13. 10. 2021 Filantropia

Poznáme výsledky 2. kola grantovej výzvy „Podpora LGBT+ komunity 2021“

Fond pre podporu LGBT+ komunity v Nadácii Pontis je platformou partnerov, ktorým záleží na tom, aby bola posilňovaná diverzita v spoločnosti a pri nedostatku finančných zdrojov zo strany štátu boli podporené aktivity LGBT+ komunity na Slovensku. V roku 2021 sme v 2. kole grantovej výzvy „Podpora LGBT+ komunity 2021“ podporili 5 projektov, ktoré sa tejto téme venujú.

Prerozdelili sme 10-tisíc eur

Cieľom grantovej výzvy je finančne podporiť organizácie, ktoré sa venujú téme podpory LGBT+ komunity na Slovensku prostredníctvom verejnoprospešných aktivít, ktoré povedú k zvýšeniu kvality života v LGBT+ komunite.

Jedným z podporených projektov je projekt Športuj s nami: Spájame komunitu <3, ktorý realizuje Športový klub Lotosové kvety a jeho cieľom je motivovať ľudí v regiónoch k zdravému športovaniu a umožniť ľuďom z regiónov stretnúť sa a nadviazať kontakty so širšou LGBT+ komunitou.

Medzi podporenými projektami je aj Filmový festival inakosti 2021, ktorý realizuje už 15. rok Iniciatíva Inakosť. FFi je kultúrnou a osvetovou aktivitou, ktorá je zameraná na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o živote LGBTI ľudí. Snaží sa prispieť k eliminácii homofóbnych a xenofóbnych postojov v spoločnosti, poskytnúť LGBTI minorite ako aj jej jednotlivcom kultúrno-spoločenský rámec pre sebapoznávanie.

Liga za duševné zdravie SR, o.z. a jej projekt Bezpečné miesto je zameraný na identifikovanie a označenie bezpečných miest pre poskytnutie pomoci a podpory LGBTQI+ ľuďom v bežnej sieti služieb zdravotnej starostlivosti, psychologicko-sociálnej podpory, advokátskych a právnych poradní ako aj iných služieb pomoci.

Ďalšími podporenými projektami sú iniciatívy jednotlivcov – Posilnenie iniciatívy Združenia rodičov a priateľov LGBT+ ľudí, ktorého jedným z cieľov je šíriť informácie o iniciatíve prostredníctvom webovej stránky a tak zvyšovať povedomie o možnostiach vzájomnej podpory a riešenia problémov komunity a projekt QueerSlovakia.sk – LGBTI online magazín, ktorého cieľom je okrem iného vytvárať bezpečný priestor v online svete pre LGBTI ľudí, poskytovať pravdivý obraz o komunite a vytvoriť tak protiváhu množstvu hoaxov v LGBTI téme.

Zoznam všetkých podporených projektov nájdete tu.

O výbere projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení:

  • Daniela Danihelová (Komunitná Nadácia Bratislava)
  • Dominika Horňáková (Nadácia Pontis)
  • Dávid Žitňanský (Vacuumlabs)
  • Richard Fekete (Slovenská sporiteľňa)
  • Richard Hargaš (Accenture)

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.