05. 06. 2018 Inklúzia

Poznáme výsledky grantových kôl pre detské organizácie a nemocnice

V apríli a v máji sme vyhlásili 2 výzvy na pomoc deťom. Pozrite sa, aké projekty podporíme.

Výzva pre organizácie

Celkovú sumu 75 000 eur prerozdelíme organizáciám, ktoré pomáhajú riešiť spoločenský problém týkajúci sociálne a zdravotne znevýhodnených detí.

Vďaka podpore vznikne napríklad v Domove sociálnych služieb DOMKO izba nápadov, uskutoční sa videotréning interakcií v rodinách, ktorý zrealizuje organizácia Raná starostlivosť či Človek v ohrození pomôže deťom v ranom veku v marginalizovaných skupinách.

Pozrite si si kompletné výsledky na tomto linku.

Výzva pre nemocnice

Ďalších 55 000 eur získajú nemocnice, ktoré poskytujú starostlivosť deťom do 18 rokov.

Napríklad Detská otorinolaryngologická klinika v Bratislave tak získa nový audiometer, v Lučenci sa zmodernizuje ambulancia pediatrickej oftalmológie či v Liptovskom Mikuláši získajú intenzívny inkubátor pre nedonosených novorodenccov a detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou. 

Pozrite si kompletné výsledky na tomto linku

Projekty v oboch prípadoch hodnotila hodnotiaca komisia v zložení:

  • Janette Motlová (Eduma)                                                 
  • Adriana Petrová (Nadácia Pontis)
  • Michaela Csokasová (Timed)
  • Miriam Kršková (Medtronic)
  • Miroslava Hapalová (To dá rozum)
  • Radana Deščíková (Nadácia Pontis)
  • Soňa Holíková (Únia materských centier)
  • Dominika Horňáková (Nadácia Pontis)
  • Anna Podlesná (Profesia)
  • Martina Čápová (Nadácia Pontis)

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram