27. 06. 2014 Nadácia Pontis

Upravia zanedbaný priestor za kultúrnym domom

Mesto dostalo grant z nadácie Pontis na zveľadenie prostredia v okolí kultúrneho domu v Chyzerovciach.

http://nitra.sme.sk/clanok.asp?cl=7255365

Súčasťou zmien má byť aj odstránenie skládok odpadu, ktoré v lokalite vznikajú. V rámci spoluúčasti prispeje samospráva z vlastného sumou vo výške 376,50 eur.

Za tieto peniaze by sa mal zveľadiť nevyužívaný priestor za kultúrnym domom v mestskej časti Chyzerovce. Vzniknúť by tu mala oddychová zóna pre miestnych obyvateľov. Jej súčasťou budú pieskovisko pre deti, ohnisko na opekanie, lavičky aj nanovo vysadené stromy a kríky.

Ešte predtým ale bude potrebné odstrániť drobné skládky odpadu, vysekať krovie a upraviť zeleň. „Projekt v nemalej miere podporí stretávanie seniorov, ale aj aktivity detí, ktoré sa dnes nemajú kde stretávať,“ informovala radnica.

Jednou z podmienok podpory bolo, aby sa do projektu zapojili dobrovoľníci. Podľa radnice by s tým problém byť nemal, pripravení sú už ľudia z Občianskeho združenia Chyzerovce.Zmeny na zanedbanom priestore za kultúrnym domom by mali byť hotové v auguste.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111