02. 08. 2018 Transparentnosť

Slovensko.Digital bude nákupy štátnych IT systémov hodnotiť trinástimi kritériami

Slovensko.Digital zverejnilo nové kritériá vo svojej metodike Red Flags, ktorým chce hodnotiť štátne IT obstarávania.

Ich cieľom sú otvorené súťaže, vyššia konkurencia a lepšie obchodné podmienky pre štát. Apelujú, aby štát nakupoval menšie projekty a aby ešte perd vypísaním obstarávania transparentne diskutoval so zástupcami IT trhu a zohľadnil to pri nastavení tendrov.

Ministerstvá pripravujú nákupy nových IT projektov z eurofondov. Schválených bolo už viac ako 10 eurofondových projektov v celkovej hodnote viac ako 200 miliónov EUR, ku ktorým sa aktuálne pripravujú súťaže. IT obstarávania boli v minulosti spájané s nekalým konaním, kartelovými dohodami a nafúknutými cenami. “Štát bude rozdeľovať stovky miliónov EUR medzi IT firmy, kde v minulosti existovali podozrenia z kartelov. Potrebujeme, aby sa začalo skutočne súťažiť a štátne tender sa otvorili širokej konkurencii. Inak budú eurofondy deformovať IT trh na ďalších 15-20 rokov,” priblížil Ján Hargáš zo združenia Slovensko.Digital.

Svoju metodiku Red Flags predstavilo združenie na jeseň roku 2017. V prvej verzii sa zameriavali na hodnotenie prípravnej fázy projektov. Projekty, ktoré už boli schválené, sa budú v najbližších mesiacoch obstarávať, preto odborníci svoju metodiku rozšírili o 13 nových kritérií. Budú napríklad hodnotiť, či pred súťažou prebehli tzv. Prípravné trhové konzultácie. “Keď si kupujete auto, najprv sa chcete zorientovať v ponuke. Rovnako štát by nemal tender písať od stola, ale zaujímať sa formou transparentných konzultácií s IT firmami, aké sú možnosti na trhu,” uviedol Hargaš. Sľubujú si, že touto formou štát dostane od IT trhu spätnú väzbu a bude môcť nastaviť súťaž tak, aby sa jej zúčastnilo čo najviac firiem. Za negatívny príklad toho, ako sa to nemá robiť dávajú projekt školského internet EDUNET. “Na telekomunikačnom trhu je viac ako 300 poskytovateľov internet, ale súťaž na EDUNET bola nastavená tak, že sa jej zúčastnili len 4 firmy. Ak by ministerstvo školstva spravilo pred vypísaním tendra trhové konzultácie, celý projekt mohlo nastaviť oveľa lepšie,” doplnil Hargaš. Zároveň upozorňuje, že prípravné konzultácie si netreba mýliť s prieskumom trhu, ktorý je oveľa povrchnejší.

Kritériá sa tiež zameriavajú na rozdeľovanie IT zákaziek na menšie časti. “Štátne IT potrebuje viac konkurencie. Mali by sme sa inšpirovať v zahraničí a IT tender otvárať aj pre malých dodávateľov, ktorí dnes nemajú šancu pobiť sa o veľké zákazky. Veríme, že to povedie aj k úsporám na cenách,” uviedol Hargaš. Odborníci tiež upozorňujú, že touto formou sa štát vyhne tzv. Uzamknutiu (vendor lock-in). To je stav, keď je odberateľ služieb odkázaný na jedného dodávateľa a ten nie je pod tlakom konkurencie. Lock-in často nastáva práve vtedy, keď sa kupuje celý IT system naraz a jeden dodávateľ tak získa veľkú informačnú výhodu oproti odberateľovi, aj oproti konkurentom. Ako jedno z riešení vidia odborníci práve rozdeľovanie zákaziek na menšie časti, čím by štát mohol získať lepšiu kontrolu nad dodávateľmi.

Hodnotenia nových obstarávaní bude združenie zverejňovať na stránke redflags.slovensko.digital.

Projekt Red Flags vznikol s podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a podporu Veľvyslanectva USA na Slovensku.

 

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram