10. 03. 2017 Nadácia Pontis

Viac daní chodí od firiem. Aktívne s nimi pracujeme

Vo väčších spoločnostiach tvorí jedno percento z dane desaťtisíce eur, preto je rozdiel, keď darujú jedno alebo dve percentá z dane, hovorí Hrica.

Kto prevažuje pri asignovaní dane pre vašu organizáciu? Právnické alebo fyzické osoby?
Pracujeme zväčša s firmami, máme s nimi veľmi aktívnu kooperáciu. Taktiež väčšie množstvo asignovaných daní pochádza od právnických osôb. Minulý rok to bolo 99 percent.
Aké máte skúsenosti s tromi percentami asignácie dane?
Tri percentá z dane môžu darovať fyzické osoby, ktoré dokážu preukázať, že vykonávali v predchádzajúcom roku 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Túto možnosť mnoho ľudí nevyužíva, napriek tomu, že spĺňajú podmienky. Relatívne málo ľudí v súčasnosti asignuje až tri percentá.
Prečo? Je náročné vybaviť si podklady?
Nie je to náročné, stačí požiadať organizáciu, v ktorej pomáhali, aby im vystavila jednostranové potvrdenie.
Aj právnické osoby môžu namiesto jedného percenta asignovať až dve percentá. Využívajú túto možnosť?
Pri firmách to závisí od toho, či poskytli v poslednom zdaňovacom období dary v hodnote pol percenta svojej dane. Práve u právnických osôb robí signifikantné rozdiely, keď asignujú dve percentá namiesto jedného percenta. V prípade väčších firiem môže byť jedno percento z dane desaťtisíc eur, preto je rozdiel, či potom asignujú desaťtisíc alebo dvadsaťtisíc. Niektoré firmy aj keď dávajú dary, neevidujú to alebo to neskontrolujú, pritom by možno stačilo darovať malú sumu navyše a už by nadobudli možnosť asignovať dve percentá.
Na základe čoho uskutočňujete výber mimovládnych organizácií, ktorým následne zasielate vaše príjmy?
Máme rôzne formy výberu, najčastejšie je to grantové kolo. Vtedy sa s partnerskou firmou, ktorá nám asignuje finančné prostriedky, dohodneme na téme, ktorú chceme spolu riešiť, a vyhlásime na ňu grantovú výzvu. Hľadáme realizátorov, ktorí najlepšie dokážu daný problém riešiť. Zapájame rôzne organizácie, pretože naše výzvy sa môžu týkať školstva, životného prostredia, komunitného rozvoja, sociálnych, zdravotných, kultúrnych tém. Hodnotiaca komisia zložená z expertov potom posudzuje, ktorá z prihlásených organizácií môže mať so svojím projektom najlepší dosah.
S akými najčastejšími chybami sa stretávate pri poukázaní dvoch percent?
Keď fyzické osoby, či už samy, alebo o to požiadajú zamestnávateľa, vyplnia daňové priznanie a poukazujú dve percentá z dane, pošlú to na daňový úrad. Ten peniaze zasiela neziskovým organizáciám v rôznych časoch v anonymných balíkoch, teda my ako prijímateľ sa nedozvieme, aký bol priebeh a či došlo k chybám. Stretli sme sa s prípadmi, že daňové priznanie bolo predložené po termíne, bola v ňom chyba alebo daňovník mal nejaký nedoplatok a daňový úrad preto asignáciu neuznal.
Je možnosť, že by sa nezisková organizácia mohla dozvedieť o darcoch?
V zákone je od minulého roka novinka, že darca môže dať súhlas na to, aby sa organizácia o ňom dozvedela, avšak daňový úrad tieto informácie zasiela až po čase – o trištvrte roka alebo o rok. Konkrétne sumy, koľko kto asignoval, sa prijímateľ z tejto informácie nedozvie.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.