16. 01. 2019 Zodpovedné podnikanie

TESCO podporilo programom Drobné darcovstvo v roku 2018 vyše 700 projektov

Zamestnanci a zákazníci spoločnosti TESCO si uvedomujú, že je dôležité pomáhať svojim komunitám a záleží im na pozitívnom vplyve  a zlepšovaní okolia, kde pracujú, žijú či pôsobia – nielen prostredníctvom poskytovania služieb v obchodoch, ale aj vytváraním dobrých susedských vzťahov a podporovaním rôznych komunitných aktivít a organizácií.

Preto aj v roku 2018 spoločnosť TESCO v rámci programu Drobné darcovstvo poskytla svojim 150 obchodom na Slovensku finančné prostriedky, ktoré mohli prevádzky využívať na darcovstvo produktov v rámci komunitných aktivít. Počas roku 2018 podporila spoločnosť TESCO z tohto programu viac ako 700 komunitných projektov. Produktová podpora putovala väčšinou materským a základným školám, ktoré organizovali rôzne vzdelávacie, športové alebo oddychové aktivity. Občianskym združeniam, domovom seniorov, športovým klubom či domovom sociálnych služieb boli odovzdané najmä potraviny, oblečenie a hygienické potreby. V rámci Drobného darcovstva boli podporené aj útulky po celom Slovensku.

Zamestnanci spoločnosti TESCO sa zúčastňovali aj samotných zorganizovaných akcií, kde sa z nich mnohokrát stali dobrovoľníci a pomáhali tam, kde to bolo najviac potrebné. Projekt Drobného darcovstva spoločnosti TESCO v roku 2018 opäť splnil svoj cieľ – pomáhať komunitám, vytvárať nové priateľstvá, dlhodobé partnerstvá a byť dobrým susedom.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram