30. 05. 2016 Nadácia Pontis

Pripravujeme právny tréning pre advokátov

V rámci podujatia Naše Mesto, Advokáti Pro Bono budú nielen školiť neziskové organizácie, ale členovia programu sa budú môcť taktiež vzdelávať.

TRÉNING BOL PRESUNUTÝ NA KONIEC AUGUSTA, PRÍPADNE ZAČIATOK SEPTEMBRA.

Témou tohto roku bude Právo a ochrana záujmov osôb so zdravotným postihnutím, ktorý sme pripravili v spolupráci s Fórom pre ľudské práva, nadáciou SOCIA a neziskovou organizáciou Raná starostlivosť.

Tréning bude zameraný na ochranu a presadzovanie práv ľudí so zdravotným postihnutím, so špeciálnym zacielením na deti a službu včasnej intervencie (komplexná špecializovaná starostlivosť pre rodiny a ich deti s rizikovým vývinom od narodenia až pokým dieťa nedovŕši vek sedem rokov). Tréning je zároveň úvodom do novej strategickej témy, ktorou sa program Advokáti Pro Bono plánuje zaoberať.

Veríme, že tréning v advokátoch vzbudí viacero otázok týkajúcich sa (ne)napĺňania práv dvoch najzraniteľnejších skupín spoločnosti – detí a zároveň ľudí so zdravotným postihnutím. Práve spojením prednášok právnikov pôsobiacich na Európskom súde pre ľudské práva a špičkových odborníkov na sociálnu politiku a sociálne služby, dúfame, že advokátom poskytneme nielen vhľad do novej témy, ale aj právne možnosti, akými vieme k vnímaným problémom pristupovať.

 

Ak vás zaujíma, aké tréningy a workshopy si Advokáti Pro Bono pripravili pre neziskové organizácie, kliknite sem: Bezplatné workshopy a tréningy pre neziskové organizácie.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111