01. 06. 2015 Zodpovedné podnikanie

Pro Bono Maratón spojí počas 12 hodín ľudí z firiem a z neziskoviek

Súčasťou Nášho Mesta bude aj Pro Bono Maratón, do ktorého sa opäť zapoja kreatívci, ale i strategickí poradcovia a právnici.

Firmy na jeden deň opustia kancelárie, aby pomohli pro bono

Pro Bono Maratón nadväzuje na minuloročný Kreatívny maratón, v rámci ktorého ľudia z firiem poskytnú svoje profesionálne služby neziskovkám. „Firemní dobrovoľníci a ľudia z neziskoviek vytvoria tímy, ktoré budú 12 hodín nepretržite pracovať napríklad na tvorbe marketingovej kampane, komunikačnej stratégie alebo novom biznis modeli,“ vysvetľuje Monika Brošková, programová manažérka Nadácie Pontis.

Bezplatné pro bono služby menia aj neziskovky

Mnohé neziskovky si nemôžu dovoliť služby odborníkov. Či už ide o služby reklamných agentúr, právne služby alebo pomoc v oblasti strategického poradenstva. „Často im tak chýba prístup k zručnostiam, ktoré sú pre ich prácu dôležité. Pro Bono Maratón im ponúka práve túto možnosť,“ zdôvodňuje M. Brošková.

Bezplatné pro bono služby, ktoré poskytujú firmy neziskovkám, v zahraničí nie sú ničím výnimočným. Podobné maratóny fungujú aj v Nemecku, Francúzsku, Amerike i v Japonsku. „Neziskové organizácie ich vítajú, pretože im pomáhajú realizovať zmeny, o ktoré sa snažia. Ľudia v organizáciách sa vďaka dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú hlavou, posúvajú. Získavajú nové inšpirácie, kontakty a vedomosti, vďaka čomu môžu dlhodobo prinášať riešenia spoločenských problémov na Slovensku,“ dodáva M. Brošková.

Tímy budú spoločne tvoriť už vo štvrtok 11. júna v priestoroch Connectu a Impact HUBu v Bratislave v oblastiach:

  • Komunikácia, marketing, reklama
  • Právo
  • Strategické poradenstvo

Komu pomôže Pro Bono Maratón? 

KOMUNIKÁCIA A MARKETING

Triad Advertising pripraví pre Vnútroblok návrh kampane na zvýšenie angažovanosti ľudí do susedských mobilných záhrad.

PRime time pomôže organizácii Odyseus, ktorá pracuje s ľuďmi v sexbiznise a užívateľmi drog, pri komunikácii posolstiev a vytvorení komunikačnej stratégie kontroverzných tém.

This is Locco pripraví pre Slovenskú debatnú asociáciu komunikačné posolstvá pre podporu kritického myslenia stredoškolákov.

Creative Department sa bude venovať komunikačnej kampani pre Nexteriu, ktorá prináša mladým vysokoškolákom skúsenosti z praxe.

Creo / Young & Rubicam vytvorí pre urban KONTAKT kampaň pre pripravovaný dizajnérsky distrikt THE MOST pod Mostom SNP v Bratislave.

SCR Interactive pripraví pre Mládež ulice vizuálnu identitu a dizajn manuál.

Neopublic Porter Novelli pripraví pre organizáciu Pedál návrh komunikačnej stratégie na podporu cykloturistiky.

Visibility pripraví pre ID Space Team komunikačnú kampaň pre multižánrový festival Rozbaľ to, Bratislava!

Adbee Digital pripraví pre Nadáciu Pontis návrh kampane 24-hodinovka pre darcovský portál Dobrá Krajina.

PRÁVO

Advokáti Martin Provazník z bnt attorneys-at-law a Tomáš Demo z Allen Overy pripravia pre Cyklokoalíciu právnu stratégiu na podporu rozvoja cyklodopravy a bezpečného pohybu chodcov v Bratislave.

Advokátske kancelárie zapojené do programu Advokáti Pro Bono bnt attorneys-at-law, Hillbridges, Kinstellar a advokátka JUDr. Tijana Ćećezová spolu s exekútorom JUDr. Pavlom Holíkom organizujú pre neziskovky právne tréningy v oblastiach ochrany osobných údajov, strategického právneho myslenia, práva duševného vlastníctva a exekučného práva. Tréningy vychádzajú z často opakujúcich sa potrieb a otázok neziskových organizácii, s akými sa obracajú na advokátov v programe. Spolu sa pro bono právnych tréningov zúčastní 24 neziskoviek z Bratislavy, Žiliny a Prešova, z toho viac ako polovica pracuje so sociálne marginalizovanými klientami a komunitami.

STRATÉGIA

Accenture pomôže Aliancii Stará Tržnica vytvoriť biznis model pre udržateľné potravinové trhy v centre. Víkendové trhy v Starej tržnici sú alternatívou voči komplexom nákupných centier a vytvárajú priestor pre miestnych farmárov a malovýrobcov potravín.

 

 

PARTNERI

                    

 

Projekt Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov bol podporený sumou 45399,96 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

 MEDIÁLNI PARTNERI

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.