29. 05. 2006 Zodpovedné podnikanie

Stanislav Čekovský: Za všetkým stojí človek. Motivuje nás, keď vidíme, že niekto sa posunul ďalej

Hlavná cena Via Bona Slovakia za rok 2005 pre malé a stredné podniky putovala pre Anasoft APR.

Za spoločnosť si Hlavnú cenu pre malé a stredné podniky prevzal jej konateľ Stanislav Čekovský. Cenu

Čo pre vás znamená Cena Via Bona Slovakia za rok 2005?  

Naše filantropické aktivity majú už dlhodobo vyhranený cieľ – podpora mladej rodiny (hlavne cez portál babetko/rodinka.sk) a kreatívne vzdelávanie skúsenosťou (cez nadačný fond Myšlienka). Tieto aktivity sú nám blízke, lebo odrážajú to, čo vo firme pociťujeme ako priority. Jednou je tvorivý ľudský potenciál podnecovaný sústavným vzdelávaním sa a ďalšou rovnováha pri skĺbení dvoch spoločenských rolí, ktoré zastáva väčšina našich pracovníkov a síce roly rodiča a roly zamestnanca. Práve ocenením, ako je Via Bona, dáva verejnosť najavo, čo je pre ňu dôležité. Teší nás, že nami uznávané hodnoty sú v jej rebríčku vysoko. Je to potvrdením toho, že sme na „dobrej ceste“ a zároveň záväzok i povzbudenie do budúcnosti.

Čo je pre Vás najväčšou motiváciou na spoluprácu s neziskovými organizáciami?

Mohli by sme hovoriť o spoločenskom dosahu a imaginárnych trvalých hodnotách, ale pravdou zostáva, že za všetkým stojí človek. Motívom je spätná väzba, keď vidíme, že niekto úplne reálny a konkrétny sa vďaka našej podpore posunul ďalej, získal zaujímavé poznatky alebo uskutočnil prínosný projekt. Hnacou silou sú ľudia v podporených organizáciách, ktorých osobne stretnete a vidíte ich úprimnú vďaku a naši zamestnanci, ktorí prichádzajú s nápadmi a vidia možnosti, kam filantropické aktivity konkrétne zacieliť.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111