24. 09. 2015 Filantropia

Rozdáme tablety pre kluby nepočujúcich

Chceme, aby služba Online tlmočník bola dostupná všetkým. Aj preto rozdáme jeden tablet do každého klubu.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis spustil novú službu Online tlmočník. Služba je pre všetkým Nepočujúcich a sluchovo postihnutých ľudí na Slovensku, ktorí potrebujú pomoc pri vybavovaní na úrade, hľadaní si práce alebo riešení rôznych situácií.

Ako služba online tlmočník funguje?

Ak si hľadáte prácu alebo nové bývanie a nemáte asistenta, zavoláte online tlmočníkovi. Online tlmočník vám pomôže zdarma každý pondelok, stredu a piatok od 8.00 do 20.00 hodiny. Stačí mať mobil, telefón alebo tablet a pripojiť sa cez službu Skype.

Tablety do každého klubu

Mladí Nepočujúci dnes majú mobil, počítač alebo tablet. Chceme, aby službu Online tlmočník mohli využívať aj starší ľudia so sluchovým postihnutím. Starší Nepočujúci sa stretávajú často v kluboch nepočujúcich. Aj preto rozdáme do každého klubu nepočujúcich jeden tablet, aby si ho starší Nepočujúci mohli požičať a používať. Ak člen klubu pôjde na poštu alebo na úrad a potrebuje pomoc, požičia si tablet a priamo z pošty môže zavolať tlmočníkovi.

Kto sa môže prihlásiť?

  • každý klub nepočujúcich v ktoromkoľvek meste na Slovensku

Na Slovensku je viac ako 30 klubov nepočujúcich. Do každého klubu, ktorý prejaví záujem, poskytneme jeden tablet. Takto môžu používať službu Online tlmočník aj Nepočujúci, ktorí nemajú k dispozícii mobil, tablet alebo počítač so službou Skype.

Termín prijímania a uzávierky žiadosti o tablety:

O tablet môžete požiadať v termíne od stredy 24.9. 2015 do piatka 9. 10. 2015.

Ako sa prihlásiť do programu?

Do programu sa môžete prihlásiť vyplnením Prihlášky online tlmočník

Prihlášku by mal vyplniť predseda klubu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111