22. 01. 2019 Zodpovedné podnikanie

SLSP: Sporka je moderná banka, ktorá okrem technológií investuje aj do svojich zamestnancov

Víťazom hlavnej ceny Via Bona Slovakia 2017 v kategórii Zodpovedná veľká firma sa stala Slovenská sporiteľňa. Táto spoločnosť patriaca do skupiny Erste sa okrem iného vyznačuje aj výnimočným prístupom k témam sociálneho bankovníctva a finančnej gramotnosti. Po roku od ich víťazstva sme sa pýtali práve na to, vďaka čomu sa stali Zodpovednou veľkou firmou – na ich programy, zelené opatrenia i prístup k zamestnancom.

Čo pre vás znamenalo získanie ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2017 v kategórii Zodpovedná veľká firma?

Prosperita a budúcnosť Slovenska sú aj v našich rukách. Preto si ako zodpovedný líder pre život a podnikanie  nesmierne vážime, že tento náš prístup ocenila aj odborná porota. Naše aktivity smerujú k tomu, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie. Získanie ocenenia bolo pre nás potvrdením, že cesta, po ktorej naša banka kráča už takmer 200 rokov, je správna.

Jedným z aspektov, na ktoré sa SLSP a jej nadácia zameriavajú, je vzdelávanie a zvyšovanie finančnej gramotnosti. Čo sa vám podarilo v tejto téme dosiahnuť?

Naša nadácia dlhodobo podporuje viacero vzdelávacích iniciatív na Slovensku, spomedzi nich aj vzdelávací program Poznaj svoje peniaze spolu s Nadáciou pre deti Slovenska. Vďaka nemu sa žiaci základných a stredných škôl naučia správne narábať s peniazmi. Druhý rok podporujeme projekt Viac ako peniaze (Junior Achievement Slovensko), do ktorého aktívne zapájame aj našich zamestnancov ako konzultantov v súťažiach pre žiakov, ale aj ako prednášajúcich na školeniach pre učiteľov.

Tiež pripravujeme náš vlastný vzdelávací program finančného vzdelávania pre základné a stredné školy FinQ, zameraný na rozvíjanie kritického myslenia detí v kontexte financií.

Súčasne sa snažíme naučiť  základnú finančnú gramotnosť a prehľad o vlastných financiách aj začínajúcich podnikateľov, neziskovky a ľudí vo finančných problémoch.

Ponúkate služby aj tam, kam sa iné banky nehrnú – u začínajúcich podnikateľov, mimovládnych organizácií či nízkopríjmových skupín obyvateľstva. Čo vás k tomu vedie?

Krok za krokom je program sociálneho bankovníctva skupiny Erste, ktorý rozvíjame aj v Slovenskej sporiteľni s cieľom priniesť finančnú stabilitu a prosperitu v našom regióne. Celkovo sa programom sociálneho bankovníctva snažíme zabezpečiť prístup k bankovým službám doteraz vylúčených skupín obyvateľstva a subjektov sociálnej ekonomiky. Veríme, že slovenskej ekonomike a našej banke sa darí len tak dobre, ako sa darí ľuďom, ktorí tu žijú. Moderná krajina potrebuje ľudí, ktorí si veria. A banku, ktorá verí im. Zameriavame sa na tri cieľové skupiny – začínajúcich podnikateľov, neziskové organizácie a ľudí vo finančnej núdzi. Zaujíma nás nielen návratnosť investície, ale najmä jej sociálny dopad na komunitu a verejný prospech.

Aké sú novinky vo vašich environmentálnych stratégiách? Ako ich vnímajú vaši zamestnanci?

Slovenská sporiteľňa pokračovala vo svojich environmentálnych aktivitách aj v roku 2018. Naďalej sa nám darí znižovať spotrebu elektrickej energie a teda nepriamo produkovať menej emisií CO2. Na základe priebežných výsledkov predpokladáme, že medziročná úspora je viac ako desatina elektrickej energie. Naďalej sa nám darí znižovať spotrebu papiera. Robíme aj veľké množstvo menších aktivít s pozitívnym dopadom v komunitách. Napríklad sme v budove našej centrály v Bratislave vybudovali špeciálne parkovanie pre bicykle a vybudovali sprchy. Ďalšou pikoškou je, že sme v spolupráci s TANAPom a popradskými ochranármi nainštalovali na našu pobočku v Poprade samolepky na ochranu vtákov proti nárazom do skiel budovy.

Aké benefity ponúkate v súčasnosti mladými absolventom, ktorí hľadajú prácu?

Na prvé miesto kladieme vždy zdravie, a preto našim kolegom ponúkame  možnosť pravidelne absolvovať nadštandardnú zdravotnú prehliadku. Mladých absolventov môže osloviť aj práca na skrátený úväzok či možnosť pracovať niekoľko dní v mesiaci z domu. Ponúkame aj možnosti kariérneho rozvoja a odborné aj neformálne vzdelávanie. Obľúbené sú aj stáže v našej rakúskej matke Erste či športové a iné tímbildingové aktivity. Sporka je moderná banka, ktorá okrem technológií investuje veľký objem financií do inšpiratívneho pracovného prostredia a do svojich zamestnancov.

Pridajte sa k víťazom Via Bona Slovakia. Viac informácií o aktuálnom ročníku nájdete tu.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram