29. 10. 2014 Nadácia Pontis

V Makove deťom otvorili korčuliarsku dráhu

Dostali bicykle, od radosti spievali zebre.

Jeseň je pre učiteľa pekným obdobím aj v ZŠ Makov. Začal sa školský rok a s ním rôzne aktivity. Po septembrových prišli ešte pestrejšíe v októbri. V jednom týždni sme si uctili starkých a hneď na druhý deň sme otvorili korčuliarsku dráhu dobudovaného dopravného ihriska. Vo štvrtok 9.októbra sme slávnostne otvorili našu korčuliarsku dráhu. Nápad dobudovania dopravného ihriska prišiel spontánne ako reakcia na výzvu zo spoločnosti KIA MOTORS v Nadácii Pontis.

Nadácia Pontis náš projekt vybrala a podporila ho sumou 2 990 eur, za čo jej patrí úprimná vďaka. Stalo sa tak už druhýkrát. Prvý raz investovala do hlavného dopravného ihriska. Projekt rovnako podporila aj obec Makov a to sumou 3 000 eur a na spolufinancovaní sa podieľala i základná škola čiastkou viac než 700 eur. Zvyšné náklady boli hradené z vlastných prostriedkov neinvestičného fondu Makové zrnká, ktorý bol podávateľom aj realizátorom projektu. Na otvorení korčuliarskej dráhy nás svojou návštevou poctil starosta Makova Ing. Marián Masnica a predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár (na snímke). Úprimne sa tešil z našej práce, deťom porozdával sladké odmeny, pretože pripravili krásny program s dopravnou tematikou, vypravili vláčik, zaspievali semaforu i zebre.

Deti sa tešili z jeho návštevy a, samozrejme, z korčuliarskej dráhy, ktorú hneď na nových korčuliach vyskúšali. Okrem korčúľ dostali aj nové bicykle, vesty, detské semafory a ďalšie dopravné vybavenie. Slnečné počasie prilákalo aj rodičov, dopravnú hliadku a ďalších priaznivcov dopravy. Opäť sa nám vydarilo pekné dielo pre deti, aby sa mali kde hrať a na školu raz dobre spomínať.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111