16. 04. 2024 Zodpovedné podnikanie

Spoznali sme finalistov Via Bona Slovakia 2023

Nezávislé komisie rozhodli v prvom kole hodnotenia o postupe 20 finálových projektov v siedmich kategóriách.

V aktuálnom ročníku ocenenia Via Bona Slovakia sme prijali 44 nominácií, ktoré predložilo 42 malých, stredných a veľkých firiem. Najviac projektov sa o ocenenie uchádza v kategóriách Zelená firma (9) a Výnimočný zamestnávateľ (9). Nezávislé komisie, zložené z odborníčok a odborníkov z firiem, verejných inštitúcií, neziskových organizácií i médií, do finále posunuli 20 z nich.

Víťazom v siedmich kategóriách odovzdá Nadácia Pontis ocenenie počas slávnostného galavečera, ktorý sa tento rok uskutoční 25. júna v Košiciach.

Zodpovedná veľká firma

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Spoločnosť, ktorá sídli v Košiciach a zamestnáva 4000 ľudí, poskytuje outsourcingové  riešenia informačných a komunikačných technológií a riešenia pre outsourcing podnikových procesov. V rámci environmentálnej udržateľnosti sa snaží minimalizovať svoju uhlíkovú stopu (100 % energie pochádza z obnoviteľných zdrojov), podporuje recykláciu IKT zariadení a investuje do technológií, ktoré znižujú emisie (napr. obmena vozového parku za elektrické autá). Firma je aktívna aj v oblasti sociálnych inovácií – v roku 2023 vyvinula produkt Cognity, ktorý prepája virtuálnu realitu s rozvojom kognitívnych funkcií v mozgu a poskytla ho detskému kardiocentru v Bratislave. Spoločnosť je hlavným členom združenia IT Valley Košice, kde spoluvytvára podmienky pre rozvoj IKT priemyslu a pracovné príležitosti v regióne východného Slovenska. Aktívne sa tiež angažuje v podpore lokálnej komunity – je partnerom pre Košický samosprávny kraj a pre mesto Košice a dlhé roky podporuje Karpatskú nadáciu. Zriadila tiež nadačný fond „Magenta Life“, prostredníctvom ktorého finančne pomáha ľuďom v núdzi na východnom Slovensku aj na Ukrajine. 

Lidl Slovenská republika

Maloobchodná sieť zameraná na predaj potravinárskeho a spotrebného tovaru zamestnáva na Slovensku 6 500 ľudí. Stratégia zodpovedného podnikania sa zameriava na 6 oblastí – ochranu  klímy, zachovanie biodiverzity, šetrenie zdrojmi, férové jednanie, podporu zdravia a vedenie dialógu. Výsledky v každej z oblastí reportuje Lidl každé 2 roky v podobe CSR reportu zostaveného podľa GRI štandardov, ktorý začal vydávať ako prvá z maloobchodných firiem na Slovensku. Firma tiež od roku 2018 pravidelne organizuje dialógy so stakeholdermi formou okrúhleho stola. Jednou z priorít Lidl je podpora zdravia. Preto sa zameriava na redukciu cukru a soli v privátnych značkách (cieľom je zníženie o 20 % do roku 2025) a od roku 2023 nepropaguje deťom nezdravé detské potraviny svojich značiek. Férové odmeňovanie zamestnancov a zamestnankýň má firma potvrdené externým auditom Equal Pay, ktorý získali ako prvá firma z retailu na Slovensku a v poradí druhá celkovo. Do roku 2027 plánuje Lidl znížiť spotrebu plastov o 35 % v porovnaní s rokom 2017, aktuálne sa nachádza na 28 %. Logistické centrum v Seredi má prestížny environmentálny certifikát BREEAM. V marci 2023 Lidl otvoril predajňu v Martine so zelenou strechou. 

Slovak Telekom

Slovak Telekom je poskytovateľom komplexných telekomunikačných služieb a zamestnáva takmer 2 400 ľudí. Firma uplatňuje inkluzívny prístup, má špeciálne paušály pre nepočujúcich a nevidiacich zákazníkov za extra zvýhodnenú sumu. V predajniach funguje online tlmočník, užitočný hlavne pre seniorov, ktorí stratili sluch v dôsledku staroby. Ochrana životného prostredia je v ESG stratégii firmy postavená na 2 pilieroch: budovanie uhlíkovo neutrálnej spoločnosti a snaha o úplnú cirkularitu. V roku 2023 Telekom zaviedol „vratný obal“, t.j. vratnú škatuľu z kartónu, ktorej životnosť je minimálne 50 doručení k zákazníkovi. Po úspešnom pilote flexibilných foriem pracovného času už mnohí ľudia v Telekome, ktorým to povaha ich práce dovoľuje, fungujú v ultraflexi pracovnom čase alebo v 4-dňovom pracovnom týždni. V oblasti komunity sa firma zameriava najmä na rozvoj digitálnej gramotnosti a zručností mladej generácie prostredníctvom programu ENTER a spolupráce s organizáciami, ako sú Aj Ty v IT, Informatika 2.0 či Zmúdri. Vo februári 2023 začal Telekom budovať platformu angažovanej firemnej komunikácie Rešpekt, ktorou podporuje misiu značky – spájať ľudí. 

Zodpovedná malá/stredná firma

Majolika-R

Sociálny podnik pôsobiaci v Pezinku, ktorý sa venuje zachovávaniu výroby tradičnej slovenskej ľudovej majoliky a modernej keramiky, zamestnáva znevýhodnené a zraniteľné skupiny (ľudí nad 50 rokov, odídencov z Ukrajiny, ľudí s depresiou a ťažkými psychickými problémami). Okrem keramickej dielne sa podnik pýši aj projektom Sladká bodka – reštauráciou, ktorá začala ako malý gastro stánok v časoch pandémie a dnes je stabilnou prevádzkou bratislavského obchodného centra Nivy. Okrem asistentov, ktorí sa individuálne venujú každému zamestnancovi a zamestnankyni, je Majolika-R nápomocná s každodennou agendou na úradoch i ako psychická podpora v náročných životných situáciách. Počas roka 2023 mali mladí ľudia možnosť zapojiť sa do projektu tvorivých dielní, prostredníctvom ktorých sa sociálny podnik snaží zbližovať svety bežných a zraniteľných ľudí, a tým budovať väčšiu toleranciu v spoločnosti. Samozrejmosťou je separácia a opätovné využívanie podnikového odpadu (napr. balenie zásielok do použitých škatúľ, kartónov). Podnik prispieva k podpore komunity najmä cez dobrovoľníctvo a podporou podujatí darovaním svojich výrobkov. 

Mobilonline

Lučenecká firma zaoberajúca sa predajom, výkupom a zberom starých použitých mobilných telefónov a príslušenstva dáva svojim zamestnancom a zamestnankyniam možnosť prenajať si jeden z desiatich loftov v historickej smaltovni alebo na cestu do práce využiť elektrokolobežku či elektrický bicykel. Firma sídli v udržateľných kancelárskych priestoroch, v ktorých 100 % spotrebovanej energie pochádza z fotovoltaiky a za ktoré získala ocenenie Absolútny víťaz Office roka 2020. V roku 2023 prišla na trh mobilných telefónov s novinkou, tzv. Ekofónom – telefónom vyrobeným z recyklovaného plastu určeným primárne pre seniorov. Na prepravu tovaru priamo k zákazníkom firma využíva mnohonásobne použiteľné eko boxy a zozbierané telefóny môžete vidieť ako exponáty v múzeu telefónov alebo ako súčasť inšpiratívnych umeleckých diel. Zamestnanci a zamestnankyne spoločnosti sa zapájajú do zveľaďovania okolia výsadbou drevín a do podpory biodiverzity inštaláciou Hmyzieho Grandhotela. Zaujímavosťou je organizácia súťaže „Hod telefónom“, ktorej cieľom je zber starých telefónov a edukácia ľudí v otázkach správnej separácie a recyklácie odpadu.  

Reinoo

Developerská spoločnosť Reinoo podniká v žilinskom regióne a primárne sa venuje výstavbe kancelárskych budov, rezidenčných komplexov a prenájmu nehnuteľností. Hlavná filozofia firmy – byť príkladom, sa pretavuje do reality cez realizovanú udržateľnú výstavbu a prostredníctvom 3 nosných zodpovedných aktivít: Reinoo Ventures (podpora začínajúcich startupov), spolupráca s Nadáciou Milana Dubca (cez ktorú podporuje najmä komunitné projekty, obnovu verejných priestorov a zelene v meste Žilina) a Camp Žilina (projekt sa v roku 2023 sústredil najmä na uľahčenie adaptácie utečencov z Ukrajiny v SR a materiálnu pomoc na Ukrajine).  V samotnom core biznise spoločnosť kladie dôraz na využívanie ekologických stavebných materiálov a minimalizáciu odpadu (napr. pri výstavbe opätovne používa stavebný odpad, obstaráva suroviny s vysokým podielom recyklovaných zložiek), zelené technológie (napr. zelené strechy, fotovoltaické panely, výsadba zelene) a nezabúda ani na podporu miestnych komunít prostredníctvom sociálnych a ekologických iniciatív (vianočné trhy, vernisáže lokálnych umelcov, environmentálne vzdelávacie aktivity pre deti).  

Dobrý partner komunity

365.bank

sprojektom 365.labb  

Coworkingové centrum 365.labb ponúka bezplatné priestory pre obyvateľov a obyvateľky Banskej Bystrice, ktorým slúži na prácu a organizovanie kultúrnych, vzdelávacích a networkingových podujatí. Centrum za krátky čas hostilo viac ako 500 eventov a stalo sa kľúčovým miestom pre lokálnu komunitu. Obsahovo sa zameriava na podporu ekologických tém, udržateľnosti, boja proti dezinformáciám a podporu podnikania, umenia a kultúry. Svoju udržateľnosť zabezpečuje prostredníctvom komerčných prenájmov, čo mu umožňuje pokračovať v poskytovaní priestorov a služieb komunite zdarma. Tento model zabezpečuje kontinuitu a neustály rozvoj projektu, čo prispieva k lepšiemu životu v meste a jeho okolí.

Slovenská sporiteľňa

skomplexným prístupom kdostupnému bývaniu 

Aktivity Slovenskej sporiteľne sú odpoveďou na narastajúci problém nedostupnosti bývania na Slovensku za komerčné ceny. Projekt DOM.ov sa zameriava na poskytovanie komplexnej podpory rodinám z vylúčených komunít na vidieku pri plánovaní, financovaní a výstavbe ich vlastných domov. Hlavným cieľom je umožniť im postaviť si domy svojpomocne, pričom Projekt DOM.ov počas stavby poskytuje materiál, koordinuje stavbu a klientov učí potrebné činnosti. Rodiny, ktoré sú súčasťou programu, tak dostávajú možnosť žiť vo vlastných domoch, platiť bežné náklady a splácať pôžičku len na výstavbu. Ďalší projekt – Dostupný domov – naopak usiluje o poskytovanie nájomného bývania za nižšie ceny, ako je trhové nájomné, čím sa snaží riešiť problém dostupnosti bývania pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny.  

U. S. Steel Košice

sprojektom Hutníci pre región 

V rámci projektu Hutníci pre región sa realizujú dve kľúčové aktivity: Dni dobrovoľníkov a grantový program Spoločne pre región, ktoré majú hlboký a merateľný dopad na komunitu. Dni dobrovoľníkov sú najväčším firemným dobrovoľníckym podujatím v regióne. V roku 2023 sa akcie zúčastnilo 300 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 1 250 hodín a podporili celkovo sedem neziskových organizácií. V rámci aktivít prebieha iniciatíva Hutnícka kvapka krvi, kde dobrovoľníci darovali takmer 30 litrov krvi, čo predstavuje 4 502 bezplatných odberov krvi za jeden rok. Grantový program Spoločne pre región, podporil od svojho vzniku 140 projektov v celkovej výške 351 400 eur.  

Férový hráč na trhu

Slovak Telekom

sprojektom Darovanie máme v krvi 

V rámci svojej dlhodobej platformy Rešpekt predstavil Slovak Telekom iniciatívu, ktorá sa sústredí na podporu darcovstva krvi na Slovensku. Bola spustená v letných mesiacoch, teda v období, keď je potreba krvi najväčšia, vzhľadom na sezónny pokles počtu darcov a zvýšený výskyt úrazov a operácií. Slovak Telekom sa neobmedzil len na tradičné metódy podpory darovania krvi. Inováciou tejto kampane bolo použitie loga, ktoré počas štyroch týždňov menili na rôzne krvné skupiny podľa aktuálnej potreby Národnej transfúznej služby Slovenska. Projekt tiež poukázal na pozitívne aspekty využívania technológií a ich schopnosť spájať ľudí za dobrým účelom, vďaka čomu kampaň zaznamenala významný bezprostredný dopad na zvýšenie počtu darcov krvi. 

SLOVNAFT

sprojektom Fandime slušnosti, nie násiliu 

Projekt predstavuje inovatívnu a komplexnú iniciatívu, ktorej cieľom je obnoviť pozitívne vnímanie futbalových štadiónov ako miest, kde dominuje kultúrne fandenie a kde sa stretáva rodina, priatelia a komunita, aby spoločne zažívali radosť z hry. Kampaň pozostáva z niekoľkých kľúčových prvkov, ktorými sú reklamné spoty vysielané počas zápasov Slovnaft Cupu, zavedenie nového rituálu pred začiatkom zápasov, kde obe mužstvá vstupujú na štadión za veľkou plachtou s heslom „Fandime slušnosti“, séria príspevkov a videí na sociálnych sieťach a zapojenie verejne známych osobností. Súčasťou sú tiež osvetové a vzdelávacie aktivity zamerané na šírenie povedomia o negatívach nekultúrneho fandenia a na vyzdvihovaní pozitívnych príkladov. 

Spoločensky inovatívna firma

PRONEA

sprojektom PRONEA 

Pronea tvorí ekosystém potrebný pre rozvoj vzdelávania, inovácií a podnikavosti v hornonitrianskom regióne, ktorý tradične trpí vysokou mierou odlivu obyvateľstva. Spája podnikateľskú, firemnú, vzdelávaciu a školskú komunitu v regióne s cieľom transformovať ho. V rámci svojich aktivít Pronea organizuje Hackaton pre študentov a študentky stredných a vysokých škôl zameraný na rozvoj podnikavosti či konferenciu Back to Future, ktorá zbližuje podnikateľskú, firemnú a vzdelávaciu komunitu. Organizuje tiež celoročný program podnikavosti pre stredné školy či Letnú školu orientovanú na udržateľnosť a cirkulárnu ekonomiku. V rámci Pronea Partners Clubu prepája firmy v rôznych inovačných projektoch.   

SmartBooks

sprojektom SmartBooks – inteligentné učenie 

Projekt SmartBooks predstavuje digitálnu inteligentnú cvičebnicu, ktorá účinne transformuje tradičné vzdelávacie metódy a vytvára podmienky podobné osobnému tutoringu. Žiakom a žiačkam základných škôl poskytuje špeciálne generované úlohy spolu s podrobnými vysvetleniami. Tieto úlohy nielen overujú vedomosti, ale tiež aktívne podporujú učenie a zapamätávanie, čím značne zvyšujú efektivitu vzdelávania. Systém zlepšuje schopnosť kritického myslenia, čítania s porozumením a dlhodobú pamäť. Jeho použitie je mimoriadne účinné aj pre žiakov a žiačky so špecifickými vzdelávacími potrebami, ako sú ADHD, dysgrafia, dyslexia, a tiež v špeciálnych školách pre deti s poruchami autistického spektra. 

TrollWall.AI

sprojektom #bezhejtu 

Hlavným cieľom projektu je podporovať kultivovanú komunikáciu a znižovať frekvenciu nenávistných prejavov na internete. V rámci tejto iniciatívy TrollWall využíva pokročilú umelú inteligenciu na monitorovanie a analýzu nenávistných komentárov, čím prispieva k vytváraniu inkluzívnejšieho online prostredia. Iniciatíva zahŕňa tiež vzdelávacie programy pre členov a implementuje nástroje pre efektívnu moderáciu obsahu, ktoré znižujú frekvenciu nenávistných prejavov na sociálnych sieťach na minimum. S významným poklesom nenávistných prejavov medzi členmi iniciatívy na úroveň 0 až 2 % v porovnaní s národným priemerom 13 % deklaruje, že #bezhejtu je jedným z najúčinnejších nástrojov na boj proti online nenávisti na Slovensku. 

Výnimočný zamestnávateľ

Lenovo

s projektom Prvá pomoc pre duševné zdravie – PPDZ 

Projekt pre Duševné Zdravie (PPDZ), ktorý vznikol v úzkej spolupráci s Ligou za duševné zdravie, sa od januára 2023 stal neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry spoločnosti Lenovo. Iniciatíva začala sériou odborných webinárov, na ktoré nadviazalo vytvorenie interaktívnej steny v kanceláriách firmy, na ktorej zamestnanci a zamestnankyne mohli zdieľať svoje nápady a rady na zlepšenie duševného zdravia. V rámci projektu bolo zároveň vyškolených 34 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pripravených poskytnúť zamestnanectvu podporu v ťažkých a vypätých chvíľach, a tiež zaujať pozíciu prostredníka pri vyhľadávaní odbornej pomoci. PPDZ posúva hranice v starostlivosti o zamestnanectvo a vytvára prostredie, kde každý cíti podporu a pochopenie. Prekonáva tiež predsudky spojené s komunikáciou o duševnom zdraví a prispieva k destigmatizácii duševných problémov.  

Majolika-R

so zamestnávaním hendikepovaných ľudí  

Firma Majolika-R sa od svojho založenia zameriava na integráciu osôb so zdravotným znevýhodnením do pracovného procesu, pričom v súčasnosti tvoria 90 % jej pracovnej sily. Majolika-R si kladie za cieľ nielen poskytnúť týmto ľuďom stabilné zamestnanie, ale aj podporovať ich osobnostný rozvoj a zvyšovať ich sebadôveru prostredníctvom prispôsobených pracovných pozícií a individuálneho prístupu. Počas pandemického roka, keď bolo nutné pozastaviť bežnú prevádzku výroby keramiky, Majolika-R našla nové uplatnenie v gastronómii s otvorením pojazdných stánkov a neskôr aj gastroprevádzky Sladká bodka. Firma vytvorila inkluzívne pracovné miesta pre osoby s diagnózami ako skleróza multiplex, čiastočná demencia a duševné postihnutia. 

Tesco Stores

so začleňovaním ľudí so znevýhodnením 

Od založenia iniciatívy Tesco Anjel v roku 2013 spoločnosť neprestáva so svojím úsilím integrovať sociálne, zdravotne, duševne, vekovo, rodovo či etnicky znevýhodnených ľudí do pracovného procesu. Zameriava sa na zamestnávanie osôb so špecifickými zdravotnými obmedzeniami ako Downov syndróm, poruchy autistického spektra, fyzické znevýhodnenia, sluchové obmedzenia aj detská mozgová obrna, ale tiež ľudí bez domova, z marginalizovaných sociálnych skupín či odídencov z oblastí ohrozených vojnovým konfliktom. Spoločnosť Tesco Stores zároveň ponúka priestor pre vzdelávanie a prax žiakov a žiačok z vylúčených rómskych komunít.  

Zelená firma

Corplex

sprojektom PreVratná Krabica 

Spoločnosť Corplex vyvinula špeciálnu inovatívnu, ekologickú a ekonomicky efektívnu alternatívu balenia tovaru pre B2C sektor. Ide o vratné obaly, ktoré sa po doručení tovaru (napríklad mobilných telefónov) vrátia späť k výrobcovi a opätovne sa použijú, čím sa výrazne znižuje množstvo odpadu. Okrem toho samotné obaly na konci ich životnosti Corplex zrecykluje a využije na výrobu ďalších obalov. PreVratné Krabice sú vyrobené z kartónplastu, materiálu podobného kartónu, ktorý je však z polypropylénu, a je tak ľahko recyklovateľný, a to bez použitia vody, iba pomocou elektrickej/tepelnej energie. Projekt nielen znižuje množstvo obalového materiálu a eliminuje potrebu jednorazových kartónov a bublinkovej výplne, ale zároveň ponúka firmám aj ich zákazníkom a zákazníčkam ekonomicky aj ekologicky výhodnejšie riešenie.  

Ekolive

za projekt Bio|me|stimulanty z eko-biolúhovania na regeneráciu pôdy aposilnenie rastlín 

Využitím odpadových nerastných surovín z banského priemyslu Ekolive prostredníctvom špeciálneho procesu biolúhovania vytvára výluh. Ten slúži ako základ pre vývoj revolučných ekologických biostimulantov. Tieto biohnojivá majú schopnosť revitalizovať vyčerpanú pôdu, obnoviť biodiverzitu a stimulovať rast a zdravie rastlín, čím predstavujú ekologickú alternatívu k škodlivým agrochemikáliám. V procese sa tak transformujú nevyužité nerastné suroviny nízkej kvality na cenné zdroje. Projekt tak spája na prvý pohľad nespojiteľné sektory – baníctvo a poľnohospodárstvo, a vytvára tak efektívny systém, ktorý funguje v súlade s prírodnými procesmi. Ekolive je jediným poskytovateľom tohto typu biolúhovacieho procesu na svete. Ich technológia je pritom úplne bez odpadu, nevyžaduje žiadnu energiu a nie je obmedzená produkčnou kapacitou. 

IKEA

sprojektom Druhý život stromčekom 

Cirkulárna iniciatíva Druhý život stromčekom reaguje na veľké množstvo odpadu, ktorý vzniká po sviatkoch z vianočných stromčekov, a ktorý sa dá opätovne využiť. Spoločnosť IKEA od roku 2020 po Vianociach stromčeky očistené od plastových obalov, kvetináčov či ozdôb premieňa na štiepku, ktorá následne slúži ako materiál na výrobu knižníc BILLY. Časť vyrobeného nábytku následne daruje do centier voľného času, knižníc či organizáciám, ktoré sa venujú deťom, mládeži, seniorom alebo ľuďom bez domova. Projekt tak prispieva nielen k ochrane prírody, ale aj k podpore vzdelávania a komunitného života. V roku 2022 sa do projektu okrem Bratislavy zapojilo aj mesto Malacky.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111