09. 06. 2022 Filantropia

V programe Ekoobec získa podporu 12 projektov. Prispejú k rozvoju cyklodopravy a bezpečnej infraštruktúry

Vďaka Nadačnému fondu Slovenských elektrární a jeho grantovému programu Ekoobec bude mať kvalitnejšiu cyklodopravu 12 slovenských miest a obcí. Pribudnú nové bezpečnostné prvky, cyklostojany, stojany pre kolobežky či spomaľovače.

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlásil v apríli 9. ročník grantovej výzvy  Ekoobec 2022. Cyklistika, či už rekreačná alebo profesionálna, je na Slovensku dlhodobo populárna. Tohtoročným cieľom grantového programu preto bola podpora a rozširovanie cyklodopravy, ako aj tvorba bezpečnej infraštruktúry v mestách a obciach, najmä v okolí škôl a na frekventovaných miestach. Projekty majú prispieť nielen k upokojeniu dopravy, ale aj k rozvoju cyklistiky ako ekologickej, zdravej, športovej a rekreačnej aktivity v regiónoch v okolí Slovenských elektrární.

Do grantovej výzvy sa zapojilo spolu 27 projektov, z ktorých bolo 24 oprávnených žiadateľov. Odborná porota z nich vybrala 12 najlepších, medzi ktoré prerozdelí sumu 50-tisíc eur.

„Každý jeden projekt prešiel veľmi starostlivým procesom hodnotenia. Dvanástim najlepším gratulujeme. Do miest a obcí v regiónoch našich elektrární pribudnú nové, moderné stojany na bicykle, ale aj farebné stojany na detské kolobežky. Sme radi, že do grantovej výzvy sa zapojili aj projekty, ktoré riešia spomalenie dopravy na frekventovaných miestach. Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky prostredníctvom upokojovania dopravy v rezidenčných oblastiach a v okolí škôl a školských zariadení je dôležité a sme radi, že aj my k tomu môžeme opäť prispieť. Bezpečnosť je pre nás prvoradá a nekončí pre nás za bránami závodu,“ povedala Oľga Baková, manažérka Slovenských elektrární pre komunikáciu a udržateľný rozvoj.

Podporené projekty

Jedným z podporených miest sú Vráble, ktoré majú ideálne podmienky na rozvoj cyklistiky. Mesto identifikovalo potrebu bezpečného uzamknutia bicyklov v meste, ktoré je komfortné aj pre seniorov a iné zraniteľné skupiny obyvateľov. V rámci projektu pribudne 45 funkčných cyklostojanov.

 V kúpeľnom meste Trenčianske Teplice je už tradične zvýšený pohyb obyvateľov aj návštevníkov. Vďaka projektu preto osadia 2 spomaľovače na Hurbanovej ulici, ktoré okrem zvýšenia bezpečnosti prispejú aj k zníženiu hlučnosti v tejto oblasti. Na pešej zóne vo vnútornom kúpeľnom území zároveň pribudne 10 stojanov, ktoré umožnia návštevníkom bezpečné odloženie bicyklov počas návštevy kultúrnych podujatí, obchodov či kaviarní.

Obec Dolný Lopašov z grantu vybuduje dva prístrešky na bicykle umiestnené pri základnej a materskej škole, čo umožní deťom odložiť si bicykle počas vyučovania na bezpečnom a krytom mieste.

Pozrite si zoznam všetkých schválených projektov

Zloženie hodnotiacej komisie:

  • Adrián Chreň (Cyklokoalícia)
  • Peter Kertys (Slovenské elektrárne)
  • Veronika Čičová (Slovenské elektrárne)
  • Peter Drozdík (Cyklo Zvolen)

Zasadnutia komisie sa bez hlasovacieho práva zúčastnili:

  • Namina Akoussahová, Nadácia Pontis
  • Radana Deščíková, Nadácia Pontis
  • Matej Palacka, Nadácia Pontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111