25. 11. 2022 Nadácia Pontis

Tri absolventky Akadémie investigatívnej žurnalistiky 2022 sa pustili do práce na svojich novinárskych projektoch

Nadácia Pontis a Nadácia otvorenej spoločnosti podporia 3 investigatívne projekty, ktoré uspeli v žiadosti o grant pre absolventov Akadémie investigatívnej žurnalistiky 2022 v celkovej hodnote takmer 5 000 €.

Akadémia investigatívnej žurnalistiky (AIŽ) vznikla vďaka spolupráci Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a Fondu na podporu investigatívnej žurnalistiky (FIŽ) – Nadačný fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti. Jedenásť mladých novinárov a novinárok v júni 2022 absolvovalo druhý ročník tohto vzdelávania. Cieľom projektu je rozširovať rady investigatívnych novinárov a ponúknuť im nástroje na efektívnu prácu pri odhaľovaní skrytých káuz, o ktorých by sa verejnosť mala dozvedieť.

V nadväznosti na úspešne zvládnutú AIŽ 2022 sa jej absolventi a absolventky mohli uchádzať o získanie grantu v hodnote 2 000 € na svoj investigatívny projekt v podobe článku či iného mediálneho výstupu. Nezávislá hodnotiaca komisia rozhodla o podpore 3 projektov v celkovej hodnote takmer 5 000 €.

Okrem finančnej podpory získavajú možnosť využiť aj mentorskú pomoc zo strany skúsených investigatívnych novinárov. Slobodné, názorovo pluralitné a spoločensky dôležité informácie v projektoch, ktoré si ctia a obhajujú princípy demokracie, majú za cieľ prispieť ku skvalitneniu žurnalistiky na Slovensku. Žiadateľky majú dohodnutú spoluprácu s redakciou, ktorá bude verejne publikovať výsledky ich práce.

Spomedzi predložených projektov boli nezávislou hodnotiacou komisiou vybrané nasledovné:

Barbora Šišoláková (RTVS) – Ako vyzerá obchodovanie so psami na Slovensku?

Slovensko sa radí ku krajinám s najväčším vývozom šteniat do zahraničia. Pre chovateľov psov ide o mimoriadne výhodné podnikanie. Spolupracujú so zbernými spoločnosťami, ktoré im vyvážajú psy do zahraničia. Problém je, že chovné podmienky pre psy majú množitelia na mimoriadne nízkej úrovni. Zanedbaná hygiena, chýbajúce očkovania, infekčné choroby či psychické poruchy matiek. Kontroly zo strany RVPS sú minimálne až žiadne. Množitelia zároveň spolupracujú s veterinármi, ktorí falšujú psom očkovacie preukazy, alebo umožňujú množiteľom očkovať si šteňatá sami. Vo výsledku sa tak dostávajú za hranice choré šteniatka, ktoré neraz po pár dňoch zomierajú.

Katarína Gécziová (Denník Korzár) – Nevýhodný predaj mestských bytov vo Veľkých Kapušanoch

Mesto Veľké Kapušany predalo 20 mestských nájomných bytov v dvoch bytových domoch. Obchodnú verejnú súťaž vyhrala spoločnosť PKA Development s.r.o.. Byty kúpila za sumu 360-tisíc eur, čo znamená, že jeden byt ju v priemere stál 18-tisíc eur. Mesto zmluvne zaviazalo súkromnú spoločnosť, že do dvoch rokov od podpísania kúpnej zmluvy ponechá nájomníkom rovnaké podmienky vyplývajúce z nájomných zmlúv s mestom platných pri podpise kúpnej zmluvy. Nájomníci po zmene vlastníka dostali nový návrh zmlúv, v ktorom je násobne vyššia suma za nájomné (napr. z 51 eur na 100 eur). Nový vlastník tiež zmluvne upravil dobu nájmu, v porovnaní s podmienkami mesta ju skrátil.

Tímea Krauszová (Refresher.sk) – Netrestaná manipulácia

Podľa dostupných dát sa na polícii prihlási len tretina žien, ktoré zažili sexuálne násilie. Prispievajú k tomu rôzne faktory: obete cítia strach a hanbu, vyšetrovatelia veria mýtom o obetiach a násilí, a spoločnosť obetiam často neverí. Niekedy však obete znásilnenie nenahlásia, pretože si ani neuvedomujú, čo sa im stalo. Zákony na Slovensku totiž neberú do úvahy koncept súhlasu so sexom a výučba na školách či spoločenské vedomie tiež nie. Chceme hovoriť so ženami, ktoré takéto znásilnenie prežili a zistiť, prečo ich trestný zákon nevníma ako obete. Okrem toho na príklade Holandska vysvetlíme, v čom je život obetí iný, ak zákon vníma sex bez súhlasu ako znásilnenie.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.