26. 06. 2013 Zodpovedné podnikanie

Slovenské elektrárne na European CSR Award

Na slávnostnej prehliadke v Bruseli reprezentoval Slovensko aj člen Business Leaders Forum.

Včera večer sa v Bruseli uskutočnila slávnostná prehliadka víťazov European CSR Award z 28 krajín. Slovensko reprezentovali spoločnosti Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel (a člen Business Leaders Forum) a SK-NIC. Hodnotiaca komisia ich vybrala do celoeurópskeho kola po tom, čo sa nominovali na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2012.  

Pri European CSR Award porota prihliadala na najlepšie partnerské projekty medzi firmami a neziskovými organizáciami a takisto na inovatívnosť prístupu.

Cieľom prehliadky je inšpirovať firmy k CSR partnerstvám, ktoré podporujú udržateľnosť nezaužívanými prístupmi. Vybrané európske projekty sú zverejnené a k dispozícii na stiahnutie v Zlatej knihe.

Antonio Tajani, podpredseda Európskej komisie, na margo ocenených projektov uviedol: „Tieto partnerstvá ukazujú, akú dôležitosť nadobúda strategický prístup k CSR pre zvýšenie konkurencieschopnosti malých aj veľkých firiem. Zároveň inšpirujú k spoločenskej aj environmentálnej zodpovednosti korporátneho sektora v čase krízy, kedy je dôvera zákazníkov podlomená“.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111