27. 09. 2023 Sociálne inovácie

Sociálne inovácie a demokracia budú nosnými témami Impact Summitu

Konferencia prepojí ľudí z biznisu, občianskej a štátnej sféry. Spoločne budú hľadať riešenia kľúčových výziev spoločnosti.

Demokracia a jej princípy sú pod veľkým tlakom v krajinách celého sveta. Oslabuje ju hybridná vojna, relativizovanie faktov aj vzhliadanie k autoritatívnym typom lídrov. Nepomáha jej ani podkopávanie a spochybňovanie role občianskej spoločnosti. Tieto faktory vedú k nárastu politických polarít a spoločenských konfliktov. Organizácia Freedom House už od roku 2021 hovorila o „recesii demokracie“ vo svete a stúpajúcom počte autoritatívnych režimov.

Dáta z Indexu prosperity, ktorý nedávno pripravila Slovenská sporiteľňa, ukazujú, že v niektorých princípoch demokracie je Slovensko na chvoste medzi štátmi európskej 27.

Nadácia Pontis v reakcii na tento stav organizuje Impact Summit. Jeho hlavnými témami bude demokracia a sociálne inovácie.
Podujatie prepojí občiansky, verejný a firemný sektor, akademickú obec. „Ľudia z týchto oblastí by mali viesť rozhovory na dôležité spoločenské témy, zdieľať skúsenosti pri hľadaní ich riešení aj spolupracovať,“ hovorí spoluvýkonná riaditeľka Nadácie Pontis Martina Kolesárová. Dodáva, že zmysluplná spolupráca je predpokladom úspešného riešenia problémov v spoločnosti a vystala tiež ako potreba od samotných aktérov a aktérok inovácií.

Sociálne inovácie – riešenie spoločenských problémov

„Už takmer 25 rokov pracujeme na tom, aby v našej krajine dochádzalo k pozitívnym zmenám. Našou víziou je Slovensko, v ktorom ľudia túžia žiť, pracovať a vzdelávať sa,“  objasňuje Martina Kolesárová, podľa ktorej však naša krajina čelí viacerým výzvam.

Odpovede na ne ponúkajú sociálne inovácie. Riešia celú škálu tém od kvality vzdelávania cez ekonomické a sociálne nerovnosti až po klimatickú krízu. Na Slovensku sú sociálne inovácie vďaka spolupráci občianskeho sektora a Výskumnej a inovačnej autority (VAIA) na Úrade vlády po prvýkrát zaradené do strategického dokumentu na podporu inovácií a inovačného ekosystému.

Sociálne inovácie sú jednou z kľúčových priorít Nadácie Pontis. Minulý rok sme po druhý raz zmapovali schopných a šikovných ľudí z občianskeho, verejného sektora a biznisu. Výsledkom bola Mapa sociálnych inovátorov. V našej práci pokračujeme. Je totiž dôležité, aby sa sociálni inovátori, inovátorky a ich podporovatelia prepájali.

Predstavenie Mapy sociálnych inovátorov, september 2022. Diskusia s hosťami (zľava): Michaela Kršková (VAIA), Pavel Hrica (Cesta von), Martin Basila (Sensoneo) a Ján Gordulič. (Foto: Marek Mucha)

O pár dní si na Slovensku budeme voliť svojich zástupcov a zástupkyne v parlamentných voľbách.
Prepájanie sa ľudí zo všetkých sektorov, ktorí pracujú v prospech posilňovania demokracie, bude pre našu spoločnosť dôležité, akokoľvek voľby dopadnú. A v prípade, že zvíťazia politické sily, ktoré nereprezentujú demokratické hodnoty, podpora demokratických princípov bude akútnejšia, ako sme pri plánovaní tém Impact Summitu čakali.

Inšpirácie zo zahraničia aj domáce sociálne inovácie

„Súčasťou stabilnej demokracie nie sú len slobodné voľby. Voľby, aj keď majú veľkú pozornosť, sú len menšou časťou demokratickej rovnice. Omnoho väčšia patrí tvorbe podmienok, v ktorých môžu mať občania silnejší hlas, aktívne participovať vo svojich komunitách, či mať sa lepšie aj vďaka znižovaniu miery korupcie. Práve v týchto oblastiach pôsobia sociálni inovátori a inovátorky, ktorých prácu na podujatí predstavíme,“ vysvetľuje Martina Kolesárová.

Exkluzívni hostia a hostky z USA a Európy budú hovoriť o tom, ako vnímajú demokraciu v strednej Európe, tiež o tom, ako vedia sociálne inovácie prispieť k jej posilňovaniu a dôveryhodnejšej verejnej správe. Ukážeme príklady, ako vie demokraciu podporiť moderná filantropia. Sociológ, novinárka a psychológ zreflektujú vývin a aktuálny stav demokracie v našej krajine. Predstavíme slovenské iniciatívy podporujúce demokratické princípy a cez diskusie odborníčok, intelektuálov, novinárov či aktivistiek naznačíme cestu, ako na ich úspešnej realizácii spolupracovať.

Účasť na podujatí je na pozvánky, pre registrovaných bude Impact Summit bezplatný.

Mená hostí a hostiek, ako aj program zverejníme v polovici októbra. 

Podujatie sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111