Viac ako 1000 ľuďom zmenili spôsob nakupovania. V roku 2014 uskutočnili viac ako 3 500 rozvozov a stali sa nenahraditeľnou súčasťou ich životov. Každá jedna transakcia, ktorú uskutočnia je spojením kvality, výnimočného prístupu a dôvery.

Zelená firma

Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s.r.o.: Nákladné bicykle
Švihaj Šuhaj poskytuje ekologické kuriérske služby v Bratislave a v Košiciach. Využívaním výhradne bicyklov znižuje emisie CO2 na nulu. Dbá tak o životné prostredie a kvalitu ovzdušia v oboch mestách. Spoločnosť pred dvoma rokmi prišla s myšlienkou zásobovania prevádzok na bratislavskej pešej zóne, ktorá sa realizuje väčšinou dodávkami. Tie znečisťujú ovzdušie, sú hlučné, poškodzujú dlažbu a ohrozujú chodcov. Švihaj Šuhaj dnes zásobuje známu bratislavskú kaviareň Foxford, chránenú kaviareň s pekárňou Zrnko a pražiareň kávy Samay Coffee na pešej zóne. Najčastejšie prepravuje kávu, koláče, nápoje, ovocie, zeleninu, chlieb, kávovary, knihy a iné.

GreenWay Operator a.s.: Elektromobil ako služba
Spoločnosť GreenWay prenajíma svojim klientom elektrické nákladné automobily. Prináša zmenu v mestskej logistike bez emisií a reaguje na rastúci trend, keď firmy prenechávajú vozové parky leasingovým spoločnostiam alebo vodičom živnostníkom. Vyvinula tiež koncept elektrického automobilu, ktorého súčasťou je výmena vybitej batérie za nabitú na unikátnych výmenníkových staniciach. Vytvorila celoslovenskú sieť rýchlo nabíjacích staníc, ktoré sú prínosom aj pre majiteľov osobných automobilov. Celkovo na Slovensku umiestnila 15 rýchlo nabíjacích staníc, vďaka čomu prepojila Bratislavu a Košice a majitelia elektromobilov môžu vyraziť z ktoréhokoľvek kúta Slovenska.

Createrra s.r.o.: Pasívne domy
Budovy sú zdrojom 40 % emisie CO2 vo svete. Architektonické štúdio z Hrubého Šúru (pri Senci) sa venuje navrhovaniu pasívnych domov z obnoviteľných materiálov ako sú slama, hlina a drevo. Minulý rok realizovalo z týchto materiálov piaty pasívny dom (z celkovo 70 pasívnych realizácií od roku 2007)  a vypracovalo riešenia pre architektov v celej Európe. Prvé realizované domy predstavujú veľké úspory v spotrebe energie ročne a majú veľmi nízku zabudovanú energiu. Ich stavebné riešenia (detaily, skladby a postupy) sa dnes aplikujú na podobných stavbách v Nemecku, Rakúsku, Fínsku, Švédsku, Litve, Holandsku aj Česku. Štúdio tvoria dvaja zamestnanci, ktorí spolupracujú s externými architektmi. Ich snahou je vytvárať nové inovatívne technické riešenia aj s lokálnymi firmami, aby vznikali lacnejšie a lepšie komponenty pre pasívne stavby, a zdieľať získané znalosti v národnom a medzinárodnom meradle.

Marius Pedersen, a.s. – pobočka Zvolen: Smetiari deťom
Spoločnosť sa venuje zneškodňovaniu a zhodnocovaniu odpadu najmodernejšími metódami. V okolí Zvolena a Podpoľania rozvinuli viaceré dobrovoľnícke aktivity zamerané na environmentálnu výchovu detí a mládeže zábavnou formou, či technickú aj odbornú pomoc pri odstraňovaní čiernych skládok. Prvé aktivity pre deti začali v roku 2007, kedy spolu vyčistili 1,5 km koryta potoka a bezplatne odviezli a zneškodnili asi 2 tony odpadu. Ku praktickým činnostiam sa postupne pridávali vzdelávacie prednášky, zbery papiera a plastov, exkurzie, súťaže a ďalšie environmentálne aktivity. Do dobrovoľníckeho čistenia prírody od čiernych skládok okrem detí zapojili aj dospelých. Program je dobrovoľníckou aktivitou pracovníkov prevádzky vo Zvolene.

Podporovateľ dobrovoľníctva

bnt attorneys-at-law, s.r.o.: pro bono služby
Advokátska kancelária poskytla počas minulého roka viacero bezplatných pro bono služieb. Jednou z úspešných bola spolupráca s občianskym združením Ulita, ktoré sa venuje deťom a mladým z marginalizovaných skupín v Bratislave. Advokáti pomáhali v prípade porušenia zmluvy zo strany dodávateľa, ktorý nedokončil stavbu detského ihriska. Hoci so stavbou začal, aj napriek prevzatej zálohe ihrisko nedokončil. Firma postupne prestala so združením komunikovať. Aj preto sa OZ Ulita zapojilo do programu Advokáti Pro Bono pri Nadácii Pontis. Advokátska kancelária sa vzhľadom na urgentnosť prípadu ujala. Stavebná firma odmietla s právnikmi akýmkoľvek spôsobom komunikovať, ale vďaka riešeniu podobných prípadov v minulosti sa združeniu v spolupráci s bnt podarilo súdny spor vyhrať.

Johnson Controls International, s.r.o.: Podpora dobrovoľníctva
Johnson Controls už dlhoročne zapája svojich zamestnancov do dobrovoľníctva. Zameriava sa najmä na oblasť životného prostredia, vzdelávanie a sociálne služby. Vo firme je zriadený 100-členný tím, ktorý koordinuje mimo svojho pracovného času dobrovoľnícke aktivity. Minulý rok dosiahla prvenstvo s 554 zapojenými dobrovoľníkmi, ktorí pomáhali neziskovým organizáciám a spoločne za dva dni odpracovali 3 300 dobrovoľníckych hodín. Od Nadácie Ekopolis spoločnosť získala ocenenie Zamestnávateľ ústretový k ľuďom s postihnutím. V Johnson Controls môže každý zamestnanec raz ročne požiadať o finančný grant pre akúkoľvek organizáciu, školu či škôlku s tým, že sa zapojí do pomoci spolu s kolegami. Spolupracujú s organizáciami ako OZ Kaspian, Impulz, Domovom sociálnych služieb v Rohove a ďalšími.

Mondelēz European Business Services Centre s.r.o.: Mesiac dobrovoľníctva
Spoločnosť pôsobí v sladkom svete čokolád, sušienok, žuvačiek, cukroviniek, kávy a práškových nápojov. Pred rokom 2014 boli jej dobrovoľnícke podujatia zriedkavé. Zmena nastala, keď sa dal dokopy šesťčlenným tím zamestnancov. Podarilo sa im zrealizovať sériu dobrovoľných a filantropických aktivít, vďaka čomu stúpol počet zapojených zamestnancov. Najvýznamnejším bol októbrový Mesiac dobrovoľníctva, zameraný na predškolské a školské zariadenia s cieľom vytvoriť viac hravých aktivít pre vzdelávanie detí po škole. V zapojených školách zamestnanci vybudovali chodník na zážitkové environmentálne vzdelávanie a skleník pre autistické deti, kde sa môžu starať o rastliny a učiť sa aj o vlastnom režime. Pribudlo dopravné ihrisko, dve ihriská dostali nový farebný šat a v tzv. slovenskej izbe na ZŠ zamestnanci zrealizovali novú podlahu.

Dobrý partner komunity

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.: Druhý krok
Stále častejšie z médií prichádzajú správy o agresívnom správaní sa detí. Podľa prieskumov vykonaných na základných školách u učiteľov, detí a rodičov vzbudzuje najväčšie obavy šikanovanie, agresivita, útoky na učiteľov, intolerancia voči odlišnostiam. Na alarmujúcu situáciu na školách zareagovalo GSK projektom Druhý krok. V rámci programu Druhý krok sa deti na hodinách etickej výchovy so svojimi vyškolenými triednymi  učiteľmi učia otvorene rozprávať o svojich emóciách a rozlišovať ich, posudzovať dobré a zlé. Výsledky ukázali, že deti vďaka programu Druhý krok dokážu lepšie zvládať agresiu a hnev, správne riešiť konflikty a brániť sa šikanovaniu.  Program Druhý krok je určený pre deti v materských školách a na prvom stupni základných škôl. Odborným garantom projektu je tím školských psychológov z OZ Profkreatis. Projekt podporili primátori krajských miest. Vďaka finančnej podpore spoločnosti v celkovej výške 71 966 eur  bol projekt zavedený na 54 ZŠ, vyškolených a certifikovaných bolo 96 pedagógov. Do Druhého kroku je zapojených už viac ako 155 škôl, čo predstavuje pri priemernom počte 20 žiakov v jednej triede viac ako 3 000 detí  (a ich rodičov) na prvom stupni ZŠ vo všetkých krajoch Slovenska.

Embraco Slovakia, s.r.o.: Cena Embraco za ekológiu
Embraco Slovakia pôsobí v regióne, ktorý je vstupnou bránou do Slovenského raja. Aby tento kúsok raja prinášal potešenie aj ďalším, vzali si tému ochrany životného prostredia za svoju. Od roku 2008 rozbehli grantový program zameraný na envirovzdelávanie – Cenu Embraco za ekológiu. Kým v prvých ročníkoch sa zameriavali najmä na podporu základných škôl v okrese Spišská Nová Ves, od roku 2012 do programu zapájajú aj materské školy z mesta Spišská Nová Ves. V tomto školskom roku po prvýkrát podávali projekty aj škôlky z celého okresu. Projekty už začínajú prekračovať hranice ekologických tém. Čoraz viac do aktivít zapájajú nielen samotných žiakov, ale aj komunitu, a sú obohatené o diverzitu a inklúziu rôznych žiakov. V rámci všetkých 6-tich ročníkov Embraco podporilo projekty 20 škôl a 6 škôlok sumou 32 289 eur. Pozitívne bolo ovplyvnených vyše 6000 ľudí v okrese.

Tatra banka a.s.: Aktivity Nadácie Tatra banky za rok 2014
Spoločnosť poskytuje bankové služby a vlastnú nadáciu založila v roku 2004. Finančnú podporu zameriava na vysokoškolské vzdelávanie, umenie, dizajn a rozvoj dobrovoľníckej a filantropickej činnosti svojich zamestnancov. Prostredníctvom vlastnej nadácie minulý rok venovala takmer 620-tisíc eur na 342 projektov. Granty poskytuje cez otvorené grantové programy, partnerské projekty a podporu výnimočnosti. Na rozhodovanie využíva transparentné pravidlá grantovania. Vďaka ich programu Osobnosti osobne sme na Slovensku doposiaľ privítali šiestich nositeľov Nobelovej ceny, štyroch držiteľov Pulitzerovej ceny a vyše sto špičkových odborníkov. Tatra banka aj prostredníctvom vlastnej nadácie už takmer 20 rokov oceňuje etablovaných aj začínajúcich mladých slovenských umelcov prestížnou Cenou Nadácie Tatra banky za umenie. Výnimočnosť rozvíja aj cez ďalšie ceny za najlepšiu diplomovú prácu či celoročnú významnú dobrovoľnú prácu učiteľov a umelcov v oblasti vzdelávania a umenia.

VÚB, a.s.: Obnova Kalvárie v Banskej Štiavnici
VÚB banka sa dlhodobo venuje záchrane kultúrneho dedičstva. Za  8 rokov podporila 98 projektov v celkovej sume 1.400 000 eur. Financie boli použité na  obnovu drevených kostolíkov, reštaurovanie múzejných obrazov, mestských brán či zvoníc. Už niekoľko rokov podporuje Kalváriu v Banskej Štiavnici, ktorá bola v roku 2007 na zozname 100 najohrozenejších pamiatok sveta. Spolupráca združenia Kalvársky fond s VÚB bankou zásadne zmenila osud kalvárie a tým zasiahla aj do rozvoja celej Banskej Štiavnice. S Kalvárskym fondom uzavrela 10-ročnú zmluvu na podporu v celkovej výške 664 000 eur. Pridali sa ďalší partneri, firmy, dobrovoľníci. Kalvária ešte nie je úplne zrekonštruovaná, ale od fázy záchrany prešla k fáze zveľaďovania. Komplexne bol obnovený Dolný kostol, vyše polovica z 19 kaplniek, vybudovala sa infraštruktúra i amfiteáter. Kalvária má dennú službu, stálu expozíciu a vďaka nasvieteniu sa stala nočnou dominantou mesta.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.