10. 02. 2014 Zodpovedné podnikanie

Stredoslovenská energetika chráni orla krikľavého

Cieľom SSE je znížiť riziká zranení a úmrtí vtáctva na stĺpoch elektrického vedenia.

© Stredoslovenská energetika

Stredoslovenská energetika (SSE) je od roku 2011 partnerom organizácie Ochrana dravcov na Slovensku a Východoslovenskej energetiky v štvorročnom projekte LIFE -Ochrana orla krikľavého na Slovensku.

Cieľom projektu je na území Hornej Oravy zabrániť zraneniam alebo úmrtiam orla krikľavého na stĺpoch elektrického vedenia.   

SSE preto montuje na viac ako tisícky stĺpov s napätím 22kV konzolové chráničky. Prebehla aj kompletná rekonštrukcia elektrickej siete SSE z Liesku až po štátnu hranicu s Poľskom, kde boli rovinné konzoly nahradené špeciálnou konzolou Antibird. Tá zabraňuje dosadaniu vtáctva na elektrické stĺpy. Je síce nákladnejšia, no z dlhodobého hľadiska ide o doposiaľ najefektívnejšie opatrenie na ochranu vtáctva pred zásahom elektrickým prúdom.

Zdroj: SSE

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111