16. 11. 2017 Zodpovedné podnikanie

Pozývame na LGBT Business Forum – 30. novembra v Bratislave

Aká je situácia v oblasti LGBT diverzity a inklúzie v slovenských firmách a aké sú trendy vo svete?

Business Leaders Forum a Diversity Pro pozývajú na podujatie venované rozmanitosti na pracovisku, tentokrát so zameraním LGBT tému.

KEDY? 30. novembra 2017 od 13:00 do 19:30 h

KDE? Hotel Sheraton, Pribinova 10, Bratislava

AKÉ JE VSTUPNÉ? Zdarma, nutná je však registrácia 

PRE KOHO JE PODUJATIE URČENÉ? Primárne pre firmy – HR manažérov, personalistov, marketingových a komunikačných manažérov, a každého, kto má záujem a/alebo je v pozícii ovplyvniť politiky ohľadne diverzity a inklúzie.

Spoločne s organizáciou Stonewall budeme hovoriť o budúcnosti LGBT diverzite a inklúzii na Slovensku a porovnáme ju s krajinami, ktoré už majú v tejto oblasti skúsenosti. Niekoľko slovenských zamestnávateľov bude hovoriť o svojich skúsenostiach a programoch v oblasti riadenia LGBT diverzity. Pozrieme sa na aktuálne trendy a situácie, ktoré vznikajú na pracovisku s dôrazom na posilnenie LGBT rozmanitosti.

Súčasťou podujatia je slávnostný podpis Charty diverzity novými signatármi.

Program podujatia nájdete tu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111