04. 05. 2017 Zodpovedné podnikanie

U. S. Steel Košice prijíma absolventov

Hutnícka spoločnosť dlhodobo spolupracuje so strednými technickými školami v Košiciach pri príprave a výchove budúcej pracovnej sily.

Spoločnosť U. S. Steel Košice podpísala 42 zmlúv o budúcej pracovnej zmluve so žiakmi Strednej odbornej školy v Košiciach – Šaci a Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach. Po splnení dohodnutých podmienok sa z absolventov stanú zamestnanci firmy v priebehu mesiacov jún až august tohto roka.

Hutnícka spoločnosť dlhodobo spolupracuje so strednými technickými školami v Košiciach pri príprave a výchove budúcej pracovnej sily. Spolupráca zahŕňa podporu pri tvorbe vzdelávacích programov, poskytovanie motivačných štipendií aj odbornej praxe pre študentov. V školskom roku 2016/2017 sa praxe v rámci všetkých ročníkov zúčastňuje približne 350 žiakov, ktorí pod vedením skúsených inštruktorov získavajú nové zručnosti. Osobitný dôraz je kladený na dôsledné dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. U. S. Steel Košice, s.r.o. rozvíja obdobnú spoluprácu aj s miestnymi vysokými školami.

Vyhľadávanie talentov z radov študentov stredných škôl a univerzít je dôležité pre udržateľnosť nášho podnikania. Skĺbenie skúseností dlhoročných zamestnancov s nasadením a znalosťami čerstvých absolventov škôl vytvára potenciál pre ďalší úspešný rast našej spoločnosti,“ povedal pri odovzdávaní zmlúv prezident U. S. Steel Košice Scott Buckiso. „V minulom roku sme do výrobných prevádzok prijali viac než 400 prevažne mladých zamestnancov a za štyri mesiace tohto roka je to už viac než 240,“ dodal viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111