19. 06. 2017 Zodpovedné podnikanie

Skupina Veolia Slovensko opäť priblížila biodiverzitu deťom

Prostredníctvom výstavy a praktických experimentov ukázala spoločnosť školákom aká dôležitá je ochrana prírodnej rozmanitosti.

Interaktívna výstava „Biodiverzita a voda“, venovaná žiakom 1. a 7. ročníka základných škôl,  sa konala pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity od 22. do 26. mája 2017 v DK Zrkadlový háj v Bratislave. Skupina Veolia Slovensko v spolupráci s DAPHNE – Inštitútom aplikovanej ekológie pripravila pre žiakov praktické experimenty a pútavý odborný výklad vedený odborníkmi na prírodnú rozmanitosť.

„Na modeloch krajiny mohli žiaci pochopiť kolobeh vody v prírode, druhovú rozmanitosť rastlín a živočíchov pred zásahom človeka, ale aj po jeho zásahu,“ uviedla Martina Gurňáková zo ZŠ Gessayova.

„Spolu s deťmi sme hľadali riešenia na to, aby bolo v krajine miesto nielen pre človeka, ale aj pre rastliny a živočíchy a oboznamovali ich s princípmi existencie biologickej rozmanitosti v krajine okolo nás,“  povedala Viera Šefferová Stanová, zástupkyňa riaditeľa DAPHNE.

„Ohľaduplné správanie sa voči životnému prostrediu je jedným zo základných princípov našej spoločnosti  a programom zameraným na podporu biodiverzity  venujeme veľkú pozornosť. Výstavou sme chceli priblížiť tému prírodnej rozmanitosti a dôležitosť jej ochrany hlavne školákom,“ dodala Slavomíra Vogelová, riaditeľka komunikácie a marketingu skupiny Veolia na Slovensku.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.