08. 08. 2017 Zodpovedné podnikanie

Ste Senior Friendly? Zapojte sa do súťaže

Cieľom je oceniť a podporiť firmy, inštitúcie, organizácie aj jednotlivcov, ktorí ponúkajú seniorom rôzne aktivity, služby a benefity.

Starnutie je prirodzená súčasť života. Ako môžeme seniorom spríjemniť a uľahčiť tento  proces? A ako môže firma benefitovať zo starších a skúsenejších zamestnancov?

Klub Luna Senior Friendly o.z.Bagar o.z. v spolupráci s bratislavskou mestskou časťou Staré Mesto organizujú už 2. ročník súťaže Senior Friendly, kde sú oceňované subjekty podporujúce pozitívne myslenie, motiváciu a aktívne zapájanie seniorov do spoločnosti.

Cieľom dlhodobého projektu Senior Friendly je oceniť a podporiť firmy, inštitúcie, organizácie aj jednotlivcov, ktorí seniorom do života vnášajú pozitívny rozmer prostredníctvom filozofie aktívneho starnutia, solidaritou medzi generáciami a inými nástrojmi vekového manažmentu.

Prečo sa zapojiť?

  • Pomôžete zmeniť postoj k starnutiu na úrovni spoločnosti ako aj medzi zamestnávateľmi a zamestnancami;
  • Svojim menom prispejete k šíreniu kvalitných príkladov z praxe;
  • Zvýšite angažovanosť a motiváciu zamestnancov;
  • Prinesiete do spoločnosti ľudskosť a medzigeneračný dialóg;
  • Posilníte si reputáciu pozitívnym sociálnym dopadom;
  • Budete spájaní s uznávaným titulom „Senior friendly“.

Kto sa môže do súťaže zapojiť?

Zúčastniť sa môžu priamo subjekty alebo občania prostredníctvom nominácií subjektov, ktoré nemajú priamo v predmete činnosti starostlivosť o seniorov, ale realizujú aktivity pre seniorov. Prihlásiť môžu svoje služby, produkty, benefity, výhody, aktivity a projekty priateľské seniorom, ktoré budú hodnotené v súťažných kategóriách:

  • Veľké spoločnosti
  • Stredné spoločnosti
  • Malé firmy a živnostníci
  • Médiá, kultúrne, vzdelávacie inštitúcie a zdravotnícke zariadenia

Osobitne ocenené budú osobnosti, ktoré prispievajú k realizácii cieľov projektu.

Termíny a podrobnosti o súťaži:

Viac informácií o súťaži nájdete na stránke Senior Friendly

Nahlasovanie do súťaže je možné do 15. septembra 2017 prostredníctvom Online formulára

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční 13. októbra 2017.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111