19. 05. 2017 Sociálne inovácie

Rozvoj vzdelávania a umenia pokladajú za dôležitý

V Pixel Federation veria, že budúcnosť našich detí spočíva v kvalitnom vzdelaní.

Zdroj: chemplay.eu

Nadačný fond Pixel Federation v Nadácii Pontis poskytol na rozvoj vzdelávania a umenia takmer 9000 eur. Veria, že svetlá budúcnosť detí spočíva v ich kvalitnom vzdelaní. Preto sa rozhodli podporiť niekoľko projektov zameraných práve na výučbu či profesionálny rast pedagógov. Tiež veria, že umenie je dôležitou a prospešnou súčasťou nášho života, dokonca, že sa ním dá liečiť.

Kvalitu vzdelávania je potrebné zvyšovať

Vzdelanie detí je tak kvalitné, ako kvalitní sú ich učitelia. To bol dôvod, prečo nadačný fond podporil Komenského inštitút občianskeho združenia Živica. Tento inštitút sa zameriava na nové moderné prístupy vo výučbe, ktoré motivujú žiakov. Poukazuje tiež na problémy v školstve a vytvára ich potenciálne riešenia. Preto sa spolu s Pixel Federation rozhodli vydať päť-týždňový online kurz s názvom „Vyučovanie charakteru“.

Podpora sa dostáva aj priamo k deťom, či už ide o ich vyučovanie alebo povzbudzovanie v organizovaní vlastných projektov. IT zručnosti sú dôležitou dnešného sveta, a preto s občianskym združením Learn2Code vytvoril fond materiály k výučbe vizuálneho programovacieho jazyka. S občianskym združením Sova zas pomáhajú inšpiratívnemu projektu dvoch stredoškolákov. Tí vytvorili didaktickú hru ChemPlay, ktorá deťom pomáha pri študovaní chémie. Postupne by ju radi dostali aj na zahraničný trh, s čím im pomôže aj podpora od spoločnosti Pixel Federation.

Umenie obohacuje i lieči

Dôkazom toho, že nadačnému fondu Pixel Federation záleží na deťoch, je aj ich podpora v mimoškolských aktivitách. Financie vyhradené pre Múzy Edulienky boli využité na podporu viacerých krúžkov. Týmto podporujú u detí pozitívny vzťah k umeniu a športu a budovanie nových zručností.

Umenie však nielen obohacuje, dokáže tiež liečiť. Príkladom toho je arteterapia – terapia výtvarným umením. Spolu s občianskym združením Terra therapeutica zorganizovali letný medzinárodný arteterapeutický seminár. Zúčastnili sa ho renomovaní arteterapeuti zo Slovenska i zo zahraničia. Pre účastníkov boli aj vďaka nadačnému fondu Pixel Federation zabezpečené potrebné podmienky a materiály na kreatívnu liečbu umením.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.