28. 01. 2016 Zodpovedné podnikanie

Sociálni inovátori sa spájajú pro bono

Na prvom stretnutí so sociálnymi inovátormi sa stretli ľudia z firiem, občianskeho a štátneho sektora.

Osobnosti z občianskeho sektora, politici, biznismeni, lekári, učitelia, novinári, kňazi, úradníci, ale aj niektorí starostovia, ktorí sa ocitli na mape sociálnych inovátorov chcú ukázať, že každý môže dať Slovensku vlastnú tvár. Stačí, ak sa prestaneme sťažovať a začneme veci meniť od seba.

Viac ako 150 sociálnych inovátorov sa stretlo na jednom mieste

„Vytvorenie mapy sociálnych inovátorov je prvým krokom. Aj preto sme v Bratislave zorganizovali prvé networkingové stretnutie sociálnych inovátorov,“ vysvetlila Monika Brošková, programová manažérka Nadácie Pontis. Cieľom stretnutia bolo prepojiť heterogénnu masu šikovných ľudí z mapy a ponúknuť im priestor spoznať sa i osobne. „Považujeme za kľúčové podporiť možnosti spolupráce a vzájomnej podpory týchto ľudí. Aj vďaka ich prínosu sa môžu mnohé nápady a príležitosti pozitívnej zmeny stať na Slovensku realitou. V súčasnosti chystáme portál www.inovatori.sk, na ktorom budete môcť už čoskoro nájsť interaktívnu geografickú mapu inovátorov,“ dodala Monika Brošková.

 

Hlavy sa spojili, aby pomohli

Večer odštartovala diskusia Lenky Surotchak z Nadácie Pontis, Michaely Jacovej z Neulogy Ventures, Martina Filka, z Ministerstva financií SR, Olgy Shirobokovej z Ashoky a Mateja Ftáčnika z The Spot. Tí sa zamýšľali, kto sú sociálni inovátori, aký je ich prínos pre spoločnosť a ako môžeme využiť ich potenciál. Súčasťou večera bol i Pro Bono Mikromaratón, na ktorom účastníci radili trom sociálnym inovátorom, Štefanovi Strakovi zo Svatoboru, Ingrid Kosovej z Quo Vadis a Mariánovi Kasanovi z K&F Projekt, ako sa vysporiadať s aktuálnymi výzvami, ktoré riešia.

Prečo sme mapu vytvorili?

„Chceli sme ukázať, že takýchto ľudí je veľa – z biznisu, občianskeho sektoru, verejnej správy, z médií, školstva. Je dôležité si uvedomiť, že je nás veľa – či už v hlavných mestách alebo v regiónoch a nie sú v tom sami,“ vysvetlila Olga Shirobokova z Ashoky, ktorá stále pri zrode mapy sociálnych inovátorov v krajinách strednej Európy.

Nadácia Pontis v spolupráci s organizáciou Ashoka zmapovala ľudí, ktorí menia Slovensko k lepšiemu. Na mape sociálnych inovátorov sa ocitla takmer tisícka ľudí, ktorí sú významnými nositeľmi pozitívnych zmien v troch oblastiach – vzdelávanie, sociálna inklúzia a aktívne občianstvo.

Projekt Mapa sociálnych inovátorov realizujú:

Podujatie podporili:

   

Podujatie sme realizovali v rámci projektu Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov, ktorý bol podporený sumou 45399,96 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.