23. 10. 2017 Sociálne inovácie

Systémovú zmenu vo vzdelávaní dosiahneme rýchlejšie, ak sa spojíme.

Napredovanie digitálnych technológií a globalizácia ekonomiky so sebou prinášajú úplne nové výzvy pre jednotlivcov aj spoločnosť.

Podľa odborníkov sa už v horizonte 20-tich rokov udejú prevratné technologické a spoločenské  zmeny, so zásadným vplyvom na náš spôsob života a práce. Nastupuje nová generácia, ktorá potrebuje k svojej lepšej budúcnosti zručnosti a vedomosti pre 21. storočie – generácia 3.0.

Očakávaný zánik mnohých tradičných profesií, rastúca popularita ultrapravicových strán a prehlbujúce sa rozdiely v regiónoch sú len náznakom toho, s čím sa ako krajina musíme popasovať. Budeme na to pripravení?

The Economist Intelligence Unit (EIU) s podporou Yidan Prize Foundation vydali správu o Celosvetovom vzdelávaní pre Index budúcnosti, ktorá čerpala aj z hĺbkových rozhovorov so 17 globálnymi expertami. (bit.ly/EIUreport) Je to prvý ucelený globálny index, ktorý hovorí o vstupoch do vzdelávacích systémov a nie o výstupoch, ako sú výsledky testov, pričom sa zameriava na skupinu ľudí vo veku 15 až 24 rokov v 35 ekonomikách sveta.

V úvode sa píše o zručnostiach, ktoré sú potrebné pre meniaci sa svet. Vzdelávanie bude menej o učení sa a viac o analyzovaní a používaní informácií. „Znalosť obsahu sa stane tovarom,“ citujú Tonyho Wagnera z Harvard Univerzity. V správe identifikovali typy zručností, ktoré budú súčasní študenti potrebovať, ak chcú byť ako dospelí úspešní: medzidisciplinárne zručnosti, kreatívne a analytické zručnosti, podnikateľské zručnosti, vodcovstvo, digitálne a technické zručnosti, globálne povedomie a občianske vzdelávanie.

Generácia 3.0

Správa vyšla už v čase konania pilotného ročníka Generácie 3.0, ktorý Nadácia Pontis uviedla začiatkom roka 2017. A v mnohom potvrdila odborníkov, ktorí pomáhali projekt vytvoriť. „Spusteniu Generácie 3.0 predchádzalo niekoľko analýz medzi firmami, pýtali sme sa inovátorov aj osobností Slovenska. Výsledky nám potvrdili, že v krajine máme vzdelávacie organizácie a iniciatívy, ktoré prinášajú potrebné inovácie a presadzujú lepšie učenie našich detí. Zlyháva však komunikácia a spolupráca medzi nimi navzájom, čo spomaľuje celkové napredovanie,“ vysvetľuje Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis. 

Roztrieštenosť finančnej podpory, kompenzovanie vybavenia škôl z peňazí firiem či nedostatok prepojení pri meraní dopadu patrili k ďalším zisteniam, ktoré výkonný tím projektu zohľadňoval pri nastavovaní celoročného modelu.

Prvú správu o dopade Generácie 3.0 vydá Nadácia Pontis po ukončení školského roka 2017/18. Čo sa podarilo doteraz?

Do januárovej výzvy sa prihlásilo 53 kvalitných nominácií z celého Slovenska. Nezávislá hodnotiaca komisia v prvom kole vybrala 15 projektov, ktoré Nadácia Pontis v spolupráci s odborníkmi pripravovala na finále v štýle TED konferencií. V máji odborníci po veľmi náročnom rozhodovaní vybrali 3 víťazov.

Najskôr v malom

„Počet víťazov bol limitovaný zdrojmi v nadačnom fonde aj naším zámerom otestovať si funkčnosť modelu v malom. Každý víťaz získal finančný grant 10 000 eur a nefinančnú podporu v hodnote približne 20 000 eur,“ hovorí Norbert Maur, manažér Generácie 3.0 v Nadácii Pontis. „Slávnostným ocenením sa Generácia 3.0 len rozbehla. Nasledujúce mesiace sme víťazov prepojili s odborníkmi na meranie. Spoločne sme dospeli k parametrom, ktoré budeme počas školského roka merať a na základe ktorých posúdime, či ich prístup deklarované zručnosti, vedomosti či postoje skutočne zlepšuje. Ak sa to potvrdí, nasledujúci školský rok by sme testovanú vzorku rozšírili aj na ďalšie 2 až 3 školy. Cieľom je priniesť overené riešenia, s ktorými môže štát pracovať na celonárodnej úrovni,“ dopĺňa Maur.

Prístup ku lepšiemu vzdelávaniu pre každého, kto bude chcieť

Nadácia Pontis v súčasnosti pripravuje web generacia30.sk, na ktorom zverejní videá z prezentácií finalistov a zároveň začne mapovať projekty aj ďalších inovátorov. Podľa slov Lenky Surotchak je web nástupcom Mapy sociálnych inovátorov, ktorú nadácia realizovala v spolupráci s Ashoka pred dvoma rokmi. „Chceme sa bližšie pozrieť na ľudí, ktorí zlepšujú učenie sa našich detí, a zároveň vytvoriť praktický nástroj pre rodičov, pedagógov, aj firmy. Na webe budú informácie o školách využívajúcich inovatívne metódy, referencie expertov aj praktické návody, ktoré pomôžu ocenené projekty Generácie 3.0 bezplatne šíriť ďalej.“

Poučenia z prvých mesiacov

„Dnes už vieme, že naša januárová výzva bude štruktúrovaná na kategórie, podobne ako v správe EIU, aby sme vedeli vyvážene vybrať víťazov Generácie 3.0. Udeliť chceme aj Cenu za inovácie v systéme vzdelávania. Odborníkov na meranie vtiahneme už na začiatku procesu, aby hodnotiaca komisia mala ku každej nominácii stanovisko z pohľadu merania. V roku 2018 by sme chceli oceniť do 9 projektov, čo predstavuje najmä finančnú výzvu. Preto sme veľmi vďační za všetkých partnerov aj podporovateľov Generácie 3.0, ktorí nám s realizáciou jednotlivých aktivít pomáhajú,“ hovorí Lenka Surotchak.

Pozrite si, kto zvíťazil v prvom ročníku Ceny Generácia 3.0.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.