24. 10. 2014 Zodpovedné podnikanie

Učitelia sa naučia, ako škôlkárov nadchnúť pre vedu a techniku

Nadácia Volkswagen Slovakia poskytne 40 učiteľom materských škôl vzdelávacie kurzy.

©Nadácia Volkswagen Slovakia

Až 40 učiteľov materských škôl získa vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia (VW SK) akreditované vzdelávacie kurzy zamerané na kritické myslenie, nadšenie pre techniku a bádanie detí v predškolskom veku.

„Učitelia vďaka akreditovaným školeniam Technika hrou od materských škôl získajú vedomosti a metodické pomôcky, ktoré im pomôžu deti nadchnúť pre techniku, rozvíjať v nich kritické myslenie a schopnosť tvoriť,“ vysvetľuje Alexandra Pappová z Nadácie VW SK. Zmena prístupu k vzdelávaniu môže totiž nastať len vtedy, ak je samotnému učiteľovi jasné, čo sa od neho očakáva a prečo.

Akreditované desaťmesačné školenia absolvujú tento školský rok učitelia materských škôl z Bratislavy a z Martina pod vedením skúsených lektorov z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Prebiehať budú od októbra 2014 do júna 2015 dvakrát mesačne popoludní a učitelia za ne získajú 25 kreditov.

Školenia sú rozdelené na tri fázy. Prvá, školiaca, pozostáva z 90 vyučovacích hodín. Realizovať tu budú hry, ktoré vzdelávajú a vedú deti ku kritickému mysleniu. V druhej časti získajú od školiteľov priamu spätnú väzbu a cenné rady v objeme 20 vyučovacích hodín. Posledná pozostáva zo záverečnej prezentácie a pohovoru.

„Tieto školenia prinesú zmeny vo vyučovacích postupoch po celom Slovensku. Akreditované vzdelávanie plánujeme rozšíriť aj na iné kraje a na základné i stredné odborné školy. V spolupráci s Goetheho Inštitútom na Slovensku plánujeme tento koncept využiť aj na efektívnu výučbu nemeckého jazyka už od materskej školy,“ vysvetľuje A. Pappová. Učitelia sa naučia ako pokusy didakticky využívať na vzdelávanie detí a získajú aj bádateľské sady – súbory pomôcok a didaktický materiál. Získaním kreditov si zároveň zvýšia finančné ohodnotenie od štátu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.