04. 11. 2016 Zodpovedné podnikanie

September a október v znamení Etiky

Spoločnosť Skanska má nový etický kódex. Ja praktickejší a zrozumiteľnejší pre užívateľov.

Stavebníci zo Skanska aktualizovali svoje etické pravidlá a princípy.

Prvý septembrový deň vstúpil do platnosti nový Etický kódex platný globálne pre celú skupinu Skanska. Na základe spätnej väzby od všetkých obchodných jednotiek je nový Etický kódex oproti predchádzajúcej verzii štruktúrovanejší, jasnejší a jednoduchší, obsahuje i konkrétne príklady etických dilem a návrhy ich riešení. Je praktickým návodom, ako sa správať v súlade s hodnotami Skanska.

S novým Etickým kódexom sa postupne oboznamujú všetci zamestnanci spoločnosti, každý dostane zamestnanecký balíček s tlačenou verziou Etického kódexu, ilustračnými nálepkami a osobným listom prezidenta spoločnosti Skanska. Jeho elektronická verzia je dostupná na intranete OneSkanska, na webových stránkach spoločnosti, ako aj na stránke codeofconduct.skanska.com. Novinkou je interaktívna aplikácia pre smart telefóny.

Firma nezabudla ani na aktualizáciu povinného školenia Etického kódexu. Za prípravou a samotným školením stojí tím personalistov, Etický výbor a dobrovoľníci z rôznych častí spoločnosti. Školenie bude čoskoro dostupné aj formou e-learningu.

O mesiac neskôr, 1. októbra, vstúpil do platnosti aj Dodávateľský kódex Skanska, ktorý hovorí o tom, aké správanie spoločnosť očakáva nielen od svojich zamestnancov, ale aj partnerov a dodávateľov, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou podnikania firmy a jej stratégie konať eticky a transparentne.

 

Zdroj: Skanska

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111