20. 07. 2015 Nadácia Pontis

Udržateľnosť občianskej spoločnosti sa zhoršila

Nadácia Pontis každoročne pripravuje index udržateľnosti neziskových organizácií na Slovensku, v ktorom hodnotí ich vývoj.

Neziskový sektor čelí stále každý rok novým výzvam. Nadácia Pontis každoročne pripravuje Index udržateľnosti neziskových organizácií a občianskej spoločnosti, v ktorom spolu s ďalšími expertmi z neziskového sektora hodnotí vývoj organizácií a občianskej spoločnosti na Slovensku za uplynulý rok. Index hodnotí napríklad udržateľnosť organizácií z hľadiska ich kapacít a poskytovania služieb, ich finančnú životaschopnosť, ako aj vnímanie mimovládok verejnosťou. Index je pripravovaný v spolupráci s americkou agentúrou USAID. 

Počet organizácií na Slovensku je viac ako 42-tisíc

Neziskové organizácie robia na Slovensku nenahraditeľnú prácu. Ľudia v nich často poskytujú verejnoprospešné služby, na ktoré štát často nemá kapacity – či už ide o prácu so zdravotne znevýhodnenými, poskytovanie služieb seniorom, starostlivosť o marginalizované skupiny či ľudí bez domova, ale aj kontrolu moci a boj proti korupcii. Len v minulom roku počet registrovaných mimovládok na Slovensku predstavoval 42 750.

„V porovnaní s rokom 2013 sa udržateľnosť občianskej spoločnosti mierne zhoršila. Najmä, čo sa týka situácie v oblasti finančnej stability, právneho prostredia, obhajoby záujmov mimovládok, no predovšetkým v oblasti infraštuktúry,“ hovorí Norbert Maur z Nadácie Pontis, ktorý prípravu indexu zastrešoval.

Mimovládky bojujú o financie

„Financovanie mimovládok má najhoršiu pozíciu spomedzi ostatných oblastí. Každoročne sa zhoršuje a má vplyv aj na iné aspekty,“ vysvetľuje N. Maur. Pre mnohé organizácie sú často jediným zdrojom príjmu 2 % z dane. Mnohé neziskové organizácie na Slovensku finančne závisia od grantov z nadácií a štátu.

Organizácie prežívajú vďaka rôznym zdrojom podpory. Mimovládky realizujú veľa projektov, aby sa uživili a následne im neostávajú kapacity, aby rozšírili svoje zdroje financovania. „Popri svojich projektoch musia financovať aj ľudí či chod a režijné náklady samotnej organizácie,“ vysvetľuje Norbert Maur.

Veľkým problémom naďalej ostáva poddimenzovanosť. Organizáciám chýbajú ľudia, pretože si ich nemôžu dovoliť zaplatiť. Neraz sa stáva, že pracovníci mimovládok robia viaceré projekty naraz. Zaostávajú tiež v oblasti vzdelávania. Napriek tomu sú organizácie, ktoré sa snažia edukovať a posúvať pracovníkov mimovládok v jednotlivých oblastiach. Veľkou pomocou pre organizácie sú aj bezplatné pro bono služby či už zo strany advokátov alebo firemných expertov, ktoré často pomáhajú neziskovkám riešiť niektoré z akútnych problémov v oblasti komunikácie, práva či v oblasti ľudských zdrojov a strategického plánovania.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111