18. 02. 2020 Vzdelávanie

Správa o činnosti za rok 2019

Nadačný fond Adient v Nadácii Pontis v roku 2019 podporil dve organizácie priamo a v zamestnaneckom grantovom programe Adient´s light prerozdelil 27 431,50 Eur medzi 19 organizácií. Aktivity týchto organizácií boli rôznorodé, týkali sa napr. podpory zdravotne znevýhodnených detí, zveľaďovania prostredia v obciach, prípadne materiálneho vybavenia menších lokálnych organizácií.

V tomto roku sme v nadačnom fonde pracovali so sumou cez 46 tisíc eur, ktorá pochádzala z asignácie dane firiem Adient a Trim Leader. Správa fondu predstavovala 3 740,26 eur.

Kompletnú správu o darcovských aktivitách Nadačného fondu v roku 2019 si môžete prečítať tu.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram