10. 10. 2012 Filantropia

Srdce pre deti pomohlo zrekonštruovať budovu Svetlušky v Senici

Zatekajúca strecha, opadávajúca omietka a vlhnúce steny v dennom stacionári Svetluška sú už minulosťou.

Zatekajúca strecha, opadávajúca omietka a vlhnúce steny v dennom stacionári v Senici sú  minulosťou.  Vďaka grantovému programu Srdce pre deti, ktoré to nemajú ľahké, sa tešia novo zrekonštruovanej budove.

Denný stacionár Svetluška v Senici poskytuje pomoc deťom a mladým s mentálnym a telesným postihnutím. Po rokoch fungovania bez významnej rekonštrukcie sa stará budova stacionáru dostala do zlého technického stavu.

Opravili strechu i fasádu

Svetluška nemala dostatok finančných prostriedkov na akútnu opravu. „Cez strechu zariadenia zatekalo, vlhli steny a omietka na budove opadávala. Zadný vchod do budovy, ktorý slúži autistom, bol v dezolátnom stave,“ vysvetľuje Mária Hrčková, programová koordinátorka Nadácie Pontis. Urgentná situácia si v záujme zdravia a bezpečnosti klientov vyžadovala rýchly zásah. Aj preto sa Nadácia Pontis a denník Nový Čas rozhodli z grantového programu Srdce pre deti, ktoré to nemajú ľahké, darovať 37 300 eur. „Z grantu bola uhradená kompletná oprava strechy a fasády a vymenená časť okien,“ hovorí M. Hrčková.

O deti je postarané

Svetluška poskytuje pomoc deťom a mládeži, ktoré majú mentálne, telesné postihnutie, prípadne ťažké poruchy správania, či učenia. Denne ju navštevuje 15 detí a ďalších 30 chodí do zariadenia príležitostne. Svetluška pomáha deťom rozvíjať ich pracovné a sociálne zručnosti a prekonávať ich hendikep. Fungovanie denného stacionára zároveň významne pomáha zachovať kvalitu života rodín s hendikepovanými deťmi. Rodičia môžu chodiť do práce, pretože sa môžu spoľahnúť, že o ich dieťa je v stacionári dobre postarané. 

Radosť z nového Stacionára neskrývala ani Simonka Vlková, ktorá trpí Downovým syndrómom. Dievčatko si vzali do opatery jej starí rodičia. „Máme radosť z uskutočnenej rekonštrukcie a sme šťastní, že Svetlušku môžeme aj naďalej navštevovať, lebo sa tu cítime dobre,“ povedala vo svojom ďakovnom príhovore, ktorý si pripravila so svojím starým otcom.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111