20. 02. 2013 Zodpovedné podnikanie

Škoda investuje do zelenej budúcnosti

Nová stratégia Škody povedie k zníženiu spotreby energie, vody a k zvýšeniu podielu recyklácie.

Cieľom stratégie ŠKODA Green Future je podpora trvalo udržateľného rozvoja podniku, najmä výroba efektívnych vozidiel a šetrné nakladanie so zdrojmi v celom podniku. Prostriedkom dosiahnutia týchto cieľov je najmä znižovanie spotreby energie a vody, nižšie emisie škodlivých látok a vyšší podiel recyklácie do roku 2018.

Princípy Green Future sú súčasťou Rastovej stratégie ŠKODA 2018. Cieľom je zlepšenie hospodárskych výsledkov pri súčasnom znížení vplyvov na životné prostredie. „Pre dosiahnutie našich cieľov posilníme našu stratégiu trvalo udržateľného rozvoja. Pod názvom Green Future sme zostavili tím odborníkov, ktorý bude riadiť ekologické aktivity spoločnosti ŠKODA efektívnejšie,“ hovorí Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland, predseda predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO. Tím Green Future je podriadený priamo predstavenstvu spoločnosti.

Tri piliere stratégie

Green Future stojí na troch hlavných pilieroch: Green Product, Green Factory a Green Retail. V rámci celokoncernovej stratégie ochrany životného prostredia bude výroba v spoločnosti ŠKODA do roku 2018 o 25 % šetrnejšia k životnému prostrediu. V rámci piliera Green Factory sa ŠKODA sústredí najmä na znižovanie spotreby energie a vody, množstvo odpadu vznikajúceho na jedno vozidlo, rovnako ako na emisie CO2 a takzvané VOC (Volatile Organic Compounds), ktoré vznikajú napríklad pri lakovaní karosérií.

Pri výrobe tepla a elektriny je v súčasnej dobe hnedé uhlie nahradzované biomasou vo forme drevených paliet. To citeľne znižuje emisie CO2 v procese výroby o približne 45 000 ton CO2 ročne.

Aktuálnym príkladom výroby šetrnej k prírodným zdrojom je sprevádzkovanie servomechanickej lisovacej linky v závode v Mladej Boleslavi. Toto nové zariadenie pracuje efektívnejšie pri súčasnom znížení spotreby energie a je jedným z najmodernejších zariadení tohto druhu v Európe. Spotrebuje až o 15 % menej energie než porovnateľné staršie linky.

Green Product

Green Product sa zaoberá trvalo udržateľnou mobilitou, ktorú v súčasnej dobe predstavujú hlavne ekologické modely Green Line a Green tec. Nástup moderných technológií, ktoré prispievajú k úspornej prevádzke a nižšiemu zaťaženiu životného prostredia, sa ale týka celého modelového radu. V súčasnosti je v ponuke značky ŠKODA 48 modelov s hodnotou emisií nižšou ako 120 g CO2/km, desať z nich emituje dokonca menej ako 100 g CO2/km. V prevádzke je tiež testovacia flotila desiatich elektromobilov Octavia Green E Line, ktorá zbiera dáta pre výskum bezemisnej mobility. Všetky nové vozidlá značky ŠKODA sú navyše minimálne z 85 % recyklovateľné.

Green Retail

Tretím pilierom je Green Retail, ktorý sa týka šetrnosti predajov a servisov k životnému prostrediu. Jeho súčasťou sú napríklad ekologické audity, teda kontroly dodržiavania ekologických štandardov. Ďalej sem môžeme zaradiť oceňovanie predajcov Zelenou pečaťou, alebo akciu ako Jarné upratovanie 2012. Pri nej bolo zo skladov servisných partnerov v Českej republike vyradených približne 95 ton nepotrebného materiálu, z ktorého bolo takmer 90 % ďalej spracovaného.

Od roku 2007 vysádza ŠKODA za každý predaný automobil v Českej republike jeden strom. Doteraz bolo vysadených približne 363 000 stromčekov, v tomto roku pribudne ďalších takmer 60 000 sadeníc.

Zdroj: TS ŠKODA AUTO

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111