18. 02. 2020 Vzdelávanie

Správa o činnosti za rok 2018

V rámci aktivít Nadačného fondu Adient v Nadácii Pontis sme v roku 2018 prerozdelili 38 091,74 eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov firiem Adient a Trim Leader formou asignácie 2 %. Administrácia fondu v roku 2018 predstavovala 3 809,17 eur. Spolu bolo podporených 39 projektov v celkovej sume viac ako 34-tisíc eur.

Kompletnú správu o darcovských aktivitách Nadačného fondu v roku 2018 si môžete prečítať tu.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram