15. 05. 2018 Transparentnosť

S aktívnymi organizáciami a biznis lídrami sme diskutovali o podpore právneho štátu v regióne V4

Tím Fondu pre transparentné Slovensko sa dnes stretol s partnerskými organizáciami v Katowiciach.

Počas posledných mesiacov sa naše partnerské organizácie v krajinách V4 pozreli na možnosť zapojenia súkromného sektora do podpory právneho štátu vo svojich krajinách. Sú totiž súčasťou projektu šírenia know-how Fondu pre transparentné Slovensko do zahraničia, ktorý odštartoval na jeseň minulého roku.

V spolupráci s CIPE (Center for International Private Enterprise, Medzinárodné centrum pre súkromné podnikanie) Nadácia Pontis zorganizovala úvodný workshop pre partnerské organizácie. Zapojené organizácie v Maďarsku, Poľsku a Českej republike vypracovali situačnú analýzu a zmapovali kľúčových hráčov. Cieľom bolo nájsť zanietených a aktívnych lídrov v súkromnom sektore, ktorí podporujú alebo by podporili transparentnosť v krajine.

Na základe týchto analýz a mapovania prostredia v susedných krajinách prebiehajú rozhovory medzi partnerskými organizáciami a so zástupcami firiem, ktorí sa preukázali byť aktívni, či sa inak zasluhujú o podporu demokracie v krajine, zdravie občianskeho sektora, či integritu firemného prostredia a férového biznisu.

V máji 2018 sa zástupcovia Fondu pre transparentné Slovensko stretnú s partnermi v Katowiciach pri príležitosti 10. ročníka Európskeho ekonomického kongresu.

Prečo je potrebné zapojiť súkromný sektor do podpory transparentnosti?

V okolitých krajinách, predovšetkým v Maďarsku a Poľsku, sa postupne znižuje schopnosť a sila občianskeho sektora reagovať na eróziu demokracie, ako je možné vidieť na každoročnom meraní slobody v krajine organizáciou Freedom House. Maďarsko je dokonca najmenej slobodnou krajinou v Európskej únii. Pred vznikom Fondu pre transparentné Slovensko v roku 2012 stál pred podobnou dilemou aj slovenský súkromný sektor. Zahraničná pomoc pre neziskové organizácie sa postupne ako sa Slovensko stávalo dospelou demokraciou znižovala, avšak domáca podpora stále chýbala. Neziskové organizácie venujúce sa ochrane a efektívnosti nakladania s verejnými financiami nemohli rozširovať svoje projekty a činnosť, zatiaľ čo korupcii sa v krajine darilo čoraz väčšmi.

Do tejto situácie vstúpilo 7 odvážnych firiem s cieľom podporiť tieto organizácie a prispieť ku kvalitnému a férovému podnikateľskému prostrediu a právnemu štátu. Tieto firmy založili dnes fungujúci Fond pre transparentné Slovensko, a stali sa spolu s ďalšími firmami, ktoré sa stali členmi, významnými donormi tohto sektora, umožňujúc tak organizáciám dlhodobú prácu na významných analytických projektoch.

Nájdu sa odvážne firmy aj u našich susedov?

Ako sme písali v príspevkoch o priebehu projektu v Českej republike či Poľsku, každá spoločnosť má svoje špecifiká. Partnerské organizácie sa v mnohých aspektoch líšia, predovšetkým však v štartovacej čiare a možnosti vo svojej krajine možnosť know-how Fondu prakticky zrealizovať.

Napríklad v Českej republike sa partnerská organizácia Nadační fond proti korupci (NFPK) pozrela na záujem českých firiem o podporu NFPK a jeho programu Protikorupční akademie. Vďaka nej študenti a aktivisti v českých regiónoch môžu získať mnoho praktických zručností v oblasti získavania informácií, komunikácií s verejnými úradmi či oznamovaním korupcie.

Poľská organizácia Siec Obywatelski, ktorá sama prerozdeľuje prostriedky na podporu lokálnych iniciatív od individuálnych darcov, sa rozhodla zamerať na potenciál poľského biznis sektora alokovať prostriedky na podporu poľských neziskových organizácií, think tankov či nadácií, ktoré sa venujú podpore demokracie a zdraviu právneho štátu v krajine.

V Maďarsku sa organizácia Budapest Institute (Budapeštiansky inštitút) pozrela na existenciu biznis lídrov, ktorí sú prodemokraticky aktívni a záleží im na stabilite maďarskej ekonomiky, otvorenosti verejných inštitúcií, férovom podnikateľskom prostredí a celkovom zdraví občianskej spoločnosti.

Záverečná fáza projektu koncom júna 2018 ukáže, či sa u našich susedov zámery partnerských organizácií v rámci projektu naplnili.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram