18. 03. 2019 Zodpovedné podnikanie

Pro bono prináša zamestnancom pocit zmysluplnosti

„Pre expertné dobrovoľníctvo platí teória 359 stupňov. Otočíte sa okolo svojej osi a vrátite späť, ale vďaka tomu, čo ste videli, ste už o trošku, aspoň o ten jeden stupeň, iní,“ hovorí Libor Melioris, analytik a expertný dobrovoľník. Skúsenosti firiem potvrdzujú, že bezplatné poskytovanie expertízy neziskovkám má naozaj dvojaký pozitívny efekt. Ten prvý je príležitosť byť súčasťou pozitívnych spoločenských zmien, ktorých hýbateľom je často práve občianska spoločnosť. Ten druhý sa ukazuje na zamestnancoch, ktorí sa do pro bono pomoci zapájajú – zvyšuje sa ich motivovanosť i celková spokojnosť v práci.

Vedeli ste, že…?
75 % firiem má vďaka pro bono lepšie vzťahy s komunitou, partnermi a legislatívnymi orgánmi.

63 % zamestnávateľov verí, že pro bono práca upevňuje vzťahy v tíme.
61 % firiem pozoruje vyššiu hodnotu značky.

Pro bono ako win-win

Spolupráci, ktorá vzájomne obohacuje všetky zapojené strany, predchádza niekoľko krokov – od zistenia  záujmu zamestnancov, cez výber správnej organizácie až po ocenenie angažovaných dobrovoľníkov. Aj napriek tomu, že ide o dlhodobý proces, oplatí sa vydržať. „V spoločnosti Accenture sa riadime heslom Robme to, v čom sme dobrí a o to sa podeľme. Možnosť využiť našu expertízu na zmysluplné, neziskové projekty obohacuje v mnohých smeroch nielen druhú stranu, ale zároveň rozvíja našich ľudí profesionálne aj osobnostne. Pro bono je jednoducho win-win,“ opisuje pozitíva expertného dobrovoľníctva Martin Bača z Accenture.

Business Leaders Forum vo svojich odporúčaniach radí, aby vedenie firmy išlo v tomto smere príkladom. Od súhlasu vedenia sa napokon odvíja aj to, koľko dní v roku môžu zamestnanci využiť na realizáciu pro bono aktivít. Na úvod je tiež dobré „oťukať sa“ na jednorazovej dobrovoľníckej príležitosti, ako je napríklad poskytnutie pro bono tréningu pre viacero neziskoviek. Ďalším krokom je nadviazanie strategického partnerstva pri riešení konkrétnej témy. Príkladom môže byť farmaceutická spoločnosť GSK a jej projekt zdravotnej mediácie v rómskych komunitách, ktorý v súčasnosti angažuje na európskej úrovni viacerých zamestnancov firmy.

Dôležité pre zamestnancov je uznanie

Dobrovoľníci potrebujú cítiť, že ich čas a vynaloženú energiu si firma váži. Môže ísť o osobné poďakovanie zo strany senior manažéra, ale i o zvýšenie ich pracovného ohodnotenia. Verejným ocenením ukážete, že vám záleží na podpore komunity, a zároveň motivujete ďalších zamestnancov, aby sa zapojili. Spoločnosť ESET napríklad každého, kto sa zapojí do zamestnaneckého dobrovoľníckeho programu, môže nominovať na ocenenie ESET Volunteer Medal, ktoré pribudlo ako ďalšia kategória oceňovania výnimočných kolegov vo firme.

Víťazov týchto medailí cti čaká okrem iného aj deň extra dovolenky či obed s generálnym riaditeľom. „Sme nadšení, ako sa naši zamestnanci zapájajú do dobrovoľníckeho programu! Už to nie je len každoročná populárna iniciatíva „Naše Mesto“, ale čoraz viac zamestnancov si uvedomuje, aký impakt môžu dosiahnuť odovzdaním svojich zručností, vedomostí a skúseností,“ dopĺňa Lucia Marková zo spoločnosti ESET.

Prečítajte si odporúčania firiem zo združenia Business Leaders Forum

Aký postup zvoliť pri zavádzaní expertného dobrovoľníctva vo firme? Ako zaangažovať zamestnancov? A ako ich za dobrovoľníctvo oceniť? Nechajte si poradiť od lídrov v zodpovednom podnikaní:

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.