31. 01. 2023 Sociálne inovácie

Na podporu občianskych organizácií spúšťame nový program Impact Lab

Za tri roky v ňom prerozdelíme 2 200 000 eur.

Regionálne organizácie, ale aj organizácie s celoslovenským pôsobením, môžu získať silnú podporu svojich aktivít. Spúšťame nový program Impact Lab, v ktorom budeme podporovať začínajúce aj etablované mimovládne organizácie. Počas troch rokov prerozdelíme 2,2 milióny eur až 70 organizáciám z celého Slovenska vďaka európskej podpore v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV).

Mapovanie ekosystému sociálnych inovácií nám potvrdilo, že na Slovensku je veľké množstvo iniciatív s významným inovačným potenciálom, ktoré môžu prispieť k riešeniam pálčivých problémov našej spoločnosti. Často im však chýba udržateľnosť – problémom sú obmedzené kapacity organizácií, finančné aj personálne, nedostatok know-how či vedenia pri zavádzaní zmien do systému. V Nadácii Pontis s neziskovými organizáciami dlhodobo spolupracuje, poznáme ich potreby aj problémy, s ktorými sa stretávajú. „Mimovládnemu sektoru chceme pomôcť rásť a šíriť dobré, inovačné nápady, ponúkame mu preto silnú podporu. Našou víziou je rozvoj stabilných a odolných organizácií, keďže sú dôležitou súčasťou každej demokratickej spoločnosti,“ hovorí Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis.

Programom chceme organizáciám pomôcť zvýšiť inovačný potenciál, zlepšiť ich spoluprácu a posilniť udržateľnosť a odolnosť.

Podpora vzdelávania, demokracie, ľudských práv a inklúzie

Impact Lab je určený menším, začínajúcim aj etablovaným organizáciám. Menšie alebo začínajúce organizácie môžu získať grant do výšky max. 20 000 eur, etablované neziskovky dostanú podporu v hodnote max. 60 000 eur. Okrem toho získajú prístup k workshopom a webinárom v témach ako fundraising, sledovanie dopadu, finančná udržateľnosť či tvorba biznis modelov. Súčasťou je tiež mentoring od odborníkov a odborníčok z biznisu, vzdelávania či komunikácie.

Kľúčovými témami programu je kvalita vzdelávania, odstraňovanie nespravodlivosti (ľudské práva a demokracia) a nerovnosti (inklúzia). Slovensko patrí ku krajinám, ktoré sú najviac zraniteľné z hľadiska podliehania dezinformáciám či nedemokratickým tendenciám. Aj preto považujeme rozvoj kritického myslenia, či iniciatívy zamerané na podporu demokratických inštitúcií za kľúčové.
Ukazuje sa tiež, že sme krajinou, v ktorej socio-ekonomický status výrazne ovplyvňuje nielen výkony študentov v školách, ale aj prístup k digitálnym zariadeniam, čo má dopad na rozvoj digitálnych zručností detí. „Akékoľvek zmeny v spoločnosti, pozitívne či negatívne, sú prepojené s kvalitou vzdelávania aj úrovňou inklúzie vo vzdelávaní,“ dodáva M. Kolesárová.

Ako bude program prebiehať?

  • Začínajúce alebo menšie organizácie podporíme v Inkubátore.
    Každá organizácia, ktorú do Inkubátora vyberieme, získa podporu vo výške max. 20 000 eur. Okrem finančnej podpory získa aj vzdelávací program zložený z workshopov na finančnú udržateľnosť, sledovanie dopadu a celkové nastavenie fungovania organizácie. Pridanou hodnotou je sieťovanie organizácií medzi sebou a získavanie nových kontaktov.
  • Etablované organizácie podporíme v Akcelerátore.
    Každá organizácia, ktorá postúpi do Akcelerátora, získa podporu vo výške max. 60 000 eur. Akcelerátor je mentoringovo – vzdelávací program s individuálnym mentorom a prístupom k inšpiratívnym vzdelávacím aktivitám. Zameraný je predovšetkým na nastavenie biznis modelu, fundraisingu a sledovanie dopadu aktivít organizácie.

Výzvu do Inkubátora vyhlásime 2. februára 2023, do Akcelerátora začiatkom apríla 2023. Bližšie informácie o Impact Labe nájdete na www.impactlab.sk

Impact Lab je spolufinancovaný Európskou Úniou v rámci projektu Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej Únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska Únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111