24. 11. 2016 Zodpovedné podnikanie

Úspešné spoločnosti majú aj iný dôvod existencie, ako len zarábanie peňazí

Ocenenie Via Bona Slovakia 2015 v hlavnej kategórii Zodpovedná veľká firma získala spoločnosť HEINEKEN Slovensko. Kam sa firma odvtedy posunula?

Hana Šimková a Michaela Konopásková na fotografii spolu s Odinom Goedhartom, CEO Heineken Slovensko.

Ocenenie Zodpovedná veľká firma v minulom ročníku získala spoločnosť HEINEKEN Slovensko. Výrobca piva z Hurbanova má cieľ stať sa do roku 2020 najzelenším pivovarom na Slovensku. Preto sa sústreďuje na ochranu zdrojov vody, znižovanie emisií CO2, využívanie lokálnych surovín z trvalo udržateľných zdrojov, podporu zodpovedného pitia piva, ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov a v neposlednom rade aj na rozvoj komunít, v ktorých firma pôsobí.

Zodpovednosť ide naprieč všetkými oddeleniami a dotýka sa celého produkčného cyklu produktov „From Barley to Bar“ – „Od jačmeňa až po bar“. V súčasnosti spolupracujú s viac ako 1 200 dodávateľmi, z toho viac ako 1 000 je slovenských.

HEINEKEN sa príkladne stará o svojich zamestnancov a tiež konzumentov, ktorých upozorňuje aj na zdravotné, sociálne a ekonomické problémy, ktoré môže priniesť nezodpovedné pitie alkoholu. Firma aktívne vyzýva svojich zákazníkov, aby alkohol konzumovali rozumne. Okrem osvetových kampaní spoločnosť navyše dbá na dôsledné dodržiavania kódexu obchodnej komunikácie, ktorého ustanovenia idú nad rámec platnej legislatívy, napríklad neumiestňuje svoje reklamy v blízkosti škôl, škôlok či zdravotníckych zariadení a v reklamách využíva hercov vyzerajúcich staršie ako 25 rokov.

O tom, že ocenenie Via Bona Slovakia v sebe nesie hrdosť i záväzok, sme sa rozprávali s Hanou Šimkovou, manažérkou pre korporátne vzťahy v spoločnosti HEINEKEN Slovensko.

Čo pre vás znamenalo, že ste v kategórii Zodpovedná veľká firma získali ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2015?

Toto prestížne ocenenie pre nás znamená veľmi veľa. Je uznaním nášho doterajšieho snaženia v oblasti zodpovednosti a trvalej udržateľnosti. Zároveň nás ešte viac zaväzuje k tomu, aby sme svoje aktivity naďalej rozvíjali a posilňovali. Sme nesmierne vďační všetkým, ktorí nás na tejto ceste sprevádzali a sprevádzajú – našim zamestnancom, partnerom, tretiemu sektoru a svojim dielom tak prispievajú k zlepšovaniu sveta, v ktorom žijeme a pôsobíme.

Kam ste sa za posledný rok posunuli?

Naďalej rozvíjame a posilňujeme aktivity a partnerstvá vo všetkých relevantných oblastiach, v rámci ktorých sme sa zaviazali dosiahnuť merateľné výsledky do roku 2020. Sú zakotvené v našej stratégii „Načapujme si lepší svet“ s víziou stať sa najzelenšou pivovarníckou spoločnosťou na Slovensku.

Akým udržateľným aktivitám sa v súčasnosti venujete? Čo je pre vás najväčšou prioritou do budúcnosti a na aké projekty sa môžeme tešiť?

V rámci stratégie „Načapujme si lepší svet“ sa spoločnosť HEINEKEN Slovensko zaviazala do roku 2020 stať najzelenšou pivovarníckou spoločnosťou na Slovensku. Už niekoľko rokov tomu podriaďujeme naše kroky vo všetkých relevantných oblastiach, ako sú ochrana zdrojov vody, znižovanie emisií CO2, úspory energií, či využívanie lokálnych surovín z trvalo udržateľných zdrojov. Rovnako je pre nás dôležitá oblasť vzdelávania našich konzumentov a budovanie povedomia o zodpovednej konzumácie alkoholu. V tejto oblasti sme v tomto roku nadviazali nové partnerstvo s nízkoprahovou organizáciou Kaspian, ktorá sa venuje práci s maloletými. Vo všetkých týchto aktivitách plánujeme pokračovať aj v budúcnosti.

Podnikáte férovo? Nominujte Vašu firmu na ocenenie Via Bona Slovakia 2016

Nadácia Pontis opäť otvára nominácie na prestížne ocenenie Via Bona Slovakia. Firmy sa môžu so svojimi zodpovednými a etickými projektmi za rok 2016 nominovať do 20. januára 2017. Všetky dôležité informácie nájdete na www.viabona.sk 

 

Podujatie Via Bona Slovakia 2016 podporujú:

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.