04. 01. 2016 Zodpovedné podnikanie

Profesia vo svojej férovosti pokračuje aj po zisku ocenenia Via Bona Slovakia

Spoločnosť Profesia v roku 2013 získala ocenenie Férový hráč na trhu, a to za projekt edujobs.sk, ktorý pomáha nájsť školám lepších učiteľov.

Portál, ktorý prináša aktuálne pracovné ponuky, prišiel s iniciatívou edujobs.sk. Snaží sa bezplatne prepojiť verejné školy s najkvalitnejšími uchádzačmi o prácu v školstve a odbúrať podozrenia z rodinkárstva a korupcie pri obsadzovaní pracovných miest na školách. Pred jeho spustením sa pracovné ponuky v oblasti školstva zo zákona zverejňovali predovšetkým na weboch krajských školských úradov. Po tom, ako jeden zo zamestnancov hľadal pedagogického asistenta pre svojho syna a mal problém nájsť kvalifikovaného odborníka, v Profesii prišli s nápadom. Vytvorili špecializovaný portál, ktorý dáva školám možnosť bezplatne inzerovať všetky voľné pracovné ponuky a od jeho spustenia sa ukázalo, že záujem o miesta v školstve skutočne je.

Vo férovosti spoločnosť nepoľavila ani po získaní ocenenia – podporuje uplatniteľnosť rizikových skupín obyvateľstva, radí študentom pri voľbe povolania. Prevádzkuje tiež portál www.dielne.sk, kde môžu zamestnávatelia  nájsť partnerov pre nákup produktov chránených dielní v rámci náhradného plnenia.

Prečítajte si náš rozhovor s Martinom Menšíkom, ktorý je manažérom projektu edujobs.sk.

Čo pre Vás znamenalo, že ste v kategórii Férový hráč na trhu získali ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2013?

Zisk ocenenia Via Bona Slovakia v kategórii Férový hráč bol nielen ocenením pre projekt Edujobs.sk, prostredníctvom ktorého sa snažíme pomáhať slovenským školám k lepším učiteľom, ale aj ocenením pre Profesiu, ktorá už 18 rokov pomáha ľuďom nájsť si prácu. Víťazstvo Edujobs.sk zaregistrovali aj ľudia v cieľovej skupine našej iniciatívy a na základe počtu reakcií stúpol aj počet záujemcov o prácu v školstve. Aj úspech v tejto súťaži nám teda pomohol napĺňať cieľ, ktorý sme si dali.

Kam ste sa za posledné dva roky posunuli?

Podarilo sa nám zrealizovať partnerstvo s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Toto partnerstvo v podobe memoranda o spolupráci je unikátnym modelom PPP partnerstva. Iniciatíva edujobs.sk totiž rieši potrebu, ktorú školské inštitúcie majú, vytvára priestor pre zverejňovanie voľných pracovných miest a zároveň poskytuje tzv. otvorené dáta, ktoré je možné importovať na ľubovoľné stránky. V súčasnosti vytvárame sieť recruiterov v regiónoch, ktorí pro bono pomôžu riaditeľom škôl a zriaďovateľom zrealizovať výberový proces na nových kolegov.

Akým aktivitám v oblasti zodpovedného podnikania sa v súčasnosti venujete? Čo je pre Vás najdôležitejšie?

V súčasnosti vytvárame priestor pre viacero rizikových skupín obyvateľstva a podporujeme ich uplatniteľnosť na trhu práce. Smerom voči zamestnanosti absolventov realizujeme bezplatné prednášky na základných a stredných školách, kde radíme študentom, ako sa rozhodovať o budúcom povolaní. Naším cieľom je vytvoriť sieť nástrojov, ktoré by mladým ľudom umožnili stať sa skutočne profesijne zorientovaným uchádzačom. V rámci podpory zamestnávania ľudí so znevýhodnením prevádzkujeme portál www.dielne.sk, kde môžu zamestnávatelia nájsť partnerov pre nákup produktov chránených dielní v rámci náhradného plnenia. Počas veľtrhu práce Profesia Days vytvárame ZŤP zónu a zónu absolventi, aby všetci, ktorí majú znevýhodnený vstup na trh práce, mali jednoduchšiu možnosť nájsť si prácu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111