13. 02. 2015 Zodpovedné podnikanie

Prihláste svoj projekt alebo aktivitu na najväčšie dobrovoľnícke podujatie Naše Mesto

Máte nápad, ako by vám mohli dobrovoľníci pomôcť počas Nášho Mesta? Určite ho neodkladajte do šuflíka.

Na Slovensku sa deje veľa dobrých vecí. Aj vďaka občianskym iniciatívam či organizáciám, ktorým nie je ľahostajné, ako vyzerá prostredie a život okolo nás. Počas najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto sa počet takýchto aktivít zniekoľkoznásobí a prenesie do viac ako 10 miest na Slovensku. V nadácii sa už roky snažíme presvedčiť ľudí i firmy, že každý z nás môže urobiť niečo pre svoje okolie a mesto, v ktorom pôsobí. Či už ide o oživenie verejného priestoru, ochranu prírody, pamiatok alebo starostlivosť o chorých, bezmocných alebo ľudí s hendikepom a v ťažkej sociálnej situácii. Firmám tiež dávame možnosť zapojiť do rôznorodých dobrovoľníchych aktivít aj ich zamestnancov. Tí často vítajú možnosť vymeniť kancelárie za prívetivé prostredie, v ktorom sa dá urobiť niečo dobré. Veríme, že aj tento rok sa spoločne spojíme, aby sme urobili viac ako sa niektorým organizáciám podarí za celý rok.

Potrebuje vaša organizácia či škola pomoc?

Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva, ktoré každoročne spája ľudí z firiem a verejnosti s neziskovými organizáciami, školami a škôlkami. Tento rok sa uskutoční vo štvrtok, piatok a v sobotu 11. až 13. júna vo viacerých slovenských mestách. Vo štvrtok, v prvý deň dobrovoľníckeho podujatia, sa spoja firmy a agentúry a bezplatne pomôžu neziskovým organizáciám v rámci PRO BONO Maratónu. Tisíce dobrovoľníkov v piatok a v sobotu budú pomáhať v slovenských mestách pri rôznych aktivitách. Ak máte nápad, ako by vám mohli dobrovoľníci počas Nášho Mesta pomôcť, prihláste svoj projekt alebo aktivitu do 12. apríla.

Prečo sa máme zapojiť do Nášho Mesta?

 • dobrovoľníci pomôžu vašej organizácii
 • spoločne za krátky čas zvládnete toľko, čo by vám trvalo celý rok
 • spoznáte nových ľudí a možných podporovateľov, ktorí vám ostanú verní
 • prvé výsledky z dobrovoľníčenia prídu už za 3 dni
 • zlepšíte si svoje zručnosti

Kto každý sa môže prihlásiť?

Ak máte myšlienku, nápad, ako by vám dobrovoľníci mohli pomôcť počas Nášho Mesta, sem s nimi. Navrhovať ich môžu organizácie z Bratislavy, zo Žiliny, Košíc, Galanty, Serede, Šale, Nových Zámkov, Partizánskeho, Trnavy, Prievidze, Pezinka, Spišskej Novej Vsi, Popradu, Liptovského Mikuláša. Ďalšie mestá pridáme až po tom, ako sa do aktivít zapoja aj firmy v danom meste.

Aktivity si môžu navrhnúť neziskové organizácie, občianske združenia, domovy sociálnych služieb, chránené dielne, základné, stredné, či materské školy, centrá voľného času a materské centrá, nadácie, mestá, mestské rozpočtové či príspevkové organizácie zo zapojených miest, občianske iniciatívy alebo fyzické osoby, ktoré budú následne zodpovedať za ich realizáciu a koordináciu dobrovoľníkov na mieste. O účasť sa nemôžu uchádzať firmy, organizácie podporujúce politické strany alebo hnutia. Výstupy aktivít nemôžu slúžiť na súkromné účely. Aktivity v prospech súkromných škôl a škôlok môžu byť zaradené do podujatia, ale nebudú podporené grantom.

V akých oblastiach môžete získať pomoc dobrovoľníkov?

VEREJNÝ PRIESTOR: životné prostredie, mestské iniciatívy, občianske iniciatívy, hrady a kultúrne pamiatky

SOCIÁLNE SLUŽBY: nízkoprahové organizácie, domovy sociálnych služieb, krízové centrá, združenia pre znevýhodnených, útulky

VZDELÁVANIE: školy, materské školy, materské a rodinné centrá

Jedna organizácia si môže navrhnúť jednu alebo viac rozličných dobrovoľníckych aktivít v rôznych nižšie uvedených časoch.

Kedy sa bude Naše Mesto konať?

Aktivity si môžete navrhnúť v 4 rôznych termínoch:

 • piatok, 12.6., od 9.00 hod. do 12.00 hod.
 • piatok, 12.6., od 9.00 hod. do 14:00 hod.
 • piatok, 12.6., od 13.00 hod. do 16:00 hod.
 • sobota, 13.6., od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Poskytneme vám menší grant

Nadácia Pontis vám na realizáciu vašich aktivít s dobrovoľníkmi poskytne menší grant. Ten môžete využiť na nákup farieb, čistiacich prostriedkov, pracovných pomôcok, malých okrasných rastlín či iných potrieb. Grant slúži na pokrytie minimálnych, nevyhnutných nákladov na realizáciu aktivity a nie je možné ho použiť na úhradu miezd, prevádzkových nákladov organizácie, stravu (s výnimkou aktivít zameraných na trávenie času s klientmi), cestovné náklady, či propagáciu, nákup zariadenia do interiéru a exteriéru organizácie.

Výšku grantu schvaľujeme individuálne. Budeme prihliadať na charakter navrhovaných aktivít a počet zapojených dobrovoľníkov.

 • projekt pre 1 až 5 dobrovoľníkov: výška grantu do 25 €
 • projekt pre 6 až 15 dobrovoľníkov: výška grantu do 50 €
 • projekt pre 16 až 30 dobrovoľníkov: výška grantu do 100 €
 • projekt pre 31 až 50 dobrovoľníkov: výška grantu do 200 €
 • projekt pre 51 až 100 dobrovoľníkov: výška grantu do 400 €

Dôležité termíny

termín uzávierky prijímania žiadostí

 12.apríl

koordinačné stretnutia so zapojenými neziskovými

organizáciami v jednotlivých mestách           

apríl

prihlasovanie dobrovoľníkov cez www.nasemesto.sk

 5.máj – 1. jún

distribúcia tričiek                                                                              

od 8. júna

termín konania podujatia Naše Mesto                                                                           

 12. – 13. jún

zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie                    

do 22. júna

 Chcem sa prihlásiť

Prihlášky na Naše Mesto prijímame len elektronicky. Na stránke www.darca.sk si vytvorte nové osobné konto a pri registrácii zvoľte:

Darca: Nadácia Pontis
Program: Naše Mesto 2015

Do svojho konta sa prihlasujete zadaním svojho prístupového loginu a hesla. Následne vyplňte žiadosť o podporu prostredníctvom vášho konta v sekcii Náš projekt. K žiadosti priložte ilustračné fotografie v sekcii Náš projekt – časť 7. Galéria. Vytvorte len 1 album a ku každej aktivite, ktorú navrhnete, vložte ilustračnú fotografiu vo formáte .jpg (napr. vzhľad parku, ktorý chcete skrášliť alebo miestnosti, ktorú chcete vymaľovať, obrázok skládky, ktorú chcete zlikvidovať a pod.). Fotografie vkladajte v takom poradí, v akom ste vložili aktivity, aby mohli byť v systéme následne správne spárované.

Vypracovaný vzorový projekt nájdete na spodnej lište Vášho konta.

Ako budeme posudzovať vaše žiadosti?

Nadácia Pontis bude ako organizátor podujatia pri vašom projekte sledovať:

 • či má má verejnoprospešný charakter – aká je potreba a prínos dobrovoľníckej aktivity pre spoločnosť a komunitu
 • je kvalitný – realizovateľnosť projektu, vhodnosť pre dobrovoľnícke práce, adekvátnosť použitia prostriedkov grantu
 • profil organizácie – jej dôveryhodnosť, čomu sa venujete činnosti
 • predchádzajúce skúsenosti s vašou organizáciou

Z posudzovania môžeme vylúčiť žiadosti, ktoré budú nedostatočne vyplnené, nebudú spĺňať zameranie podujatia Naše Mesto, budú mať administratívne nedostatky alebo budú doručené po termíne uzávierky.

Prihlasovanie dobrovoľníkov

Jednotlivé aktivity počas Nášho Mesta budú zastrešovať prihlásené organizácie. Prihlasovanie a komunikáciu s firemnými dobrovoľníkmi koordinuje Nadácia Pontis. Prihlasovanie dobrovoľníkov sa spustí od 5. mája cez webovú stránku www.NaseMesto.sk, kde zverejníme popisy navrhnutých aktivít, termíny a kontaktné údaje na koordinátorov z organizácií.

Dobrovoľníci si budú môcť vyberať aktivity podľa zamerania, mesta, mestskej časti, dátumu a času. Vy si tu tak isto budete môcť priebežne sledovať obsadenosť vami navrhnutých aktivít.

Máte otázky?

Môžete nám ich adresovať písomne cez www.Darca.sk v sekcii Pošta. Ak máte otázky ešte pred registráciou, alebo potrebujete skonzultovať svoj návrh, využite naše kontakty:

 • Ak zastupujete materskú, základnú či vysokú školu, rodinné alebo materské centrum z Bratislavy, kontaktujte Veroniku Kočišovú, e-mail: veronika.kocisova@nadaciapontis.sk, mobil: 0948 126 281               
 • Ak patríte medzi ďalšie neziskové organizácie a mestské časti v Bratislave, kontaktujte Mareka Richtera, e-mail: marek.richter@nadaciapontis.sk,mobil: 0918 595 999
 • Ak pochádzate z Trnavy, Partizánskeho, Nitry, Prievidze, Hlohovca, Malaciek, Pezinka, Šale, Serede, Galanty, či z Nových Zámkov, kontaktujte Natáliu Blahovú, e-mail: natalia.blahova@nadaciapontis.sk, mobil: 0948 474 251
 • Ak ste z miest Žilina, Poprad, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves, Košice, kontaktujte Ivanu Uličnú, e-mail: ivana.ulicna@nadaciapontis.sk, tel.: 0949 735 410

Príklady dobrovoľníckych aktivít, ktoré si môžete na Naše Mesto navrhnúť:

 Zelené miesta a verejné priestory:

 • kosenie trávy na dvoroch, záhradách, ihriskách, parkoch, hrabanie sena
 • výsadba okresných rastlín a kvetín
 • upratovanie verejných priestranstiev
 • čistenie potokov, riek, lesov
 • jednoduché opravy verejných objektov v exteriéri
 • úprava chodníkov
 • odstraňovanie drevín
 • pri hradoch a kultúrnych pamiatkach: pomoc pri obnove, archeologickom výskume, triedenie sutiny a ukladanie kameňov, škárovanie hradieb

Podujatia

 • pomoc pri organizácii či realizácii verejných podujatí 

Maľovanie a čistenie

 • maľovanie plotov, lavičiek, herných prvkov, podchodov
 • čistenie objektov vo verejnom priestore

Pomoc hlavou a workshopy

 • preklady textov na webovej stránke, výročných správ, projektových textov
 • tréningy a workshopy: mäkké zručnosti, MS Office
 • IT pomoc: zosieťovanie počítačov, aktualizácia databáz, prepis inventáru

Zapojením sa do Nášho Mesta získate…

 • pomoc s aktivitami, na ktoré potrebujete posilu a nemáte kapacity
 • možnosť naučiť sa novým veciam a získať ďalšie zručnosti
 • menší grant od Nadácie Pontis na materiál a pomôcky pre dobrovoľníkov
 • skúsenosť s koordináciou a motiváciou dobrovoľníkov
 • príležitosť posilniť vzťah k prírode, verejnému priestoru a kultúre u dobrovoľníkov
 • možnosť získať nové kontakty a rozšíriť sieť podporovateľov

Tešíme sa, že spoločne opäť postavíme Naše Mesto na nohy

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.