23. 02. 2023 Zodpovedné podnikanie

Slovak Telekom: Chceme pomáhať budovať novú smart generáciu Slovenska

Víziou spoločnosti je pomáhať budovať novú generáciu, ktorá technológie nebude iba konzumovať, ale bude nimi prinášať inovácie do spoločnosti.

Slovak Telekom sa dlhodobo angažuje v podpore vzdelávania na školách a rozvoja učiteľov a učiteliek. Za svoje aktivity, ktoré prispievajú k systematickej a komplexnej príprave detí na digitálnu budúcnosť, získal ocenenie Via Bona Slovakia 2021. O tom, akým spôsobom operátor rozvíja digitálne zručnosti u detí, mladých ľudí, ale aj seniorov, nám porozprávala Tatiana Švrčková, senior špecialistka spoločenskej zodpovednosti v Slovak Telekom.

Stali ste sa víťazom ocenenia Via Bona Slovakia 2021 v kategórii Dobrý partner komunity. Čo pre vás znamená zisk tohto ocenenia?

Digitálne technológie hrajú kľúčovú rolu v životoch ľudí. Potrebujeme ľudí, ktorí sú digitálne inteligentní a nezostávajú na okraji digitálnej spoločnosti. Preto okrem budovania infraštruktúry považujeme za dôležité aj rozvíjanie digitálnych zručností detí, mladých ľudí a seniorov.

V septembri 2020 sme uviedli do života program Enter, pričom v roku 2021 sme sa sústredili hlavne na deti. Postavili sme ho na troch pilieroch – zvyšovaní motivácie detí pracovať s technológiami, vzdelávaní učiteľov a vybavení škôl potrebným hardvérom na učenie sa programovania. Sme mimoriadne hrdí na to, že členovia komisie ocenili našu snahu, rozsah a prepracovanosť nášho programu, aj napriek tomu, že šlo o relatívne mladý projekt. Zisk ocenenia je na jednej strane pre nás motiváciou a ukazuje nám, že ideme správnym smerom, na druhej záväzkom, ktorý nás núti neostať na jednom mieste a ďalej ho rozvíjať.

Našou víziou je pomáhať budovať novú smart generáciu Slovenska, ktorá technológie nebude iba konzumovať ale bude s nimi prinášať inovácie do spoločnosti.

V čom vidíte najväčšiu hodnotu programu Enter?

Ide o program, ktorý pomôže meniť súčasnú prax vyučovania informatiky na školách. Pomôže deťom i učiteľom odbúravať strach z programovania a zlyhania a prinesie do vzdelávania na informatike radosť zo spolupráce, hravosť, kreativitu a tvorenie.

Aké reakcie prichádzajú od učiteľov a učiteliek na tento program?

V prvých rokoch sa nám hlásili hlavne motivovaní učitelia a učiteľky. Medzi účastníkmi programu sme robili prieskum a spätná väzba bola vynikajúca. 77 % učiteľov uviedlo, že sa posunulo pedagogicky a 85 % sa posunulo odborne, 95 % učiteľov uviedlo, že im práca s microbitom v Enteri pomohla stať sa viac sebaistými vo vyučovaní informatiky.

Čo bude podľa vás najväčšou výzvou v téme CSR/ESG v roku 2023?

Určite je to dobre nastavený zber dát, ktorý je kľúčový pre definovanie rozhodnutí a cieľov, reporting a meranie výstupov a dopadov jednotlivých projektov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111