23. 02. 2017 Nadácia Pontis

Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis

Fakulta informatiky PEVŠ sa tento rok premiérovo zapojila do medzinárodného edukačno-interaktívneho projektu First Lego League.

Pre žiakov základných a stredných škôl pripravila jedno z regionálnych kôl 9. ročníka tejto stále populárnejšej celosvetovo známej súťaže pre mladých vynálezcov. Štrnásť tímov predviedlo svoje znalosti a fantáziu prostredníctvom vlastnoručne zostrojených Lego robotov a najlepšie tri si odniesli ocenenia.

Paneurópska vysoká škola považuje takýto spôsob oslovenia a zaujatia mladých ľudí za veľmi efektívny. Preto sa rozhodla v projekte pokračovať dlhodobejšie a zapojiť doň aj vlastných študentov. Nadácia Pontis ocenila snahu Fakulty informatiky PEVŠ prostredníctvom Accenture nadačného fondu – Zamestnanecký grantový program. Zodpovedný za projekt je Ing. Juraj Štefanovič, PhD., pedagóg Fakulty informatiky, ktorý plánuje: „grant využiť na zakúpenie viacero stavebníc programovateľných robotov z Lega, založenie záujmového krúžku pre mládež zo základných a stredných škôl, zostavenie súťažného tímu pre First Lego League a využitie stavebníc ako pomôcky na výučbu niektorých predmetov na PEVŠ.“

Fakulta informatiky chce prostredníctvom projektu podporiť a rozvinúť aktivity v oblasti rozvoja technických zručností mládeže stredných a nižších škôl. Pilotnou aktivitou je zapojenie fakulty do siete organizovaných regionálnych súťaží First Lego League a klubová a krúžková tvorivá činnosť mládeže zameraná na tvorbu mechatronických zariadení. Základom je stavebnica Lego Mindstorms, ktorá umožní rozbehnúť projekt v priestoroch školy a spriatelených škôl a pripraviť účastníkov na súťaž First Lego League a podobné podujatia.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.