18. 08. 2014 Nadácia Pontis

Sad na Studničkách obnovia

Nová zeleň do centra mesta aj vďaka Nadácii Pontis

Pribudnú chodníky, ihrisko s preliezkami, šachové stoly. Projekt dokončia koncom septembra.

ŽILINA. Lokalita Sadu na Studničkách sa roky nevyužívala.Nové lavičky, šachové stolíky aviacej zelene tejto časti mesta pomôžu. „Po ukoncení stavebných prác budeme pokračovať s úpravami vegetácie. Časť projektu, ktorá sa týka vegetacných úprav, finančne podporila spoločnosť Kia Motors Slovakia prostredníctvom Nadácie Pontis čiastkou 80-tisíc eur,“ povedal hovorca mesta Pavol Corba.

Zdroj pitnej vody aj napriek tomu neobnovia. „V priebehu roku 1993 bol zdroj Studničky chemicky znecistený,“ povedal hovorca. Doplnil, že po odporúčaniach Štátneho zdravotníckeho ústavu odpojili dodávky pitnej vody z tohto zdroja. Preodstránenie kontaminácie by bolo nutné vybudovať účinnú úpravňu vody, prečerpávaciu stanicu a výtlačné potrubie. O tom, vzhľadom na vysoké ekonomické náklady pre obdobie najbližších rokov, neuvažujú. V novom parku plánujú osadiť 12 lavičiek, z toho tri atypické. Zhotovili ich v rámci drevárskeho sympózia v roku 2013. Detské ihrisko bude mať niekoľko herných prvkov, ktoré v parku ocenia najmä deti.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111