14. 11. 2019 Zodpovedné podnikanie

Poznáme víťazov prvých Cien SDGs

Aktivizujú sa v ochrane životného prostredia, pomáhajú znevýhodneným a zraniteľným, prepájajú a vzdelávajú. Nadácia Pontis prvýkrát ocenila prínos organizácií, inštitúcií a jednotlivcov k Cieľom udržateľného rozvoja.

Na najväčšej konferencii o zodpovednom podnikaní BLF CSR Summit 2019 včera, 12. novembra, prebehlo prvé slávnostné udeľovanie Cien SDGs v kategóriách:

  • Verejný sektor,
  • Mimovládna nezisková organizácia,
  • Mediálna kampaň,
  • Líder/líderka,
  • Líder/líderka do 30 rokov.

17 Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) definovala OSN v roku 2015. Ich myšlienkou je, že iba spoluprácou rôznych aktérov máme silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam či zastaviť klimatickú zmenu. Nadácia Pontis už v rámci ocenenia Via Bona Slovakia dvakrát ocenila firmy, ktoré k jednému či viacerým prispievajú.

Cítili sme, že tejto téme treba venovať väčší priestor. Veríme, že keď ukážeme príklady rôznych iniciatív zo štátneho, súkromného či občianskeho sektora, motivujeme aj ostatných k zmene v prospech udržateľnosti, férovosti a zodpovednosti voči okoliu i planéte,“ približuje Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis

Víťazi Cien SDGs 2019

Kategória Verejný sektor

  • Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Za dlhodobé prepájanie a skvalitňovanie spolupráce verejného a neziskového sektora.

Úrad pôsobí ako sprostredkovateľ medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami a vládou či verejnou správou. Zabezpečuje kvalitný a komplexný zdroj informácií o rozvoji občianskej spoločnosti aj o potrebe zapojenia verejnosti. Je kontaktný bod pre komunikáciu a koordináciu mimovládnych neziskových organizácií s kontaktnými osobami na príslušných ministerstvách, resp. relevantných orgánoch a organizáciách vlády.

Kategória Mimovládna nezisková organizácia

  • Potravinová banka Slovenska

Za boj proti plytvaniu potravinami a pomoc ľuďom v núdzi.

Potravinová banka Slovenska zhromažďuje zadarmo potraviny od rôznych darcov, skladuje a prideľuje ich humanitárnym alebo charitatívnym organizáciám, ktoré poskytujú potravinovú pomoc ľuďom v núdzi. Jej práca funguje na báze dobrovoľníctva. Celoročne takto pomôže približne 97 000 ľuďom v núdzi na Slovensku. Svojou prácou zároveň znižuje plytvanie potravinami na maloobchodnej a spotrebiteľskej úrovni.

Kategória Mediálna kampaň

  • Prijatelni.sk

Za búranie predsudkov a stereotypov pri zamestnávaní Rómov.

Kampaň Prijateľní.sk odštartovalo video, ktoré verejnosť pozývalo na „vybieľovaciu stránku“ – fiktívny produkt na úpravu životopisu do podoby prijateľnej pre zamestnávateľov. Kampaň, za ktorou stojí kreatívec Róbert Slovák (Goodeas), spolu s Barborou Mistríkovou (Divé maky), Yolkou Udicovou (Respect APP), Silviou Kušnírovou (SKPR Strategies) tak provokatívnym spôsobom upozornila na problém diskriminácie rómskych uchádzačov na trhu práce. Ako ukázal experiment Inštitútu finančnej politiky, až takmer polovica životopisov uchádzačov s rómskym pôvodom zostane bez odpovede.

Kategória Líder/líderka

  • Ivana Maleš, Petra Csefalvayová a Katarína Bednáriková (INCIEN)

Za vzdelávanie a spoluprácu s firmami a verejnou správou v téme obehového hospodárstva.

Ešte pár rokov dozadu na Slovensku takmer nikto nevedel, čo si pod cirkulárnou (obehovou) ekonomikou predstaviť. Vďaka kolektívu Inštitútu cirkulárnej ekonomiky sa výrazne zvýšilo povedomie o tejto téme – Ivana ju spolu s kolegyňami privádzajú do praxe v spolupráci s firmami, samosprávou a verejnou správou. Vo svojej práci prepájajú dôležitých aktérov na rôznych úrovniach s cieľom dosiahnuť systémovú zmenu v odpadovom hospodárstve na Slovensku.

Kategória Líder/líderka do 30 rokov

  • Tatiana Sedláková

Za vyzdvihnutie a medializáciu témy seniorov a aktívneho starnutia.

Téma starnutia a kvality života seniorov je u nás stále na okraji záujmu. Táňa je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Zrejme, ktoré sa snaží zmeniť postavenie seniorov a vnímanie starnutia v spoločnosti a podporovať medzigeneračný dialóg. Jej cieľom je podpora sociálnych služieb pre seniorov založených na medzigeneračných vzťahoch.

Odniesli si cenu z bioplastu

Nominovaných na ocenenie za príspevok k Cieľom udržateľného rozvoja navrhla komisia zložená zo zástupcov rôznych sektorov: biznisu, médií, verejného a mimovládneho neziskového sektora, ktorá následne vybrala aj víťazov.

Samotné ocenenie je v súlade s myšlienkou udržateľnosti. Vyšlo z dielne kreatívneho štúdia crafting plastics!, za ktorým stojí známa dvojica slovenských dizajnérov Vlasta Kubušová a Miroslav Kráľ. Cena je vytvorená z bioplastu na báze kukuričného škrobu, ktorý je kompostovateľný, a teda šetrný k prírode. Symbolizuje poctivú a transparentnú prácu, ktorá je skrytá pod niekoľkými vrstvami a odhaliteľná až keď sa na ňu pozorovateľ pozrie bližšie, alebo si na ňu posvieti.

Tohtoročné vyhotovenie Cien SDGs

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111