12. 06. 2014 Zodpovedné podnikanie

Prelomová dohoda výrobcov áut

Automobilky rozširujú svoju zodpovednosť do celého dodávateľského reťazca.

©@Doug88888/flickr.com

Dve popredné asociácie v oblasti firemnej zodpovednosti, AIAGCSR Europe, oznámili historickú dohodu 14 svetových výrobcov áut. Firmy sa zaviazali monitorovať svojich dodávateľov v oblasti ľudských práv, pracovných podmienok, podnikateľskej etiky a životného prostredia. Pod dohodu sa podpísali: BMW Group, Chrysler Group, Daimler, Fiat, Ford, GM, společnost Honda, Jaguar/Land Rover, PSA Peugeot Citroen, Scanii, Toyota, Volkswagen, Volvo Cars a Volvo Group.

Medzi základné princípy dohody patria: antikorupčné opatrenia, zníženie spotreby energie a vody, zníženie produkcie skleníkových plynov, zdravé a bezpečné pracovné prostredie či odstránenie akejkoľvek diskriminácie zamestnancov.

Iniciatíva vznikla aj vďaka veľkému tlaku verejnosti, štátov a zákazníkov, ktorí požadujú informácie o tom, odkiaľ získavajú výrobcovia áut potrebné materiály a komponenty či aké sú pracovné podmienky vo výrobných továrňach.

Zdroje: souvisime.cz, csreurope.org

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111