22. 06. 2021 Nadácia Pontis

Víťaz výzvy Shine je známy: sociálna inovácia vráti život do najmenej rozvinutých regiónov

V spolupráci so Swiss Re Foundation sme v apríli vyhlásili výzvu Shine zameranú na podporu sociálnych inovátorov. Spomedzi 35 prihlásených projektov sa víťazom stalo občianske združenie Posledné domy, ktoré sa venuje rozvoju ekonomicky zaostalejších regiónov Slovenska. Okrem finančnej podpory získava združenie aj 6-mesačný mentoring od svetových odborníkov v oblasti biznisu.

Cieľom víťazného projektu je prilákať do stredoslovenských a východoslovenských oblastí nových obyvateľov. Reaguje tak na ekonomickú nerovnosť regiónov, ktorá na Slovensku patrí k najvyšším v Európskej únii. Kým Bratislavský kraj sa radí k najrozvinutejším, kraje na strednom a východnom Slovensku výrazne zaostávajú. „Mladí a vzdelaní ľudia z týchto oblastí často odchádzajú, najmä kvôli nedostatku pracovných a obchodných príležitostí. V regiónoch tak chýbajú lídri, ktorí by boli iniciátormi spoločenskej zmeny,“ uviedla Lívia Gažová, architektka a aktivistka, ktorá pôsobí v občianskom združení Posledné domy.

Zmiernenie ekonomických rozdielov chce združenie dosiahnuť premenou nevyužívaných starších domov, ktoré sú súčasťou architektonického dedičstva. Tie budú môcť slúžiť napríklad ľuďom z veľkomiest, ktorých láka život na vidieku. „Prilákame tak nových obyvateľov, ktorí by sa následne mohli stať hospodárskymi a sociálnymi motormi regionálneho rozvoja,“ doplnila L. Gažová. Nehnuteľnosti chcú renovovať tradičnými technikami s využitím miestnej pracovnej sily.

Občianske združenie chce projektom prispieť k rastu ekonomiky v menej rozvinutých regiónoch, zaktivizovať miestnu komunitu, nestratiť kultúrne hodnoty architektonického dedičstva, a tým zabrániť ďalšej degradácii týchto oblastí na Slovensku.

Odmenou je finančná podpora aj odborný mentoring

Na hodnotení prihlásených projektov sa podieľala aj Nadácia Pontis, ktorá dlhodobo podporuje a rozvíja sociálne inovácie. „Víťazný projekt ráta s prepájaním viacerých aktérov – od samosprávy, cez súkromných majiteľov až po občianske organizácie. Takéto myslenie a záber na kolektívny dopad je pre nás zárukou úspešnej sociálnej inovácie,” uviedla Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka nadácie.

Združenie Posledné domy získa od Swiss Re Foundation finančnú odmenu 5 000 eur a predkladateľky projektu sa zúčastnia sa 6-mesačného akceleračného programu, ktorý začne v septembri. Jeho súčasťou bude mentoring, koučing a vzdelávanie od svetových odborníkov v oblasti biznisu z prostredia Swiss Re. Úlohou sociálnych inovátoriek bude vypracovať udržateľný biznis plán svojho nápadu – po úspešnom odprezentovaní porote môžu získať ďalších 15 000 eur na jeho realizáciu. Záverečnou fázou programu Shine je monitoring a overovanie dopadu podporeného projektu.

O programe Shine

Swiss Re Foundation spustila v apríli na Slovensku svoj prvý regionálny program Shine, ktorý podporuje sociálnych inovátorov a inovátorky. „Udržateľnosť je dlhodobo v centre nášho záujmu a snaženia. Aj preto sme sa rozhodli podporiť na Slovensku inovatívnych a podnikavých ľudí, ktorí majú záujem zlepšovať lokálne či globálne svet, v ktorom žijeme,“ uviedla Zuzana Szalaiová, ambasádorka Swiss Re Foundation na Slovensku.

Do programu sa prihlásilo celkovo 35 projektov, ktoré sa zameriavali na moderné riešenia v oblastiach životného prostredia, smart poľnohospodárstva, prístupu k zdravotnej starostlivosti či znižovania ekonomických rozdielov. Nezávislá medzinárodná komisia napokon rozhodla, že víťazom sa stane občianske združenie Posledné domy s projektom Komunitný rozvoj v najmenej rozvinutých regiónoch.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.