01. 09. 2016 Zodpovedné podnikanie

Pri výbere kancelárií rozhoduje cena, no do popredia sa dostáva aj kvalita pracovného prostredia

Majú firmy záujem o kancelárie v zelených budovách?

©Think Garden

Vedeli ste, že v práci trávime približne tretinu svojho života? To, či je nám v práci chladno, tma alebo príliš teplo, či môžeme v pokoji pracovať, alebo sme vyrušovaní neustálym hlukom, môže mať výrazný dopad na naše zdravie a následne aj náš pracovný výkon. Myslia na to aj firmy podnikajúce na Slovensku? Opýtali sme sa Mareka Vrbovského, riaditeľa divízie pre správu aktív a služieb pre developerov v spoločnosti Colliers International, s.r.o., ktorá je globálnym lídrom v oblasti komerčných realitných služieb so 16 000 odborníkmi operujúcimi s viac než 500 kanceláriami v 67 krajinách.    

Aká je situácia na Slovenskom trhu? Majú firmy záujem o kancelárie v zelených budovách? Je väčší dopyt alebo ponuka? 

V prvom rade je dôležité definovať, čo vlastne sú zelené budovy a čo všetko tento pojem zahŕňa. Zelenou budovou označujeme budovu, ktorá spĺňa podmienky certifikačných systémov – podľa anglickej normy BREEAM, americkej LEED alebo rakúskej a nemeckej DGNB či francúzskej HQE. Nehovoríme síce o novej téme na Slovensku, ale myslím, že ešte stále sa nekladie dostatočný dôraz na trvalo udržateľnú výstavbu. Súčasné normy energetickej náročnosti „nútia“ developerov stavať zelené budovy. Otázkou však zostáva, či je prehodnotený celý cyklus životnosti budovy alebo len časť jej výstavby po okamih jej odovzdania.

Požiadavky klientov na zelené budovy prichádzajú zväčša od nadnárodných korporácií, ktoré prikladajú veľký význam trvalo udržateľnému rozvoju, uvedomujú si svoju spoločenskú zodpovednosť a tieto princípy majú zakomponované do svojich stratégií a firemnej kultúry. V zahraničí je trendom, že hlavne pre verejné budovy sa vyžaduje vysoká hodnota certifikátov LEED alebo BREEAM. Považujem to za veľmi správny prístup, pretože práve od vlád jednotlivých krajín majú prichádzať podnety a reálne vzory na trvalo udržateľný rozvoj, ktoré by mali nasledovať korporácie, firmy atď. Na Slovensku tento trend zo strany verejných budov nie je až tak rozšírený.

Pozitívom a výrazným posunom na Slovensku však je, že čoraz viac sa firmy zaujímajú o zelené budovy aj z pohľadu svojich zamestnancov a ich pohodlného užívania danej budovy. Pracovné prostredie zamestnancov má veľmi silný vplyv na ich zdravie a psychickú pohodu. Správne dizajnované kancelárie dokážu motivovať zamestnancov, podporiť ich spoluprácu, kreativitu či zvýšiť efektivitu práce. Z našich skúseností vieme, že užívatelia budov prikladajú veľký význam kvalite vzduchu, teplote, prirodzenému svetlu, úrovni hluku či farbám. Firmy chápu, že správne nastavené pracovné prostredie už nie je len benefitom a silnou konkurenčnou výhodou, ale aj zodpovednou starostlivosťou o well-being zamestnancov.

Už ste sa stretli s tým, že sa firma chcela presťahovať vyslovene do zelených kancelárií? Ako dôležité je toto kritérium pri rozhodovaní?

Pri výbere nehnuteľnosti sú pre firmy dôležité viaceré faktory. Každá má svoje individuálne preferencie. Medzi tieto faktory patrí samozrejme aj  výška prevádzkových nákladov, ktorá je priamo úmerná energetickej náročnosti budovy. Pri zelených budovách by tieto náklady mali mať klesajúcu tendenciu. Cena sa však individuálne odvíja od nákladov developera/prenajímateľa podľa výšky jeho investícií. Pri zelených budovách sú investičné náklady vyššie, nakoľko sa jedná o použitie kvalitnejších materiálov, novších technológií, atď. Čiže cena prenájmu je stále rozhodujúcim faktorom, avšak ak budova ponúka vhodnejšie prostredie, klienti sa prikláňajú k takýmto riešeniam. Máme skúsenosti s klientmi, ktorí v rámci svojej firemnej kultúry majú tieto priority.

Mali ste už klientov, ktorí by chceli zo zelenej budovy odísť? Ak áno, aké mala daná firma dôvody?

Takúto skúsenosť sme doposiaľ nemali. Tiež sme sa nestretli s negatívami zelených budov.

V septembri sa môžete dozvedieť viac

Business Leaders Forum vás v spolupráci so Slovenskou radou pre zelené budovy a partnermi, spoločnosťami AON, CRH (Slovensko) a Union zdravotná poisťovňa, pozývajú na semináre Green Business Breakfast: Ako zdravšie pracovné prostredie vplýva na zamestnancov a ich výkon, ktoré sa budú konať 27.9.2016 v Bratislave28.9.2016 v Košiciach

Hovoriť budeme o zelených budovách, ich vplyve na zamestnancov, ako aj o tom, čo firmy robia pre svojich ľudí, aby prispeli k ich zdraviu. Účasť na oboch seminároch je bezplatná. Je však potrebné sa registrovať.

Bližšie informácie, ako aj registračný formulár na jednotlivé podujatia nájdete na stránkach bit.ly/ZeleneBudovyZdravieBA a bit.ly/ZeleneBudovyZdravieKE.

Kto je Marek Vrbovský?

Marek Vrbovský je riaditeľom divízie Asset Management/Developer services (správa aktív a služby pre developerov) v spoločnosti Colliers International, s.r.o.

Koordinuje a zodpovedá za všetky činnosti v rámci správy aktív pre klientov Colliers International. Marek pracoval viac ako 17 rokov pre spoločnosť HB Reavis Group, kde si prešiel viacerými riadiacimi pozíciami.

Ako Leasing Director bol dlhodobo zodpovedný za strategický rozvoj spoločnosti v oblasti nájomných aktivít v oblasti administratívnych a maloobchodných priestorov nielen na Slovensku, ale aj medzinárodne.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.