06. 10. 2023 Zodpovedné podnikanie

Sociológ M. Vašečka firmám: Spolu s neziskovkami dokážete viac

Firmy by mali úzko spolupracovať s občianskou spoločnosťou a aktívne komunikovať svoj postoj v celospoločenských otázkach, zaznelo na stretnutí riaditeľov a riaditeliek členských firiem Business Leaders Forum 3. októbra v Bratislave.

Výročné CEOs stretnutie hostila prezidentka BLF a šéfka spoločnosti Adient Barbora Záhradníková a sprevádzala ním výkonná riaditeľka BLF Ivana Vagaská. Hosťom stretnutia bol sociológ Michal Vašečka, s ktorým riaditelia firiem diskutovali o tom, aká je rola lídrov v zodpovednom podnikaní v aktuálnych časoch krízy dôvery a polarizácie.

Panuje hlboká nedôvera

Práve biznis je podľa globálneho prieskumu Edelman Trust Barometer 2023 jedinou dôveryhodnou inštitúciou pre ľudí. Respondenti z 28 krajín sveta firmy vnímajú ako viac etické a kompetentné než neziskové organizácie, vlády a médiá. Na Slovensku je problém s nedôverou ešte vypuklejší ako v okolitých krajinách. „Nejde len o nedôveru v inštitúcie, ale aj medzi ľuďmi navzájom. Až 85 % obyvateľov Slovenska sa v našom februárovom prieskume vyjadrilo, že druhým ľudom nemôže veriť,“ povedal na stretnutí Michal Vašečka.

Nízka dôvera je dôvod, prečo ľudia na Slovensku prepadajú konšpiračným teóriám. Stojí tiež za skepsou a pocitmi, že ani voľbami sa nič nezmení, keď všetci politici sú rovnakí. Väčšina ľudí na Slovensku tiež preferuje autoritatívnych lídrov, od ktorých očakáva jednoduché riešenia a panuje tu silný sentiment k minulosti v socializme. „Oproti Poľsku či Českej republike málo na Slovensku podporujeme procesy spomínania a pripomínania si kľúčových období našej histórie, teda nerozvíjame našu kolektívnu pamäť. Ako príklad možno uviesť nedostatočne reflektovanú normalizáciu, či už prostredníctvom filmov, kníh alebo vedeckých prác,“ uviedol M. Vašečka a dodal, že aj v tomto ohľade je naša spoločnosť polarizovaná. Až 50 % ľudí si myslí, že počas socializmu sme sa mali lepšie a že Nežná revolúcia vlastne nebola až tak potrebná.

Ako môže pomôcť biznis

Sme aj na Slovensku na tom s dôverou v biznis podobne, ako ukazujú výsledky Edelman Trust Barometer? „Na Slovensku je to podobné, dokonca by som povedal, že až lepšie. Biznisový svet je vnímaný ako ten, ktorému sa oplatí veriť, ktorý je kompetentný,“ priblížil hosť stretnutia.

Podľa M. Vašečku je každá spoločnosť postavená na troch pilieroch (biznis, občianska spoločnosť, verejný sektor) a tie musia byť v rovnováhe. Ak nie sú vyvážené a nie sú medzi nimi plnohodnotné interakcie, spoločnosť nefunguje správne: „Práve posilnenie vzájomných vzťahov medzi týmito troma piliermi je cestou, ako sa dokážeme vysporiadať s nedôverou, ktorou je popretkávaná naša spoločnosť“.

Úlohou biznisu teda nie je len generovať zisk, ale aj  prinášať zdroje pre občiansky sektor a späť do spoločnosti, a to nielen v podobe financií, ale aj expertízy. „Hľadajte profesionálnych partnerov v neziskovom sektore a buďte trpezliví v očakávaní pozitívnej zmeny. Platí však, že spolu s neziskovkami dokážete mať oveľa väčší dosah než osamote,“ odporučil firmám M. Vašečka.

Nebáť sa hovoriť nahlas

Niektoré firmy sa neboja verejne otvárať náročné spoločenské témy, aj také, ktoré sa môžu dotknúť konzervatívnejšej časti spoločnosti. Stoja si však za svojimi hodnotami a deklarujú ich aj navonok. „Príklady z praxe ukazujú, že angažovanie sa firiem v hodnotových až polarizujúcich témach nemá z dlhodobého hľadiska negatívny dopad na biznis,“ povedal M. Vašečka.

Firmy tak majú jedinečnú možnosť podporovať pozitívne hodnoty v spoločnosti. A to nielen prostredníctvom dodržiavania etických princípov pri podnikaní, férových vzťahov s partnermi či podpory inklúzie znevýhodnených skupín, ale aj tým, ako a čo externe komunikujú.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111