21. 06. 2016 Zodpovedné podnikanie

Skráťme koncipientom prax opäť na 3 roky

Podpíšte aj Vy otvorený list ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej a pomôžte skrátiť zbytočne dlhú koncipientskú prax z piatich na tri roky.

Viac informácií nájdete na stránke: https://lepsiaadvokacia.sk 

„Zavedenie povinnej päťročnej praxe pre advokátskych koncipientov v roku 2013 spôsobilo prepad záujmu mladých ľudí o štúdium práva. Počet uchádzačov o štúdium práva sa na Slovensku znížil do roku 2015 takmer o 60%. Prijímacie konanie na právnických fakultách sa už viac podobá na nábor.

Od zavedenia päťročnej praxe stúpol počet slovenských koncipientov zapísaných v Českej republike až trojnásobne. Tento údaj svedčí o tom, že päťročná prax vyháňa mladých ľudí preč zo Slovenska a spôsobuje tú najhoršiu formu migrácie – odliv mozgov

Síce počet advokátov a koncipientov je stále konštantný, počet záujemcov o štúdium práva klesá. Od roku 2011 sa talentová základňa pre právne profesie na Slovensku zásadne zredukovala, čo má v konečnom dôsledku negatívny vplyv na kvalitu budúcich advokátov a nimi poskytovaných služieb. Navyše, súčasný stav pôsobí diskriminačne voči viacerým skupinám mladých ľudí. Je dôvodné očakávať, že bez bezodkladného prijatia adekvátnych krokov sa tento trend v nasledujúcich rokoch prehĺbi ešte viac. Mnohí advokáti sa už vyjadrujú, že nájsť šikovného koncipienta je veľký problém. 

Pre porovnanie, počet záujemcov o štúdium všeobecného lekárstva je za sledované obdobie relatívne stabilný. Preto sa pokles záujmu o štúdium práva nedá zamiesť pod koberec nepriaznivým demografickým vývojom na Slovensku. Príčiny je potrebné hľadať inde.“

Zdroj: lepsiaadvokacia.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111